Inkomstenbelasting zzp berekenen (IB): hoeveel moet je betalen?

Bijgewerkt op 07 september 2023
12 min  leestijd
83.281
Auteur: Evelien Mulder
Getekende weergave van een vrouw die achter een laptop werkt met daaromheen kantoorattributen afgebeeld

Inkomstenbelasting voor zzp’ers is iets ingewikkelder dan voor mensen in loondienst. Hoe kun je de inkomstenbelasting (IB) berekenen en hoeveel moet je uiteindelijk betalen? Een uitleg met voorbeelden voor 2021, 2022 en 2023.

In dit artikel leggen we uit hoeveel inkomstenbelasting je als zzp'er betaalt en hoe dit bedrag is opgebouwd. Direct naar een specifiek hoofdstuk? Klik dan op een van onderstaande links:

Inkomstenbelasting zzp: hoe werkt het?

Als je in loondienst bent, is de inkomstenbelasting vaak vrij eenvoudig. Veel velden zijn al voor je ingevuld en belastingen worden door de werkgever al ingehouden op het loon. Ben je zzp'er? Dan komt er veel meer kijken bij de inkomstenbelasting.

Tip: zet bij elke ontvangen factuur de inkomstenbelasting en btw meteen opzij. Hiervoor kun je een zakelijke spaarrekening openen.

Aftrekposten inkomstenbelasting zzp

Er zijn verschillende aftrekposten die je kunt gebruiken. Hiermee verlaag je op papier de winst waarover je uiteindelijk belasting betaalt. We beschrijven de drie belangrijkste aftrekposten voor zzp'ers. 

1. Zelfstandigenaftrek

De belangrijkste aftrekpost is de zelfstandigenaftrek. Die is bedoeld om ondernemers een fiscaal voordeel te geven. De zelfstandigenaftrek wordt sinds 2020 stapsgewijs afgebouwd. Over het fiscaal jaar 2020 mocht je € 7.030 van je winst aftrekken, en voor het jaar 2021 gold een aftrek van € 6.670. Voor het fiscaal jaar 2022 was het bedrag € 6.310, en in 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5.030.

2. Startersaftrek

Als startende ondernemer mag je naast de zelfstandigenaftrek ook gebruik maken van de startersaftrek. Je mag dan een extra bedrag van je belastbare winst aftrekken. Deze startersaftrek mag je drie keer gebruiken in de eerste vijf jaren van je ondernemerschap.

In 2023 bedraagt de startersaftrek € 2.123.

3. Mkb-winstvrijstelling

De derde aftrekpost, waar vrijwel alle ondernemers gebruik van kunnen maken, is de mkb-winstvrijstelling. Met de mkb-winstvrijstelling trek je 14% van je winst (na de zelfstandigen- en startersaftrek) af.

De enige voorwaarden zijn dat je ondernemer bent voor de Belastingdienst en dat je winst maakt. Dat is een belangrijk punt, want niet iedereen die zich ondernemer noemt is ook ondernemer voor de Belastingdienst.

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst? Lees de voorwaarden in dit artikel.

whitepaper administratie cover

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Download gratis PDF

Inkomstenbelasting zzp berekenen in 8 stappen

De inkomstenbelasting zzp bereken je met de volgende stappen. Klik op een specifieke stap om er direct meer over te lezen:

 1. Bruto winst berekenen
 2. Aftrekposten bepalen en berekenen
 3. Belastingschijf bepalen
 4. Belasting Box 1 berekenen
 5. Algemene heffingskorting berekenen
 6. Arbeidskorting berekenen
 7. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen
 8. Inkomstenbelasting (IB) berekenen

1. Bruto winst berekenen

Allereerst bereken je de bruto winst van het jaar waarover je inkomstenbelasting gaat berekenen. Dat is je omzet (het totaal van alle betaalde facturen of verkochte producten) verminderd met je bedrijfskosten (bijvoorbeeld inkoop van je voorraad, autokosten, huur van je bedrijfspand, je zakelijke rekening).

Bereken je omzet, winst en cashflow.

2. Aftrekposten berekenen

Vervolgens trek je de aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek af van je brutowinst. Over het bedrag dat je overhoudt, bereken je 14% mkb-winstvrijstelling. Deze 14% haal je van het bedrag af, zodat je je belastbare winst of belastbaar inkomen overhoudt.

3. Belastingschijf bepalen

Vanaf 2021 gelden er twee belastingschijven. Is je belastbaar inkomen in 2023 lager dan € 73.031? Dan valt je volledige inkomen in belastingschijf 1. Met een belastbaar inkomen boven dat bedrag, betaal je voor het gedeelte erboven het belastingtarief uit schijf 2.

In 2023 is het percentage 36,93% in schijf 1 en 49,50% in schijf 2. In 2022 bedroeg het percentage in schijf 1 nog 37,07% tot een belastbaar inkomen van € 69.399. Verdiende je meer? Dan betaalde over dat deel het tarief van 49,50% omdat dat deel in schijf 2 viel.

4. Belasting Box 1 berekenen

Over het bedrag dat uit stap 2 komt (het belastbaar inkomen na aftrekposten), bereken je het percentage van de belastingschijf uit stap 3. We geven hieronder drie voorbeelden, waarin we uitgaan van de jaren 2021, 2022 en 2023. Zorg ervoor dat je de juiste percentages gebruikt voor het berekenen van je belasting over 2023!

 • Met een belastbaar inkomen van € 50.000 in 2021 is de te betalen belasting: 50.000 x 37,10% = € 18.550.
 • Met een belastbaar inkomen van € 80.000 in 2022 is de te betalen belasting: (69.399 x 37,07%) + (10.601 x 49,50%) = 25.726 + 5.247 = € 30.973.
 • Met een belastbaar inkomen van € 50.000 in 2023 is de te betalen belasting (36,93% x € 50.000 (het bedrag is lager dan € 73.031 en dus valt je volledige inkomen in schijf 1)) = € 18.465.

Let op: Hier gaan nog Algemene heffingskorting en Arbeidskorting vanaf en komt de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet er nog bij. Deze kortingen en bijdrage leggen we hieronder uit aan de hand van dezelfde twee voorbeelden.

5. Algemene heffingskorting berekenen

Over het gedeelte van je belastbaar inkomen onder € 73.031 krijg je een algemene heffingskorting. Hoe hoog de korting voor jou is, hangt ervan af of je in 2023 de AOW-leeftijd bereikt. Bekijk hier de bedragen in 2023.

Hieronder geven we uitleg aan de hand van voorbeelden van 2021, 2022 en 2023. Kijk voor jouw persoonlijke situatie op de website van de Belastingdienst.

Let op: Bij het doen van belastingaangifte moet je deze optie als zzp’er zelf aanvinken. Voor werknemers in loondienst staat deze optie automatisch aan.

Algemene heffingskorting 2021

In 2021 bedroeg de algemene heffingskorting € 2.837 bij een belastbaar inkomen onder € 21.044. Bij een hoger belastbaar inkomen was de heffingskorting € 2.837 verminderd met 5,977% van je inkomen boven € 21.043.

In dit voorbeeld uit 2021 is de algemene heffingskorting:

€ 2.837 – ((€ 50.000 – € 21.044) x 5,977%)
= € 2.837 – (€ 28.956 x 5,977%)
= € 2.837 – € 1730
Algemene heffingskorting = € 1.107

Algemene heffingskorting 2022

In 2022 is de algemene heffingskorting € 2.888 bij je belastbaar inkomen onder € 21.318. Bij een hoger belastbaar inkomen is de heffingskorting € 2.888 verminderd met 6,007% van je inkomen tussen de € 21.318 en € 69.399.

In dit voorbeeld uit 2022 geldt geen heffingskorting omdat het belastbaar inkomen hoger dan € 69.399 is. Met de berekening kom je dan ook op € 0 korting uit:

€ 2.888 – ((€ 69.399 – € 21.318) x 6,007%)
= € 2.888 – (€ 48.081 x 6,007%)
= € 2837 – € 2888
Algemene heffingskorting = € 0

Algemene heffingskorting 2023

In 2023 krijg je een algemene heffingskorting over het gedeelte van je belastbaar inkomen onder € 73.031. Op welke korting jij kunt rekenen in 2023, bekijk je op deze pagina van de Belastingdienst

Wanneer we ons voorbeeld uit 2023 nemen met een fictief inkomen van € 50.000 per jaar en we bereiken de AOW-leeftijd dit jaar nog niet, dan val je met dit inkomen in de tweede categorie (€ 22.661 tot € 73.031). De heffingskorting bereken je dan met de formule: € 3.070 - 6,095% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 22.660). De berekening is dan als volgt:

€ 50.000 - € 22.660 = € 27.340
6,095% x € 27.340 = € 1.666,38
€ 3.070 - € 1.666,38
Algemene heffingskorting = € 1.403,62

6. Arbeidskorting berekenen

Als ondernemer mag je ook gebruikmaken van de arbeidskorting. Ook deze optie moet je zelf aanvinken als je als zzp'er belastingaangifte doet. De hoogte van deze arbeidskorting is afhankelijk van je arbeidsinkomen en je leeftijd.

Let op: Vanaf 2023 vervalt de uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner!

Ook in 2023 gelden er twee belangrijke voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op arbeidskorting:

 1. Je betaalt relatief weinig belasting over je inkomen.
 2. Je hebt meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting betaalt.

Er gelden vijf verschillende schijven, met een maximum arbeidsinkomen van € 105.737 (in 2021), € 109.347 (in 2022) en € 115.295 (in 2023). Daarboven krijg je geen arbeidskorting. Kijk op deze pagina van de Belastingdienst hoe hoog de arbeidskorting in jouw situatie is.

Arbeidskorting 2021 voorbeeld

In het eerder geschetste voorbeeld uit 2021 is het belastbaar inkomen € 50.000 dus betaalt de ondernemer € 4.205 - 6% x (arbeidsinkomen - € 35.652). Dat komt neer op 4.205 – 6% x (50.000 – 35.652) = 4.205 – 6% x 14.348 = 4.205 – 861 = € 3.344.

Arbeidskorting 2022 voorbeeld

In het eerder geschetste voorbeeld uit 2022 is het belastbaar inkomen € 80.000, dus betaalt de ondernemer € 4.260 - 5,860% x (arbeidsinkomen - € 36.650). Dat komt neer op 4.260 – 5,860% x (80.000 – 36.650) = 4.260 – 5,860% x 43.350 = 4260 – 2.540 = € 1.720

Het is belangrijk dat je rekent met de percentages en maximale bedragen die gelden voor het jaar waarover je belastingaangifte doet.

Arbeidskorting 2023 voorbeeld

In ons voorbeeld uit 2023 hebben we nog steeds een jaarinkomen van € 50.000 en we bereiken dit jaar de AOW-leeftijd nog steeds niet. We berekenen dan als volgt of en zo ja, hoeveel arbeidskorting we kunnen krijgen:

In de tabel arbeidskorting 2023 zien we dat we de volgende formule moeten gebruiken om mee rekenen: € 5.052 - 6,510% x (arbeidsinkomen - € 37.691). 

We trekken dus eerst € 37.691 af van € 50.000 = € 12.309. Dit vermenigvuldigen we met 6,51% = € 801,32. Dit bedrag halen we vervolgens af van € 5.052 en dan houden we een arbeidskorting van € 4.250,68 over.

7. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen

Als zzp’er moet je een bijdrage betalen voor de Zorgverzekeringswet. Voor werknemers in loondienst wordt deze bijdrage door de werkgever betaald.

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van je belastbaar inkomen, dat je in stap 2 berekent. Er geldt wel een maximum inkomen. Het percentage en het maximum inkomen waarover je dit betaalt, verandert jaarlijks.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in 2021

In 2021 bedroeg deze bijdrage 5,75% over een belastbare winst tot € 58.311. In het voorbeeld uit 2021 betaalt de ondernemer dus 5,75% over zijn hele belastbare winst van € 50.000, dat komt neer op € 2.875.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in 2022

In 2022 bedroeg deze bijdrage 5,50% over een belastbare winst tot € 59.706. In het voorbeeld uit 2022 is de belastbare winst hoger dan het maximum, dus betaalt de ondernemer de bijdrage van 5,50% over het maximum. Dat komt neer op € 3.284.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in 2023

In 2023 is deze bijdrage 5,43% over een belastbare winst tot € 66.956. In het voorbeeld uit 2023 betaalt de ondernemer dus 5,43% over zijn hele belastbare winst van € 50.000, wat neerkomt op € 2.715.

Je vindt meer informatie over de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw op deze pagina van de Belastingdienst.

8. Inkomstenbelasting (IB) berekenen

Van de belasting uit stap 4 trek je nog de Algemene heffingskorting (stap 5) en de Arbeidskorting (stap 6) af en tel je de Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (stap 7) op. Dan krijg je de inkomstenbelasting die je uiteindelijk betaalt.

Voorbeeld inkomstenbelasting zzp 2021

Voor de ondernemer van het voorbeeld uit 2021 geldt:

 • Inkomstenbelasting is € 18.550.
 • Algemene heffingskorting is € 1.107.
 • Arbeidskorting is € 3.344.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is € 2.875.

Hij betaalt dus aan inkomstenbelasting: 18.550 – 1.107 – 3.344 + 2.875 = € 16.974.

Voorbeeld inkomstenbelasting zzp 2022

Voor de ondernemer van het voorbeeld 2022 geldt:

 • Inkomstenbelasting is € 30.973.
 • Algemene heffingskorting is € 0.
 • Arbeidskorting is € 1.720.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is € 3.284.

Hij betaalt dus aan inkomstenbelasting: 30.973 – 0 – 1.720 + 3.284.= € 32.537.

Voorbeeld inkomstenbelasting zzp 2023

Voor de ondernemer van het voorbeeld uit 2023 geldt:

 • Inkomstenbelasting is € 18.465.
 • Algemene heffingskorting is € 1.404.
 • Arbeidskorting is € 4.251.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is € 3.340.

Hij betaalt dus aan inkomstenbelasting: 18.465 – 1.404 – 4.251 + 3.340.= € 16.151.

Inkomstenbelasting zzp: zelf aangeven of uitbesteden?

Zoals je ziet komt er veel kijken bij het doen van de inkomstenbelasting. Zzp’ers kunnen er dan ook voor kiezen om de inkomstenbelasting uit te besteden aan een boekhouder. Dat kost natuurlijk wel geld, maar kan je ook geld opleveren.

Check de voor- en nadelen van je boekhouding zelf doen of uitbesteden.

Je boekhouder weet namelijk van welke aftrekposten en kortingen jij gebruik kunt maken. Als je het zelf doet en er eentje vergeet, kan je dit veel geld kosten. En denk eens aan het gezegde: “tijd kost geld”. Dat geldt voor zzp’ers natuurlijk al helemaal, jij kunt je kostbare uren goed gebruiken voor je opdrachtgevers.

Zorg dat je niet voor financiële verrassingen komt te staan en zet de af te dragen belastingen apart op een zakelijke spaarrekening.

ZZP rekening

De Rabo ZZP rekening, ideaal voor zzp'ers

Betaal alleen voor wat je gebruikt, zonder vaste kosten. 
Bekijk de voordelen

Veelgestelde vragen over de inkomstenbelasting zzp:

 • Wat is het verschil tussen de belastingaangifte van een zzp'er in vergelijking met een medewerker in loondienst?
  Als je in loondienst bent, dan is het aangeven van inkomstenbelasting meestal vrij eenvoudig. Veel velden zijn alk voor je ingevuld en veel belastingen worden al ingehouden van je loon door je werkgever. Wanneer je echter zzp'er bent, dan is dit niet het geval. Lees in dit artikel waar je mee te maken krijgt als je als zzp'er aangifte van de inkomstenbelasting doet.
 • Inkomstenbelasting zzp: hoe bereken je hoeveel belasting je als zzp'er moet betalen?
  Aan de hand van 8 stappen voor belastingaangifte voor zzp'ers bereken je eenvoudig hoeveel belasting jij als zzp'er moet betalen. Hiervoor moet je onder andere de brutowinst berekenen, aftrekposten bepalen, en de belastingschijf bepalen waarin je valt.
 • Welke aftrekposten voor zzp'ers zijn er?
  Er zijn verschillende aftrekposten die je als zzp'er kunt gebruiken om korting te krijgen op de belasting. De belangrijkste aftrekpost is de zelfstandigenaftrek. Daarnaast mag je als startende ondernemer ook gebruikmaken van de startersaftrek. Je mag dan een extra bedrag van je belastbare winst aftrekken. De derde belangrijke aftrekpost, waar vrijwel alle ondernemers gebruik van kunnen maken, is de mkb-winstvrijstelling.

Meer over belasting voor zzp'ers

Meer over belasting voor zzp'ers
ZZP rekening

Breng je financiële administratie op orde voor 2023

Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

Sluiten