Europese subsidies en regelingen voor startende ondernemers

6 Europese subsidies en regelingen voor ondernemers

In bepaalde sectoren kan het lonend zijn om met je bedrijf of kennisinstelling verder te kijken dan alleen de Nederlandse grens. Zeker wanneer je in internationaal verband werkt aan onderzoek of technologische innovaties, kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van de (Europese) overheid.

1. Horizon 2020

Het internationale programma Horizon 2020 is een initiatief van de Europese Commissie en heeft als voornaamste doel 'het verder stimuleren van Europees onderzoek op het gebied van wetenschap en innovatie'. Men is vorig jaar officieel begonnen met het verstrekken van deze subsidie; voorheen was dit programma bekend onder de naam Zevende Kaderprogramma (KP7). Europa stelt tot 2020 een totaalbudget van ongeveer tachtig miljard euro ter beschikking.

In principe kan iedereen deelnemen aan Horizon 2020, mits je een organisatie hebt die zich internationaal gezien actief en aantoonbaar richt op onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Om kans te maken op deze subsidie moet je een officieel projectvoorstel indienen. Het is echter raadzaam om eerst contact op te nemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Team IRIS, het Nationale Contact Punt, helpt je op weg met advies voor je projectvoorstel. Dit vergroot de kans op een succesvolle deelname.
-> Meer informatie over Horizon 2020

2. Health for Growth Programme

Investeren in de toekomst van de gezondheidszorg blijft ook op Europees niveau van belang. Om vooruitgang en andere ontwikkelingen in de zorg blijvend te stimuleren, heeft de Europese Unie namens 'Consumers, Health and Food Executive Agency' (Chafea) het Health for Growth Programme opgezet. Dit programma richt zich voornamelijk op beleidsondersteunende onderzoeksprojecten, waarin vooral de volgende thema's een belangrijke rol spelen:

 • Duurzame gezondheidszorg met meer innovatie;
 • Verbetering van de volksgezondheid;
 • Bescherming tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid zoals griepepidemieën.

Aanmelden voor het Health for Growth Programma loopt via Chafea, maar het is verstandig om eerst te checken of jouw instelling wel aan alle voorwaarden voldoet. Zo moet jouw project bijvoorbeeld (deels) door jezelf zijn gefinancierd of door andere investeerders worden bekostigd en mag 'winst maken' niet het voornaamste uitgangspunt zijn.
-> Meer (Engelstalige) informatie over het Health for Growth Programme

3. Eurostars

Eurostars is in het leven geroepen om MKB-ondernemers met een bedrijf in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector verder te helpen. Kort gezegd is dit een internationaal samenwerkingsproject om via subsidie verdere innovatie te bevorderen. Als je namens jouw onderneming werkt aan industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, kom je dus mogelijk in aanmerking voor Eurostars.

Als jouw voorstel wordt goedgekeurd door Eurostars, kun je vervolgens subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).  Net als bij het project Horizon 2020 helpt team IRIS je op weg met advies. Let op: de eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen is 17 september 2015.

Uiteraard gelden er voor een succesvolle deelname ook hier enkele voorwaarden: Je moet minstens tien procent van je omzet besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Ook een optie: je zet minimaal tien procent van je personeel in voor onderzoek en ontwikkeling. Doe je dat niet? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden toch deelnemen.

 1. Je neemt voor eigen risico deel aan een Eurostars-project.
 2. Je werkt samen met partijen uit minimaal één ander Eurostars-land.
 3. Binnen twee jaar na afronding van het project is een verkoopbaar product of proces beschikbaar.

-> Meer informatie over Eurostars

4. Creative Europe Programma

Het Creative Europe Programma is bedoeld voor ondernemers die werkzaam zijn in de audiovisuele en creatieve sector. Dit programma is de opvolger van het MEDIA Programma van de Europese Commissie. Je kunt als zakelijke creatieveling subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van productie, distributie, vertoning, festivals, markttoegang en training. In de periode 2014-2020 wordt hiervoor door de EU 1.462 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Meer weten over deze subsidie? In Nederland kunnen ondernemers uit de audiovisuele en creatieve sector terecht bij MEDIA Desk Nederland (DutchCulture). Dit instituut beantwoordt niet alleen vragen over de voorwaarden en aanvraagprocedures, maar adviseert en begeleidt je ook verder bij jouw subsidieaanvraag.
-> Meer informatie over het Creative Europe Programma

5. INTERREG

Het internationale subsidieprogramma INTERREG (voluit Europese Territoriale Samenwerking) richt zich op duurzame, ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Zo kunnen overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit (ten minste) twee verschillende landen via deze Europese subsidieregeling samen op zoek naar oplossingen voor veelvoorkomende problemen op het gebied van bijvoorbeeld water en milieu. Door kennis en ervaringen te delen, komt iedereen uiteindelijk verder, zo is de gedachte achter dit initiatief. INTERREG is onderverdeeld in drie verschillende vormen van samenwerking:

 1. Grensoverschrijdende samenwerking (INTERREG A)
 2. Transnationale samenwerking (INTERREG B)
 3. Interregionale samenwerking (INTERREG C)

De inschrijvingen voor het nieuwste INTERREG-programma starten in het tweede kwartaal van 2015. Voor antwoorden op vragen over dit programma kun je het hele jaar door contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
-> Meer informatie over INTERREG

6. COSME

Het Europese subsidieprogramma Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME) is gericht op het midden- en kleinbedrijf. Het doel van het programma is initiatieven van bedrijven te ondersteunen en daardoor het concurrentievermogen van de Europese markt te vergroten. COSME ondersteunt het mkb onder meer bij: 

 1. verbetering van de toegang tot financiering
 2. toegang tot markten
 3. gunstiger voorwaarden voor start en groei van bedrijven

Het totaalbudget voor de periode 2014- 2020 bedraagt 2,3 miljard euro. Het doel van de Europese Commissie is om met COSME de toegang tot de markt voor ondernemers en kleine ondernemingen te vergroten. Daarnaast kan het programma de interne groei van ondernemingen, en daarmee de toename van werkgelegenheid, bevorderen. Het indienen van een aanvraag verloopt via de Participant Portal bij de Europese Commissie.
-> Meer informatie over COSME

Lees ook

4 vragen en antwoorden over starten in het buitenland
3 manieren om te bouwen aan een internationaal merk
9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers
7 financiële regelingen voor starters
Checklist: alles over de btw-aangifte
Zelfstandigenaftrek en startersaftrek: zo zit dat

Bijgewerkt op: 23-05-2016

Wat vind je van dit artikel?

x18
x25

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Bij het importeren van producten komt vaak meer kijken dan je in eerste instantie denkt. Zo krijg je als importeur of handelsagent onder meer te maken met verschillende regels van de overheid. Lees er meer over in deze checklist.

Gouden regels van importeren
Gouden regels van importeren

Het Italiaanse Moleskine is een bedrijf met een rijke geschiedenis. De onderneming zelf bestaat pas sinds 1997, maar de stijlvolle opschijf- en schetsboekjes hebben in no time een trouwe schare fans weten te verwerven.

De start van Moleskine thumb
De start van Moleskine

Internationaal

Overweeg jij om niet alleen in het binnenland, maar ook in het buitenland zaken te doen? Bijvoorbeeld door Nederlandse goederen te exporteren of omdat je voor jezelf gaat beginnen als handelsagent?

Weet dan dat je te maken krijgt met belangrijke (overheids)regels en andere verplichtingen. Bij internationaal ondernemen heb je verschillende mogelijkheden, zoals:

Zakendoen in het buitenland brengt je doorgaans in contact met lokale culturen en gebruiken. Weten wat je bijvoorbeeld in Duitsland of China wel of niet moet zeggen? Lees de tips in het artikel De do's en dont's van internationaal zakendoen.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

 • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
 • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
 • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.072 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.