6 soorten financiering voor ondernemers

Bijgewerkt op 04 november 2012
4 min  leestijd
7.713
Auteur: Marieke Leijnen
7 soorten financiering voor ondernemers

In een jong bedrijf moet je niet alleen veel tijd en energie steken; er moet ook het nodige geld in worden geïnvesteerd. Niet iedere startende ondernemer beschikt over de financiële middelen om deze investering zelfstandig te bekostigen. In dat geval kan het afsluiten van een lening uitkomst bieden: 6 belangrijke soorten financiering voor ondernemers.

1. Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Voor startende ondernemers bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Deze regeling van de overheid maakt het mogelijk om bij de bank geld te lenen, ook wanneer uw onderpand in de ogen van de bank onvoldoende is. 

Dankzij de steun van de overheid zullen banken sneller bereid zijn een lening te verstrekken. Uw bedrijf moet hiervoor uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo kunt u bijvoorbeeld niet meer dan 250 werknemers dienst hebben en mag de jaaromzet niet boven de vijftig miljoen euro uitkomen.

2. Rekening-courantkrediet

Met een rekening-courantkrediet kunt u geld opnemen tot een bepaald afgesproken bedrag, de kredietlimiet. Zo kunt u schommelingen opvangen in uitgaven en inkomsten. Daarom kan een rekeningcourantkrediet vooral goed van pas komen als uw bedrijf seizoensgebonden opereert (denk aan een strandtent) of wanneer u behoefte heeft aan financiering van uw werkkapitaal.

Het krediet maakt het mogelijk om flexibeler om te gaan met het beheer van uw liquiditeitsstromen. U hoeft alleen rente te betalen over het bedrag dat u debet staat.

3. Risicokapitaal

Kort gezegd wil risicokapitaal zeggen dat anderen geld investeren in uw onderneming. Risicokapitaal kan van toepassing zijn bij een innovatieve of technologische startup, omdat er in dat geval een aanzienlijk bedrag moet worden geïnvesteerd om een product te ontwikkelen, terwijl er op korte termijn sprake zal zijn van weinig tot geen omzet.

Banken nemen een dergelijk risico over het algemeen minder snel dan investeerders, die hiermee een bepaald aandeel kopen in uw bedrijf. Blijkt de startup succesvol? Dan delen zij mee in de winst, maar zo niet, dan zijn zij hun investering kwijt. 

Financiering

Geld nodig?

Als startende ondernemer heb je vaak aanvullende financiering nodig. De Rabobank biedt starters mogelijkheden om een bedrijf te financieren.

Bekijk de mogelijkheden

4. Leasing

Ook leasing is een vorm van financiering. Het gaat hierbij om financial of operational lease. Bij financial lease verstrekt de financier een lening tegen een vast onderpand (het zogenaamde objectfinanciering). Het juridische en het volledige economisch eigendom (gebruik en genot, de verzekering, het onderhoud) is hierbij voor rekening van de lessee.

Bij operational lease koopt de kredietverstrekker (ook wel lessor genaamd) namens zijn opdrachtgever bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aan. Deze goederen stelt hij gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking aan de kredietnemer (de lessee).

In dit geval blijft de leasemaatschappij of lessor juridisch gezien eigenaar van de geleaste goederen. Bij bedrijfsauto's is vaak sprake van leasing. Of lees het artikel 5 vragen en antwoorden over de leaseauto.

5. Microkrediet via Qredits

Qredits is speciaal in het leven geroepen om startende ondernemers te helpen bij het rond krijgen van de financiering voor hun bedrijf. Starters die hierbij moeilijkheden ondervinden kunnen van de (krediet)bank een krediet van maximaal 250.000 euro krijgen, waarvoor het Rijk vervolgens garant staat.

Daarnaast krijgen ondernemers bij deze kredietverstrekker ook coaching en hulp bij het goed opzetten van hun bankzaken. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland en Rabobank is een van de initiatiefnemers. 

6. Money Meets Ideas

Stel: u bent een poos geleden gestart met uw bedrijf en de zaken gaan goed. Uw bedrijf groeit daardoor snel, misschien wel iets te snel. Hierdoor heeft u extra geld nodig. Bijvoorbeeld voor de financiering van een marktintroductie, of om door te blijven groeien. Hiervoor kunt u helaas niet altijd terecht bij een bank, maar er zijn alternatieven. Zoals de informal investment- regeling Money Meets Ideas.

Deze regeling brengt kansrijke ondernemers in contact met succesvolle ondernemers die bereid zijn te investeren. Money Meets Ideas heeft hiervoor een uitgebreid netwerk tot haar beschikking. Als u een nieuwe investeringspartner vindt met wie het klikt, krijgt u ook de kans om uw plannen daadwerkelijk te realiseren. 

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Meer over financieren en investeren

Meer over financieren en investeren
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten