Minimumloon 2024: wat verandert er per 1 januari?

Bijgewerkt op 01 januari 2024
5 min  leestijd
846
Auteur: Redactie
Minimumloon 2024: wat verandert er per 1 januari?

Als je personeel aanneemt, dan ben je verplicht om alle werknemers van 21 jaar en ouder ten minste recht het minimumloon te betalen. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. In dit artikel lees je hoe hoog deze bedragen in 2024 zijn. 

In dit artikel leggen we je alles uit over het minimumloon in 2024. Snel naar een specifiek onderwerp? Klik dan op een van onderstaande links:

 1. Hoogte van het minimumloon in 2024
 2. Hogere maandlonen in 2024
 3. Hoogte van het minimumjeugdloon in 2024
 4. Waarom bestaat het minimumloon?
 5. Hoe is het minimumloon opgebouwd?
 6. Wat is het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

1. Hoogte van het minimumloon in 2024

Per 1 januari 2024 wordt het minimumloon verhoogd met 3,75%. Deze standaardverhoging vindt plaats in overeenstemming met het reguliere beleid. Omdat vanaf 2024 óók een nieuwe wet voor het wettelijk minimumuurloon van kracht gaat, resulteert dat in aanzienlijk grotere loonstijgingen voor bepaalde werknemers.

Het bruto wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is in 2024 vastgesteld op:

 • € 13,27 per uur

Meer weten over het aannemen van personeel? Lees er hier alles over.

Werknemers die 40 uur werken profiteren het meest

Elk jaar wordt het minimumloon geïndexeerd. De indexatie van het minimumloon is in 2023 gedaan met het uurloon van een 36-urige werkweek als uitgangspunt. Dat uurloon stijgt in 2024 dus met 3,75%. 

Dat betekent dus dat werknemers met een 40-urige werkweek kunnen rekenen op een toename van maar liefst 15% in hun salaris. Dat is natuurlijk positief nieuws is voor werknemers, maar voor werkgevers betekent het vooral aanzienlijk hogere loonkosten. 

Uren in werkweek 2023 2024 Percentuele stijging
36 uur € 12,79 € 13,27 3,75%
38 uur € 12,12 € 13,27 9,49%
40 uur € 11,51 € 13,27 15,29%

2. Hogere maandlonen in 2024

Ter vergelijking: in 2023 werd het minimumloon op fulltime basis € 1.995 per maand, ongeacht of een medewerker 36, 38 of 40 uur per week werkte. Dat betekent dus dat op 1 januari 2024 het maandloon voor veel werknemers stijgt. Dat wordt in 2024:

Uren in werkweek Uurloon Maandloon
36 uur € 13,27 € 2.070
38 uur € 13,27 € 2.185
40 uur € 13,27 € 2.300

3. Hoogte van het minimumjeugdloon in 2024

Wil je graag jongeren in dienst nemen, bijvoorbeeld in de detailhandel, retail, je webshop, landbouw of horeca? Dan betaal je in 2024 ook een stukje meer. Dit zijn dit de minimumbedragen voor jongeren van 15 tot en met 20 jaar.

Tabel: minimumjeugdloon in 2024

 
Leeftijd Per uur                 
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

4. Waarom bestaat het minimumloon?

Het wettelijk minimumloon is ingesteld om werknemers tegen onderbetaling te beschermen. Deze ondergrens voorkomt dat ondernemers hun medewerkers uitbuiten.

De overheidsdienst Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt hier streng toezicht op. Ook kan de Inspectie boetes opleggen aan werkgevers die medewerkers onderbetalen.

Hulp nodig bij je ondernemingsplan?

Deze gratis voorbeelden van de Rabobank helpen jou met het maken van een goede start.

Download gratis voorbeeld

5. Hoe is het minimumloon opgebouwd?

Het wettelijk minimumloon bestaat uit een basisloon plus een aantal toeslagen: 

 1. Basisloon. Dit is het loon dat in de arbeidsovereenkomst staat.
 2. Vergoeding overwerk. Dit zijn de uren die meer gewerkt worden dan in het contract staan.
 3. Toeslagen. Je kunt toeslagen doorrekenen voor bijvoorbeeld ploegendiensten of onregelmatige werktijden.
 4. Fooien. Dit is alleen in het minimumloon verwerkt als je hier afspraken over maakt. Het gaat hierbij om beloningen van derden (klanten).

Let op: het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon. 

6. Wat is het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. 

Door middel van deze tegemoetkoming vergroot de overheid de kans op een baan voor deze groep mensen. De overheid stimuleert werkgevers op deze manier namelijk om mensen aan te nemen die anders wellicht een uitkering nodig zouden hebben.

Voorwaarden lage-inkomensvoordeel (LIV)

Er zijn vier voorwaarden om in aanmerking te komen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV):

 • De werknemer moet in een kalenderjaar minimaal 1.248 betaalde uren werken voor je bedrijf.
 • Het gemiddelde uurloon van de werknemer is in 2024 minimaal 100% en maximaal 104% van het wettelijk minimumloon. In 2023 is de bovengrens nog 125%. 
 • De werknemer moet één of meerdere werknemersverzekeringen hebben.
 • De werknemer mag de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
 • In de Miljoenennota 2023 geeft het kabinet aan het voornemen te hebben om het LIV per 1 januari 2025 af te schaffen. Voorlopig is hier echter nog geen definitief besluit over genomen. 

Het voordeel bedraagt in 2023 per verloond uur, per medewerker: € 0,49. Met een maximum van € 960 voor het gehele kalenderjaar.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) hoef je niet apart aan te vragen, maar wordt verrekend bij je loonaangifte.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 6 voordelen

Veelgestelde vragen over het minimumloon:

 • Hoe hoog is het minimumloon in Nederland in 2024?
  Het bruto wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is in 2024 vastgesteld op: € 13,27 per uur.
 • Hoe hoog is het minimumjeugdloon in Nederland in 2024?
  Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt in 2024 een tarief van €13,27 per uur, terwijl 20-jarigen een uurtarief van €10,62 ontvangen. Het uurloon neemt af met de leeftijd, met respectievelijk €7,96, €6,64, €5,24, €4,58 en €3,98 per uur voor de leeftijdsgroepen van 19 tot 15 jaar.
 • Hoe is het minimumloon opgebouwd?
  Het minimumloon bestaat uit vier onderdelen: het basisloon (dit is het loon dat in de arbeidsovereenkomst staat), een vergoeding voor overwerk (dit zijn de uren die meer gewerkt worden dan in het contract staan), toeslagen (deze kunnen worden doorberekend voor bijvoorbeeld werk in ploegendiensten of op onregelmatige tijden) en fooien (dit is alleen in het minimumloon verwerkt als je hier afspraken over maakt).
 • Wat is het lage-inkomensvoordeel (LIV)?
  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. Door middel van deze tegemoetkoming vergroot de overheid de kans op een baan voor deze groep mensen. De overheid stimuleert werkgevers op deze manier namelijk om mensen aan te nemen die anders wellicht een uitkering nodig zouden hebben.

Meer over personeel

Meer over personeel
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten