Werkgeverslasten: wat kost een werknemer?

Bijgewerkt op 03 augustus 2021
6 min  leestijd
4.359
Image
Wat kost werknemer werkgeverslasten

Loonkosten gaan verder dan alleen het salaris dat een werknemer ontvangt. Zo krijg je als ondernemer bijvoorbeeld ook te maken met sociale lasten. Hier lees je welke werkgeverslasten er nog meer zijn en hoe je de loonsom kunt berekenen. Je krijgt dus precies antwoord op de vraag 'wat kost een werknemer'. Je kunt zo snel een afweging maken of het aannemen van personeel voor jou een goede keuze is.

Je gaat mensen aannemen. Best spannend, want de kans is groot dat dit je grootste investering wordt tot nu toe. Bedenk je namelijk dat je er met het afgesproken brutosalaris nog niet bent.

Houd rekening met nog eens 20 tot 35 procent aan extra werkgeverslasten die je kwijt bent voor een medewerker. Dit gaat onder meer om indirecte loonkosten en sociale lasten. 

Houd rekening met nog eens 20 tot 35 procent aan extra kosten.

Vier soorten werkgeverslasten

Om het je makkelijker te maken, delen we de werkgeverslasten op in vier verschillende categorieën. Per categorie leggen we vervolgens uit hoe het zit. Direct naar een categorie? Klik op de link!

 1. Directe loonkosten
 2. Indirecte loonkosten
 3. Sociale lasten werkgever
 4. Overige loonkosten
   

1. Directe loonkosten

De directe loonkosten zijn voor werknemers het meeste zichtbaar. Hier moet je denken aan het bedrag op hun salarisstrook, de vakantietoeslag en een eventuele bonus of winstuitkering.

Het vakantiegeld bedraagt minimaal 8 procent van het bruto jaarsalaris

Het bruto salaris hangt af van de CAO in je branche, de functie, ervaring van de nieuwe medewerker en onderlinge afspraken die je met je personeelslid maakt. Je bent in ieder geval gebonden aan het wettelijk minimumloon. Ook als je van oproepkrachten en uitzendkrachten gebruik maakt.

Voor wat betreft het vakantiegeld, dat bedraagt minimaal 8 procent van het bruto jaarsalaris. Het is gebruikelijk om het vakantiegeld in mei uit te keren, maar je kunt ook afspreken om dit maandelijks uit te betalen.

Welke feature is voor jou belangrijk bij het kiezen van een zakelijke rekening?

Choices

2. Indirecte loonkosten

De indirecte loonkosten komen bovenop de directe loonkosten. Ze verschillen vaak sterk per bedrijf. Het gaat hierbij onder meer om:

Heeft jouw sector een CAO, dan zijn daarin waarschijnlijk afspraken opgenomen over deze vergoedingen. Verder bepaal je dit vooral zelf. De meeste bedrijven hebben in ieder geval een pensioenregeling voor hun medewerkers. Er zijn sectoren waarin dat verplicht is.

3. Sociale lasten werkgever

Loonheffing is de belasting over het bruto salaris van personeel. Dit is verplicht. Je betaalt als werkgever dus altijd meer dan het bedrag dat medewerkers op hun bankrekening krijgen overgemaakt. Loonheffing bestaat uit:

 • Loonbelasting
 • Premie volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz)
 • Premie werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW)
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing in soms ook bijdrage Zorgverzekeringswet)

Loonheffing is de belasting over het bruto salaris van personeel

Als je gebruik maakt van uitzendkrachten, dan hoef je geen loonheffingen te betalen. Dit regelt het uitzendbureau voor je.

4. Overige loonkosten

Naast bovenstaande werkgeverslasten die met het salaris te maken hebben, heb je als werkgever nog meer kosten aan je personeel. Dit is vrijwel nooit de grootste kostenpost, maar je moet 'm niet vergeten. Hierbij kun je denken aan kosten van een laptop of bureaustoel. Gemiddeld genomen kost een werkplek tussen de € 7.000 en € 9.000 per jaar.

Het gaat hier trouwens niet alleen om kantoorgerelateerde kosten. Ook veiligheidsvoorzieningen zoals speciale werkkleding en een helm kunnen hieronder vallen.

Gemiddeld genomen kost een werkplek tussen de € 7.000 en € 9.000 per jaar

De loonsom berekenen

Een overheidsinstantie wil je loonsom weten. Dat komt soms voor, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een subsidie, verzekering of belastingvoordeel. Aan de hand van je loonsom wordt dan bepaald hoeveel je ontvangt of moet betalen aan premie.

Hoe je dit doet? Tel het loon van alle medewerkers over een heel kalenderjaar bij elkaar op. Het gaat dan onder meer om:

 • Het bruto salaris
 • Vakantietoeslag
 • Bonussen
 • Reiskostenvergoedingen
 • Totale bedrag aan loonheffingen

Het bedrag onderaan de streep is je loonsom. Medewerkers die maar een deel van het jaar hebben gewerkt tellen ook mee. Dat geldt dan weer niet voor uitzendkrachten.

 • Welke soort loonkosten zijn er? We onderscheiden er vier. Het gaat om directe loonkosten (salaris), de indirecte kosten (auto van de zaak), sociale lasten (loonheffing) en overige kosten (een werkplek inrichten). 
 • Wat zijn voorbeelden van indirecte loonkosten? Denk aan een auto, fiets of telefoon van de zaak. Maar ook reiskosten, vergoedingen voor overwerk en een door jouw gefinancierde curcus behoren tot het rijtje indirecte loonkosten. Indirecte loonkosten verschillen sterk per bedrijf en medewerker.
 • Hoe bereken je de loonsom? De loonsom is het bedrag dat je krijgt wanneer alle salarissen bij elkaar optelt. Dat is inclusief bonussen, vakantiegeld en de loonheffingen die je betaalt. Dit kun je nodig hebben bij het aanvragen van een subsidie, verzekering of belastingvoordeel.

Meer over personeel

Meer over personeel