Inkomstenbelasting (IB) berekenen als zzp'er: hoeveel moet je betalen?

Bijgewerkt op 24 januari 2024
9 min  leestijd
92.410
Auteur: Redactie
Getekende weergave van een vrouw die achter een laptop werkt met daaromheen kantoorattributen afgebeeld

Inkomstenbelasting voor zzp’ers is iets ingewikkelder dan voor mensen in loondienst. Hoe kun je de inkomstenbelasting (IB) berekenen en hoeveel moet je uiteindelijk betalen? 

In dit artikel leggen we uit hoeveel inkomstenbelasting je als zzp'er betaalt en hoe dit bedrag is opgebouwd. Direct naar een specifiek hoofdstuk? Klik dan op een van onderstaande links:

 1. Inkomstenbelasting zzp
 2. Aftrekposten zzp'ers
 3. IB voor zzp'ers in 8 stappen
 4. Zelf aangeven of uitbesteden?
 5. Veelgestelde vragen

Inkomstenbelasting zzp: hoe werkt het?

Als je in loondienst bent, is de inkomstenbelasting vaak vrij eenvoudig. Veel velden zijn al voor je ingevuld en belastingen worden door de werkgever al ingehouden op het loon. Ben je zzp'er? Dan komt er veel meer kijken bij de inkomstenbelasting.

Tip: zet bij elke ontvangen factuur de inkomstenbelasting en btw meteen opzij. Hiervoor kun je een zakelijke spaarrekening openen.

Aftrekposten inkomstenbelasting zzp

Er zijn verschillende aftrekposten die je kunt gebruiken. Hiermee verlaag je op papier de winst waarover je uiteindelijk belasting betaalt. We beschrijven de drie belangrijkste aftrekposten voor zzp'ers. 

1. Zelfstandigenaftrek

De belangrijkste aftrekpost is de zelfstandigenaftrek. Die is bedoeld om ondernemers een fiscaal voordeel te geven. De zelfstandigenaftrek wordt sinds 2020 stapsgewijs afgebouwd. Over het fiscaal jaar 2023 mocht je € 5.030 van je winst aftrekken. Voor 2024 is dat bedrag nog € 3.750. 

Schema zelfstandigenaftrek 

Jaar

Zelfstandigenaftrek

2022

€ 6.310

2023

€ 5.030

2024

€ 3.750

2025

€ 2.470

2026

€ 1.200

2027

€ 900

2. Startersaftrek

Als startende ondernemer mag je naast de zelfstandigenaftrek ook gebruik maken van de startersaftrek. Je mag dan een extra bedrag van je belastbare winst aftrekken. Deze startersaftrek mag je drie keer gebruiken in de eerste vijf jaren van je ondernemerschap.

In 2024 bedraagt de startersaftrek € 2.123.

3. Mkb-winstvrijstelling

De derde aftrekpost, waar vrijwel alle ondernemers gebruik van kunnen maken, is de mkb-winstvrijstelling. Met de mkb-winstvrijstelling trek je 14% van je winst (na de zelfstandigen- en startersaftrek) af.

De enige voorwaarden zijn dat je ondernemer bent voor de Belastingdienst en dat je winst maakt. Dat is een belangrijk punt, want niet iedereen die zich ondernemer noemt is ook ondernemer voor de Belastingdienst.

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst? Lees de voorwaarden in dit artikel.

whitepaper administratie cover

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Download gratis PDF

Inkomstenbelasting zzp berekenen in 8 stappen

De inkomstenbelasting zzp bereken je met de volgende stappen. Klik op een specifieke stap om er direct meer over te lezen:

 1. Bruto winst berekenen
 2. Aftrekposten bepalen en berekenen
 3. Belastingschijf bepalen
 4. Belasting Box 1 berekenen
 5. Algemene heffingskorting berekenen
 6. Arbeidskorting berekenen
 7. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen
 8. Inkomstenbelasting (IB) berekenen

1. Bruto winst berekenen

Allereerst bereken je de bruto winst van het jaar waarover je inkomstenbelasting gaat berekenen. Dat is je omzet (het totaal van alle betaalde facturen of verkochte producten) verminderd met je bedrijfskosten (bijvoorbeeld inkoop van je voorraad, autokosten, huur van je bedrijfspand, je zakelijke rekening).

Bereken je omzet, winst en cashflow.

2. Aftrekposten berekenen

Vervolgens trek je de aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek af van je brutowinst. Over het bedrag dat je overhoudt, bereken je 13,31%% mkb-winstvrijstelling. Deze 13,31%% haal je van het bedrag af, zodat je je belastbare winst of belastbaar inkomen overhoudt.

3. Belastingschijf bepalen

Is je belastbaar inkomen in 2024 lager dan € 73.031? Dan valt je vólledige inkomen in belastingschijf 1. Met een belastbaar inkomen boven dat bedrag, betaal je voor het gedeelte erboven het belastingtarief uit schijf 2.

 

Inkomensgrens

Belastingpercentage onder inkomensgrens

Belastingpercentage boven inkomensgrens

2023

€ 73.031

36,93%

49,50%

2024

€ 75.624

36,97%

49,50%

4. Belasting Box 1 berekenen

Over het bedrag dat uit stap 2 komt (het belastbaar inkomen na aftrekposten), bereken je het percentage van de belastingschijf uit stap 3. We geven hieronder een voorbeeld waarin we uitgaan van 2023. Zorg ervoor dat je de juiste percentages gebruikt voor het berekenen van je belasting over 2024!

 • Met een belastbaar inkomen van € 50.000 in 2023 is de te betalen belasting (36,93% x € 50.000 (het bedrag is lager dan € 73.031 en dus valt je volledige inkomen in schijf 1)) = € 18.465.
 • Met een belastbaar inkomen van € 50.000 in 2024 is de te betalen belasting (36,97% x € 50.000 (het bedrag is lager dan € 75.624 en dus valt je volledige inkomen in schijf 1)) = € 18.485.

Let op: Hier gaan nog Algemene heffingskorting en Arbeidskorting vanaf en komt de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet er nog bij. Deze kortingen en bijdrage leggen we hieronder uit aan de hand van dezelfde twee voorbeelden.

5. Algemene heffingskorting berekenen

Over het gedeelte van je belastbaar inkomen onder € 73.031 (in 2023) en € 75.624 (in 2024) krijg je een algemene heffingskorting. Hoe hoog de korting voor jou is, hangt ervan af of je de AOW-leeftijd bereikt. Bekijk hier de bedragen in 2023.

Let op: Bij het doen van belastingaangifte moet je deze optie als zzp’er zelf aanvinken. Voor werknemers in loondienst staat deze optie automatisch aan.

Algemene heffingskorting 2023 en 2024

In 2024 is de maximale algemene heffingskorting € 3.362 (dat was € 3.070 in 2023). Op welke korting jij kunt rekenen in 2024, bekijk je op deze pagina van de Belastingdienst

Wanneer we een voorbeeld nemen met een fictief inkomen van € 50.000 per jaar en we bereiken de AOW-leeftijd dit jaar nog niet, dan val je met dit inkomen in de tweede categorie (€ 22.661 tot € 73.031). De heffingskorting bereken je dan met de formule: € 3.070 - 6,095% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 22.660). De berekening is dan als volgt:

€ 50.000 - € 22.660 = € 27.340
6,095% x € 27.340 = € 1.666,38
€ 3.070 - € 1.666,38
Algemene heffingskorting = € 1.403,62

6. Arbeidskorting berekenen

Als ondernemer mag je ook gebruikmaken van de arbeidskorting. Ook deze optie moet je zelf aanvinken als je als zzp'er belastingaangifte doet. De hoogte van deze arbeidskorting is afhankelijk van je arbeidsinkomen en je leeftijd.

Let op: Vanaf 2023 vervalt de uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner!

Ook in 2024 gelden er twee belangrijke voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op arbeidskorting:

 1. Je betaalt relatief weinig belasting over je inkomen.
 2. Je hebt meer dan 6 maanden een fiscale partner die voldoende belasting betaalt.

Er gelden vijf verschillende schijven, met een maximum arbeidsinkomen van € 115.295 (in 2023) en € 124.935 (in 2024). Daarboven krijg je geen arbeidskorting. Kijk op deze pagina van de Belastingdienst hoe hoog de arbeidskorting in jouw situatie is.

Arbeidskorting 2024 tabel

Tabel arbeidskorting: in 2024 nog niet de AOW-leeftijd
Arbeidsinkomen Arbeidskorting
tot € 11.491 8,425% x arbeidsinkomen
vanaf € 11.491 tot € 24.821 € 968 + 31,433% x (arbeidsinkomen - € 11.490)
vanaf € 24.821 tot € 39.958 € 5.158 + 2,471% x (arbeidsinkomen - € 24.820)
vanaf € 39.958 tot € 124.935 € 5.532 - 6,510% x (arbeidsinkomen - € 39.957)
vanaf € 124.935 € 0

Arbeidskorting 2023 tabel

Arbeidsinkomen Arbeidskorting
tot € 10.741 8,231% x arbeidsinkomen
vanaf € 10.741 tot € 23.201 € 884 + 29,861% x (arbeidsinkomen - € 10.740)
vanaf € 23.201 tot € 37.691 € 4.605 + 3,085% x (arbeidsinkomen - € 23.201)
vanaf € 37.691 tot € 115.295 € 5.052 - 6,510% x (arbeidsinkomen - € 37.691)
vanaf € 115.295 € 0

7. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen

Als zzp’er moet je een bijdrage betalen voor de Zorgverzekeringswet. Voor werknemers in loondienst wordt deze bijdrage door de werkgever betaald.

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van je belastbaar inkomen, dat je in stap 2 berekent. Er geldt wel een maximum inkomen. Het percentage en het maximum inkomen waarover je dit betaalt, verandert jaarlijks.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in 2023

In 2023 is deze bijdrage 5,43% over een belastbare winst tot € 66.956. In het voorbeeld betaalt de ondernemer dus 5,43% over zijn hele belastbare winst van € 50.000 in 2023, wat neerkomt op € 2.715.

Je vindt meer informatie over de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw op deze pagina van de Belastingdienst.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in 2024

In 2024 is deze bijdrage 5,32% over een belastbare winst tot € 71.624. In het voorbeeld betaalt de ondernemer dus 5,32% over zijn hele belastbare winst van € 50.000 in 2024, wat neerkomt op € 2.660.

8. Inkomstenbelasting (IB) berekenen

Van de belasting uit stap 4 trek je nog de Algemene heffingskorting (stap 5) en de Arbeidskorting (stap 6) af en tel je de Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (stap 7) op. Dan krijg je de inkomstenbelasting die je uiteindelijk betaalt.

Voorbeeld inkomstenbelasting zzp 2023

Voor de ondernemer van het voorbeeld uit 2023 geldt:

 • Inkomstenbelasting is € 18.465.
 • Algemene heffingskorting is € 1.404.
 • Arbeidskorting is € 4.251.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is € 3.340.

Hij betaalt dus aan inkomstenbelasting: 18.465 – 1.404 – 4.251 + 3.340.= € 16.151.

Inkomstenbelasting zzp: zelf aangeven of uitbesteden?

Zoals je ziet komt er veel kijken bij het doen van de inkomstenbelasting. Zzp’ers kunnen er dan ook voor kiezen om de inkomstenbelasting uit te besteden aan een boekhouder. Dat kost natuurlijk wel geld, maar kan je ook geld opleveren.

Check de voor- en nadelen van je boekhouding zelf doen of uitbesteden.

Je boekhouder weet namelijk van welke aftrekposten en kortingen jij gebruik kunt maken. Als je het zelf doet en er eentje vergeet, kan je dit veel geld kosten. En denk eens aan het gezegde: “tijd kost geld”. Dat geldt voor zzp’ers natuurlijk al helemaal, jij kunt je kostbare uren goed gebruiken voor je opdrachtgevers.

Zorg dat je niet voor financiële verrassingen komt te staan en zet de af te dragen belastingen apart op een zakelijke spaarrekening.

ZZP rekening

De Rabo ZZP rekening, ideaal voor zzp'ers

Betaal alleen voor wat je gebruikt, zonder vaste kosten. 
Bekijk de voordelen

Veelgestelde vragen over de inkomstenbelasting zzp:

 • Wat is het verschil tussen de belastingaangifte van een zzp'er in vergelijking met een medewerker in loondienst?
  Als je in loondienst bent, dan is het aangeven van inkomstenbelasting meestal vrij eenvoudig. Veel velden zijn alk voor je ingevuld en veel belastingen worden al ingehouden van je loon door je werkgever. Wanneer je echter zzp'er bent, dan is dit niet het geval. Lees in dit artikel waar je mee te maken krijgt als je als zzp'er aangifte van de inkomstenbelasting doet.
 • Inkomstenbelasting zzp: hoe bereken je hoeveel belasting je als zzp'er moet betalen?
  Aan de hand van 8 stappen voor belastingaangifte voor zzp'ers bereken je eenvoudig hoeveel belasting jij als zzp'er moet betalen. Hiervoor moet je onder andere de brutowinst berekenen, aftrekposten bepalen, en de belastingschijf bepalen waarin je valt.
 • Welke aftrekposten voor zzp'ers zijn er?
  Er zijn verschillende aftrekposten die je als zzp'er kunt gebruiken om korting te krijgen op de belasting. De belangrijkste aftrekpost is de zelfstandigenaftrek. Daarnaast mag je als startende ondernemer ook gebruikmaken van de startersaftrek. Je mag dan een extra bedrag van je belastbare winst aftrekken. De derde belangrijke aftrekpost, waar vrijwel alle ondernemers gebruik van kunnen maken, is de mkb-winstvrijstelling.

Meer over belasting voor zzp'ers

Meer over belasting voor zzp'ers
ZZP rekening

Breng je financiële administratie op orde voor 2023

Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

Sluiten