VAR-verklaring aanvragen

Een VAR aanvragen in 3 stappen

Ga jij straks voor meerdere opdrachtgevers werken? Dan is het aan te raden om tijdig een VAR-verklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. Met de Verklaring Arbeidsrelatie, zoals de VAR voluit heet, geef jij opdrachtgevers namelijk de zekerheid dat zij een zelfstandige inhuren. Hieronder lees je hoe jij in 3 simpele stappen een VAR verklaring kunt aanvragen. 

Let op:  De VAR is vervangen door de wet DBA en modelovereenkomsten. Dit bleek echter geen goed alternatief. Op 24-06-2019 is bekend gemaakt dat de wet DBA niet tot 2020, maar tot 2021 niet gehandhaafd wordt. Daarna hoopt de regering met een goed alternatief te kunnen komen. Lees er alles over.

Stap 1: Moet jij een VAR verklaring aanvragen?

In principe kan iedereen die als zelfstandige voor verschillende opdrachtgevers werkt in aanmerking komen voor een VAR-verklaring. Deze werkzaamheden kunnen per zelfstandige erg verschillen. Zo kan niet alleen een schilder die voor meerdere bouworganisaties werkt een VAR aanvragen, maar geldt dit evengoed voor een bedrijfsarts die naast haar part-time baan een acupunctuurpraktijk wil opzetten.

Als jij in (grotendeels) dezelfde sector regelmatig werkzaamheden uitvoert voor diverse opdrachtgevers, kan er niet eenvoudig een duidelijke baas worden aangewezen die voor jou loonbelasting zou moeten inhouden of sociale premies moeten afdragen.

Dit probleem los je op door een VAR aan te vragen bij de Belastingdienst. Let op: een VAR is slechts een jaar geldig, terwijl jij voor ieder kalenderjaar een geldige VAR-verklaring moet kunnen overleggen, dus het is zaak om tijdig een nieuwe verklaring aan te vragen.

Ook wanneer de werkzaamheden zodanig veranderen dat er wellicht een andere VAR op jouw situatie van toepassing wordt, is het indienen van een nieuwe verklaring essentieel. Of jij een andere VAR moet krijgen, zal de Belastingdienst weer voor jou bepalen, maar jij moet de fiscus wel altijd op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

Stap 2: Welke VAR past bij jou?

Er bestaan vier soorten VAR-verklaringen, omdat de werkzaamheden van freelancer A totaal kunnen verschillen van zelfstandige B. En freelancer C kan als zogenaamde hybride ondernemer weer op een heel andere manier de kost verdienen.

Hoewel het de fiscus is die aan de hand van het aanvraagformulier zal bepalen welke VAR het best op jouw situatie van toepassing is en of u wel of niet kan worden beschouwd als ondernemer (en daarmee een VAR-wuo toegewezen krijgt), is het goed om alle varianten te kennen:

  • VAR-wuo, winst uit onderneming: de Belastingdienst beschuwt jouw inkomsten als winst uit onderneming. Jij en jouw opdrachtgevers hebben de zekerheid dat over jouw beloning geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden of afgedragen. Om een VAR-wuo te kunnen verstrekken, kijkt de fiscus vooral naar of jij verplicht bent om aanwijzingen op te volgen van opdrachtgever(s), je wel of niet wordt doorbetaald tijdens vakanties of bij ziekte en hoe zelfstandig jouw bedrijf functioneert. 
  • VAR-dga, werkzaamheden voor een vennootschap: bij deze VAR merkt de fiscus jouw inkomsten aan als inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap. Ook hierbij geldt dat jij en jouw opdrachtgever in de meeste gevallen de zekerheid hebben dat er op de afgesproken beloning geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen. Hier houdt de Belastingdienst onder andere rekening met het feit of jij/jouw bv winst maakt (en zo ja, hoeveel), de omvang (in tijd en geld) van de werkzaamheden en of jij ondernemersrisico loopt. 
  • VAR-row, resultaat uit overige werkzaamheden: deze VAR-verklaring wordt toegewezen als de fiscus jouw inkomsten niet aanmerkt als loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming of inkomsten uit werkzaamheden die voor rekening en risico van de vennootschap zijn. Let op: deze VAR geeft opdrachtgevers geen absolute zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en afdragen. In dit geval is het aan de opdrachtgever om te bepalen of er bij een opdracht sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Zo ja, dan zal hij loonheffingen moeten inhouden en afdragen. Zo niet, dan worden er geen loonheffingen afgedragen. De Belastingdienst kan hier echter later anders over oordelen en dan moeten er alsnog loonheffingen worden ingehouden. Het is voor opdrachtgevers daarom beter om bij twijfel vooraf de Belastingdienst om een uitspraak te vragen, zodat daar later geen onduidelijkheid over kan bestaan. 
  • VAR-loon, inkomsten uit een dienstbetrekking: evenals bij bovengenoemde VAR-row biedt de VAR-loon geen zekerheid over het wel of niet moeten afdragen van loonheffingen. Dit moet wederom bij de aanvang van elke nieuwe klus worden getoetst door de opdrachtgever. Een VAR-loon wordt toegewezen wanneer de Belastingdienst heeft geconstateerd dat jij de werkzaamheden (voor het grootste deel) in dienstbetrekking verricht. Hierbij kijkt de ficus onder andere of je verplicht bent om instructies op te volgen, of jij tijdens vakantie en ziekte wordt doorbetaald en je verplicht bent om de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren.

Stap 3: Vraag een VAR verklaring aan

Als jij (of de opdrachtgever) hebt vastgesteld dat jij in aanmerking komt voor een VAR, is het zaak deze verklaring zo snel mogelijk aan te vragen. Dit kun je het hele jaar doen op de website van de Belastingdienst. 

Het enige verschil tussen de online en papieren aanvraag is dat u het online aanvraagformulier moet ondertekenen met een digitale handtekening, namelijk een DigiD. Heb jij nog niet zo'n inlogcode?

Vraag dan hier een eigen DigiD aan. Inhoudelijk moet je zowel digitaal als op papier dezelfde vragen beantwoorden. Het spreekt voor zich dat het formulier volledig moet zijn ingevuld om in behandeling te worden genomen. Hieronder lopen we het aanvraagformulier stapsgewijs door.

Deel 1: jouw gegevens

Hier vul je alle persoonlijke en zakelijke basisgegevens in. Denk aan jouw volledige naam, adres en woonplaats, maar ook je BSN/sofinummer en de eventuele naam en het fiscaal nummer van de besloten vennootschap.

Deel 2: jouw VAR-werkzaamheden

Hier begint in feite het echte werk. In dit onderdeel ga je namelijk dieper in op de specifieke aard van jouw werkzaamheden. De Belastingdienst vraagt ook naar hoe jij zelf de inkomsten uit uw VAR-werkzaamheden zou beoordelen. Wellicht ten overvloede, maar het heeft weinig zin om bij deze vraag de optie 'als winst uit onderneming' aan te kruisen als je eigenlijk wel beseft dat dit (nog) niet het geval is. Ook de fiscus prikt hier vaak zo doorheen.

Wees dus liever zo oprecht mogelijk bij het invullen en blijf, ook bij het beantwoorden van de vraag voor hoeveel opdrachtgevers jij komend jaar verwacht te werken, realistisch. Het aantal opdrachtgevers is belangrijk, maar niet doorslaggevend. De Belastingdienst kijkt naar het totaalplaatje, dus ook feelancers die maar voor één hoofdzakelijke opdrachtgever gaan werken kunnen in aanmerking komen voor een VAR-wuo.

Deel 3: jouw inkomsten

In dit deel ga je verder in op de (verwachte) inkomsten van de VAR-werkzaamheden. Zo moet je een indicatie geven van de jaarinkomsten die jij denkt te gaan verdienen. Daarnaast moet je hier aangeven of de opdrachtgever loonheffingen zal inhouden of niet en of jij tijdens vakanties of ziekte doorbetaald wordt. 

Deel 4: jouw werkwijze

Hier beantwoord je een aantal vragen over de werkwijze. Zo wil de Belastingdienst weten of jij als ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en of je in het bezit bent van een BTW-nummer. Ook het feit of je de VAR-werkzaamheden veelal op locatie bij de opdrachtgever zult uitvoeren, op een eigen kantoor of vanaf huis kan van betekenis zijn voor de VAR die je krijgt toegewezen.

Deel 5: ondertekening

Hier verklaar je dat jij de VAR-aanvraag "duidelijk, stellig en zonder voorbehoud" hebt ingevuld. Als je het aanvraagformulier hebt gedownlaod en per post gaat versturen, onderteken je het formulier met de datum en jouw handtekening. Heb je het formulier digitaal ingevuld? Dan moet je het formulier eerst officieel ondertekenen met jouw DigiD voordat je op 'verzenden' kunt klikken.

Lees ook

Checklist: VAR-verklaring aanvragen
VAR-verklaring wordt BGL: wat verandert er?
5 vragen en antwoorden over de VAR
4 varianten van de VAR-verklaring
Wat je moet weten over de eenmanszaak

Bijgewerkt op: 04-02-2016

Wat vind je van dit artikel?

x8
x13

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Het kabinet wil vanaf 2021 de opdrachtgeversverklaring invoeren. Dit is een webmodule waarin opdrachtgevers de aard van een samenwerking met een zzp'er vastleggen. Deze verklaring omtrent de arbeidsrelatie van zzp'ers met opdrachtgevers begon ooit met de VAR-verklaring, die vier varianten kende.

marieke
marieke

Als je in de WW zit en betaald werk wilt vinden, heb je twee opties: solliciteren naar een nieuwe baan of een bedrijf starten. Het UWV biedt onder meer de mogelijkheid om een bedrijf te starten met behoud van uitkering: zo start je vanuit de WW.

Starten vanuit de WW in 7 stappen
Starten vanuit de WW in 7 stappen

VAR verklaring / Wet DBA

Vroeger werkte je als zzp'er vaak op basis van een VAR-verklaring. Met een geldige VAR toonde je aan dat er geen sprake was van een vaste dienstbetrekking tussen jou en de opdrachtgever.

Opvolger VAR - wet DBA - lijkt van de baan

Omdat dit in de praktijk voor de Belastingdienst moeilijk te controleren bleek, werd op 1 mei 2016 een nieuw systeem van modelovereenkomsten ingevoerd. De wetswijziging veroorzaakte veel onzekerheid bij zzp'ers én opdrachtgevers over de mogelijk nadelige financiële gevolgen.

Rutte 3 wil opdrachtgeversverklaring 

Het kabinet Rutte 3 wil niet verder met de wet DBA. Wel willen ze op een andere manier schijnzelfstandigheid voorkomen: ‘Het is belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie.’ 

Zo mag er bijvoorbeeld bij zzp’ers geen sprake zijn van een ‘gezagsverhouding’. De wet DBA van Rutte 2 strandde onder andere op dit punt, want hoe beoordeel je dat. Het bleek voor oprachtgevers te ingewikkeld om dit in de modelovereenkomst goed en logisch vast te leggen. 

Zzp’er of arbeidsrelatie: meer meetbare criteria

Het kabinet wil meer duidelijkheid scheppen over wanneer je echt zzp'er bent of wanneer het een verkapt dienstverband is. Is je uurtarief bijvoorbeeld heel laag? Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat je eigenlijk een contract zou moeten krijgen.

Opdrachtgeversverklaring

Met een online ‘opdrachtgeversklaring’ kan een opdrachtgever straks invullen wat voor type arbeidsrelatie er is met een zzp’er. Dit moet eenvoudiger zijn dan het bij de VAR en modelovereenkomst (wet DBA) was.

Minimumuurtarief

Een van de criteria wordt het uurtarief, als het aan Rutte 3 ligt. Het minimum uurtarief zal naar verwachting veel schijnzelfstandigheid oplossen, omdat die juist bij lage tarieven veel voorkomt. Denk aan schijnzelfstandigheid in de bouw of schoonmaak. 

Lees hier meer over de plannen tot 2021.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.817 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.