7 tips voor een goed marketingplan

Bijgewerkt op 14 juni 2024
6 min  leestijd
101.362
Auteur: Redactie
Goed marketingplan tips

Jouw product of dienst goed in de markt zetten? Maak een marketingplan met slimme doelen en concrete, meetbare acties. Met deze zeven tips staat je plan als een huis.

We bespreken hieronder de 7 tips voor een goed marketingplan. Direct naar een tip? Klik op de link.

 1. Kies voor een bedrijfsanalyse
 2. Onderzoek je doelgroep
 3. Check de concurrentie
 4. Maak een SWOT-analyse
 5. Maak een marketingstrategie
 6. Stel het juiste marketingbudget vast
 7. Voeg een concrete samenvatting toe

1. Kies voor een snelle, slimme bedrijfsanalyse

Je bedrijfsanalyse is een belangrijk begin van je marketingplan. Je brengt in kaart wat je gaat doen, waar, voor hoeveel, waarom, met wie en hoe:

 1. Wat: wat ga je doen. Kun je jouw product of pitch al uitleggen in een elevator pitch?
 2. Waar: dit gaat over meer dan je locatie. Hoe is de omgeving? Hoe is de bereikbaarheid? Wat voor bedrijven zijn er in de buurt? Onderzoek ook de branche waarin je gaat werken.
 3. Voor hoeveel? Breng de huidige financiënin beeld. Wat voor omzet verwacht je? Wat zijn de productiekosten?
 4. Met wie: Hoeveel (tijdelijke) werknemers heb je nodig? Heb je al bepaalde functies uitgewerkt? Hoe is je bedrijf georganiseerd?
 5. Hoe: wat is je aanpak? Wat voor bedrijfscultuur wil je? Denk aan bedrijfsprincipes, initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen et cetera.

Voorbeeldplan nodig?

Handig: zo ziet een goed ondernemingplan voor jouw branche eruit.

Download gratis voorbeeld 

2. Onderzoek je doelgroep (en drink koffie met ze)

Een essentieel onderdeel van het opstellen van een marketingplan is het vaststellen van de doelgroep. Breng je (potentiële) klanten in kaart met een klantenanalyse. Gebruik onderstaande vragen.

Maak je plan krachtiger door de vragen ook voor te leggen aan (potentiële) klanten. Dat levert authentieke, relevante inzichten op (en een echt inspirerend plan!). Zoek antwoord op deze vragen:

 1. Wat is mijn belangrijkste doelgroep?
 2. Hoeveel klanten heb ik en wat is hun aandeel in de omzet? 
 3. Wat waarderen klanten bij mijn product?  
 4. Waar zien zij kansen om mijn product te verbeteren of op te schalen?
 5. Hoe zorg ik voor een langdurige relatie?
 6. Wie zijn mijn potentiële klanten?
 7. Welke behoeften hebben mijn potentiële klanten en hoe kan ik ze bereiken?

3. Check de concurrentie

Of je nou net een winkel in biologische producten hebt geopend, aan de slag wilt gaan als freelance belastingadviseur of een aannemersbedrijf gaat overnemen. Concurrentie is er altijd.

Breng je concurrenten in kaart

Je hebt directe concurrenten (bedrijven die dezelfde producten of diensten leveren) en indirecte concurrenten (bedrijven die iets doen wat jouw product of dienst kan vervangen). Breng dus ook je concurrenten in kaart.

 1. Maak een lijst met je directe en indirecte concurrenten 
 2. Beschrijf voor elke concurrent wat zij doen. En wat doen ze heel goed en wat niet? Denk aan de klantenservice, het prijsbeleid of communicatie-uitingen.
 3. Waar liggen jouw kansen om het echt beter te doen? Ofwel: wat is jouw 'unique selling point'? Denk aan een duurzaam productieproces of uitstekende service- en onderhoud.

4. Maak een (concrete!) SWOT-analyse

Je moet op de hoogte zijn van zaken die in jouw vakgebied en omgeving spelen. Met een externe analyse breng je de markt, afnemers en jouw concurrentie in kaart. Wat zijn je sterke en zwakke punten?

SWOT-analyse

Dit kun je bijvoorbeeld doen door het SWOT-systeem toe te passen: SWOT staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Ofwel, in gewoon Nederlands: sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen.

Een interne analyse beschrijft de stand van zaken in jouw bedrijf en spiegelt deze aan de concurrentie.

Je bent nu al een flink eind op weg en kunt nog meer sterke en zwakke punten van je bedrijf in kaart brengen. Je wilt direct aan de slag kunnen met je plan, dus maak het zo concreet mogelijk. Gebruik daarvoor een SWOT-analyse. 

 • S = Strengths. Wat zijn je sterke kanten? Wat scoort bijvoorbeeld nu al goed bij klanten?
 • W = Weaknesses. Wat zijn zwakke kanten? Wat gaat (nog) niet goed?  
 • O = Opportunities. Wat zijn je kansen? Hoe kun je je sterke kanten verzilveren in meer omzet? Welke doelgroep kun je nog bereiken? Wat zijn kansen voor een grotere merkbekendheid, imagoverbetering of omzetverhoging? 
 • T = Threats. Wat zijn bedreigingen? Je kunt hiervoor nog eens naar je concurrenten kijken, maar denk ook aan zaken als robotisering, belastingmaatregelen, trends et cetera.

5. Maak een marketingstrategie en actieplan

Je hebt nu een goed beeld van hoe je ervoor staat en wat je kansen zijn voor een mooie start en/of groei van je bedrijf. Werk dit uit in een marketingstrategie en actieplan.

SMART

Maak er geen ingewikkeld verhaal van, maar maak het concreet. Formuleer je punten 'SMART': Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

 1. Wat zijn je doelstellingen zijn en hoe (en op welke termijn) wil je ze realiseren?
 2. Hoe ga je die doelstellingen realiseren? Een mooi uitgangspunt bij het formuleren van een marketingstrategie zijn de vier P's uit de marketingmix: product, prijs, promotie en plaats.
 3. Welke concrete marketingacitiveiten passen bij je doelgroep en doelen?
 4. Verbind acties aan je plannen. Wat ga je doen? Bij deze stap is het belangrijk dat je concreet uitlegt wat je gaat doen om je doelen te bereiken. 

6. Stel het juiste marketingbudget vast

In het marketingplan moet ook jouw budget worden vastgesteld. Hoeveel geef je uit aan marketing? Je moet geld uitgeven aan marketing om (op termijn) je omzet te vergroten, maar zonder strategie loop je kans dat je het voor niets uitgeeft.

Denk dus bij elke uitgave na over wat je wilt terugverdienen in omzet, imagoverbetering en/of naamsbekendheid.

 • Hoeveel ruimte is er financieel voor marketing?
 • Wat moet het opleveren?
 • Wat kosten de marketingactiviteiten die je bij punt 5 hebt gekozen?
 • Past wat je wilt ook bij je budget?
 • Hoe zet je jouw marketingeuro's het meest efficiënt in?

7. Voeg een concrete samenvatting toe

Investeerders of andere lezers van je marketingplan willen snel kunnen zien wat je van plan bent en hoe je dat gaat doen. Maak een goede samenvatting. Hierboven heb je 6 punten uitgewerkt. Kun je elke deelvraag beantwoorden in een paar zinnen?

Laat in de samenvatting je enthousiasme en concrete plannen goed doorklinken. De kans bestaat dat je lezer niet verder komt dat deze samenvatting.

Evaluatie

Heb je jouw marketingplan afgerond? Dan ben je er nog niet, want een onderneming is altijd in beweging. Door omstandigheden kan je bedrijf sneller of juist veel langzamer groeien.

Kortom: wat aan het begin van het jaar op jouw bedrijf van toepassing is, kan een half jaar later totaal zijn veranderd. Zorg ervoor dat je jouw marketingplan regelmatig evalueert.

Zo kun je snel bijsturen wanneer doelstellingen of targets niet gehaald dreigen te worden en kom je aan het einde van het jaar niet voor verrassingen te staan.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 6 voordelen

Meer over marketingplan

Meer over marketingplan
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten