10 subsidies, aftrekposten en kredieten voor startende ondernemers

Bijgewerkt op 20 juni 2024
15 min  leestijd
14.301
Auteur: Redactie
Subsidies, aftrekposten en kredieten

Een bedrijf starten kost doorgaans geld. Gelukkig zijn er manieren om ondernemen iets minder duur te maken. Dit zijn tien subsidies, aftrekposten en kredieten die je als startende ondernemer kunnen helpen.

In dit artikel gaan we in op subsidies, aftrekposten en kredieten die de overheid biedt in 2024 om je te helpen met ondernemen. Benieuwd naar een specifieke regeling? Klik dan op één van de links hieronder:

 1. Zelfstandigenaftrek
 2. Startersaftrek
 3. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 4. Mkb-winstvrijstelling
 5. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 6. Bijstandsverlening zelfstandigen
 7. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 8. Starten vanuit de WW
 9. WBSO
 10. Microfinanciering

Onderaan het artikel lees je het interview met subsidie-ervaringsdeskundige Inez Postema, directeur van AsBeter. Zij deelt haar kennis over de haalbaarheid van subsidies.

1. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is één van de bekendste belastingvoordelen voor ondernemers. Dit bedrag trek je van je winst af. Hiermee verlaag je je belastbaar inkomen, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.

 • De zelfstandigenaftrek was in 2023 een bedrag van € 5.030.
 • Voor de winst die je in 2024 maakte, is de zelfstandigenaftrek nog maar € 3.750.
 • In 2027 is de zelfstandigenaftrek nog € 900
Image
Zelfstandigenaftrek 2021

Tabel zelfstandigenaftrek

In de tabel kun je zien dat de zelfstandigenaftrek tot en met 2027 elk jaar wordt verlaagd, tot € 900 in 2027. In 2024 is de zelfstandigenaftrek € 3.750. 

Jaar Zelfstandigenaftrek
2023 € 5.030
2024 € 3.750
2025 € 2.470
2026 € 1.200
2027 € 900

2. Startersaftrek

De startersaftrek is een extra aftrekpost voor - de naam zegt het al - startende ondernemers. Deze komt altijd bovenop de zelfstandigenaftrek. 

Starters mogen nog eens € 2.123 aftrekken van hun winst. Dat is prettig, want je betaalt dan minder belasting. Om voor de startersaftrek in aanmerking te komen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek.
 • In de vijf jaar voor het belastingjaar waar je aangifte over doet, heb je niet meer dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruik gemaakt.
 • In de vijf jaar voor het belastingjaar waar je aangifte over doet, was je minstens één jaar geen ondernemer.

Starters mogen nog eens € 2.123 aftrekken van hun winst. 

Lees meer verdieping over de zelfstandigenaftrek en startersaftrek voor zzp'ers.

. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Stel, je bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Je hebt besloten om vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor jezelf te beginnen. Dan heb je mogelijk recht op 'startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid'. Ook dit komt bovenop de zelfstandigenaftrek.

Voor deze extra aftrekpost voor de inkomstenbelasting gelden wel voorwaarden:

 • Je staat bij de Belastingdienst bekend als ondernemer
 • Je hebt winst gemaakt in het kalenderjaar waarop je aanspraak wilt maken op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Daarnaast mag je de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen eigen onderneming hebben gehad
 • Verder voldoe je aan het verlaagde urencriterium van minimaal 800 uur per kalenderjaar

Tabel startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is:

 • € 12.000 als je in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek
 • € 8.000 als je 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek
 • € 4.000 als je 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek

4. Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst.  Deze bedraagt standaard 14 procent. De winst moet je wel eerst verminderen met de ondernemersaftrek. 

 • Je krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die je hebt behaald als medegerechtigde.

De mkb-winstvrijstelling verlaagt je fiscale winst. Daardoor hoef je minder belasting te betalen. Lijdt je bedrijf verlies, dan verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval pakt de vrijstelling dus nadelig voor je uit.

5. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Net als iedere ondernemer investeren ook starters in bedrijfsmiddelen. Bij het starten van een bedrijf komt tenslotte ook materieel gezien het nodige kijken.

Denk aan de aanschaf van computers, (lease)auto's, machines of andere gereedschappen die van toepassing zijn op je bedrijfsvoering. Gelukkig kunnen dit soort bedragen via de investeringsaftrek worden afgetrokken van de winst.

Wanneer kom je in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Wanneer je tussen de € 2.801 en € 387.580 investeert, dan kun je recht hebben op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De KIA is een percentage van al je investeringen. De hoogte - mits je investeringen in aanmerking komen voor deze aftrekpost - hangt af van het geïnvesteerde bedrag. 

Voor 2024 ziet de verdeling er als volgt uit:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.800 0%
€ 2.801 t/m € 69.765 28% van het investeringsbedrag
€ 69.766 t/m € 129.194 € 19.535
€ 129.195 t/m € 387.580 € 19.535 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 129.195
meer dan € 387.580 0%

Financiering

Geld nodig?

Wie kapitaal nodig heeft komt steeds vaker uit bij een combinatie van financieringen. Hoe werkt deze vorm van gestapeld financieren?

Bekijk de financieringsvormen

6. Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Sommige regelingen worden niet landelijk, maar lokaal toegewezen. De Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is hier een voorbeeld van. Als zelfstandig ondernemer kun je namelijk op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen financieel worden ondersteund door je gemeente.

Dit kan zijn in de vorm van een lening, krediet of aanvulling op je inkomen. Vraag voor meer informatie bij je eigen gemeente naar de specifieke voorwaarden.

Voor wie is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) beschikbaar?

Het Bbz is speciaal bedoeld voor de volgende groepen:

 • Pre-starters: mensen die zich vanuit de bijstand oriënteren op het ondernemerschap kunnen een voorbereidingsperiode afspreken met de gemeente. Dan blijven zij hun uitkering ontvangen en hebben zij geen sollicitatieplicht
 • Starters: mensen die vanuit de bijstand starten met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep moeten eerst een ondernemersplan schrijven. De gemeente beoordeelt dit ondernemersplan. 
 • Gevestigde ondernemers die tijdelijk in financiële problemen verkeren.
 • Ondernemers geboren vóór 1 januari 1960 met een niet-levensvatbaar bedrijf.
 • Ondernemers die hun bedrijf willen stopzetten.

De gemeente beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering.

7. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Ben je een ondernemer binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb)? Dan kun je met behulp van de BMKB-regeling een deel van je krediet laten borgen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat garant voor dit specifieke gedeelte, waardoor je bij de bank een hoger leenbedrag kunt verkrijgen dan wat gebaseerd zou zijn op je onderpand.

Belangrijk om te weten is dat je de BMKB-regeling niet zelf aanvraagt; deze aanvraag wordt gedaan door je financier.

Voorwaarden voor de BMKB-regeling zijn onder andere dat je mkb-bedrijf gevestigd moet zijn in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba. Daarnaast moet je onderneming maximaal 250 werknemers hebben, met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Verder moet je bedrijf langer dan 3 jaar actief zijn. Ook als startende ondernemer kom je mogelijk in aanmerking voor een borgstellingskrediet indien je een starterslening bij de bank afsluit.

8. Starten met een WW-uitkering

Indien je een WW-uitkering krijgt, dan stimuleert de overheid een overstap naar het ondernemerschap. Je kunt dan geheel of met gedeeltelijk behoud van je WW-uitkering voor jezelf beginnen. Dit kan op twee manieren:

 1. Tijdens de zogenaamde startperiode, waarin je maximaal 26 weken aan de realisatie van je onderneming werkt, vervalt je sollicitatieplicht. Je ontvangt in dat geval de WW-uitkering als voorschot.
 2. Je kiest ervoor om je WW-uitkering te verlagen. Je laat deze stopzetten voor het aantal uren dat je als zelfstandige aan de slag gaat. Dat betekent dat de uitkering definitief omlaag zal gaan.

Om een bedrijf te starten vanuit een WW-uitkering geldt als voorwaarde dat je eerst een goed ondernemingsplan schrijft. Lees ook de complete Checklist: een bedrijf starten vanuit de WW.

9. Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling voor innovaties. Met deze regeling wordt een deel van de loonkosten voor technologisch speur- en ontwikkelingswerk vergoed. Je hoeft in dat geval minder loonheffing af te dragen.

De hoogte van de aftrek wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, al komen starters in aanmerking voor een extra tegemoetkoming wat betreft de mate van het speur- en ontwikkelingswerk.

Voorbeelden van WBSO-innovaties

Voorbeelden van innovaties die voor WBSO in aanmerking komen:

 • 3D metaalprinter
 • Energieopwekkende dansvloer
 • Kinderwagen van 100 procent gebruikte kunststof
 • Visnet van zeewier
 • Verpakking van biomassa

WBSO aanvragen

De aanvraagprocedure voor deze aftrekpost loopt via de RVO. Wel moet je hiervoor aan twee belangrijke voorwaarden voldoen:

 1. Je moet een accurate administratie bijhouden van het speur- en ontwikkelingswerk
 2. Je moet per kalenderjaar minstens 500 uur aan deze activiteit besteden

10. Microfinanciering of MKB-krediet

In eerste instantie gaat het bij microfinanciering om het verlenen van extra krediet aan kleine en startende ondernemers. Toch gaat deze vorm van financiering verder dan alleen het verstrekken van geld.

Vaak word je als ondernemer ook geholpen met persoonlijke coaching en kun je meedoen aan één of meerdere trainingen. Er zijn veel verschillende aanbieders, met allemaal hun eigen voorwaarden.

Misschien kom je in aanmerking voor MKB-krediet. Deze regeling van de overheid is vergelijkbaar met een zakelijke lening van een bedrag tussen € 50.000 en € 250.000. 

Voorwaarden MKB-krediet:

 • Bedoeld voor starters en bestaande ondernemers
 • Voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers
 • Ook zzp'ers komen er voor in aanmerking
 • Looptijd is 1 tot 10 jaar
 • Elke maand aflossen en rente betalen

Heb je een kleinere lening nodig? Onderzoek dan ook of een microfinanciering de beste oplossing biedt.

Subsidie voor haalbaarheid

We spraken voor dit onderdeel van het artikel met subsidie-ervaringsdeskundige Inez Postema, directeur van AsBeter. Dit bedrijf maakt dakplaten van asbestcement veilig en definitief onschadelijk. Daarvoor gebruikt men industriële afvalzuren die normaliter vaak in het oppervlaktewater terechtkomen.

Het bedrijf ontwikkelt een circulair proces, Asbetter Acids, met zo min mogelijk nieuw afval en CO2-uitstoot. Uit de eigen zure reststromen maakt AsBeter wit gips.

Het begon in 2017 met een goed en onderbouwd idee. Al snel volgde een haalbaarheidsonderzoek en sinds juni 2020 heeft AsBeter een pilotfabriek. Subsidies waren daarbij essentieel. Directeur Inez Postema vertelt over de ervaring met subsidies voor bedrijven.

Een belangrijk voordeel van overheidssubsidies: ze bieden soms al steun voordat private investeerders iets in je plan zien.

“De vraag was: springen we zo in het diepe? Het antwoord: nee, natuurlijk niet. Tenzij je steun krijgt.”

Inez Postema: “Mijn compagnon Pol Knops en ik waren allebei al ondernemers met een goedgevulde portefeuille. Ook inhoudelijk hadden we een goede staat van dienst op het gebied van grondstoffen en CO2. Dit was dus echt geen ideetje van een stel jonge honden."

Stimuleringsfondsen

"We stonden voor de vraag: springen we hiervoor in het diepe? Het antwoord is natuurlijk: nee, dat doe je niet. Tenzij je steun krijgt. Die steun kwam van de provincie Zuid-Holland. We kregen uit een stimuleringsfonds een bedrag net onder € 50.000 voor een haalbaarheidsonderzoek. Die was voor ons essentieel."

Dit soort stimuleringsfondsen vind je niet altijd gemakkelijk online. Vraag bij je gemeente na of er dit soort potjes bestaan voor jouw bedrijf.

Inez Postema vertelt in deze video over de innovatiekracht van AsBeter. Hieronder gaat het artikel verder.

Incidenteel of steun tot je productlancering

AsBeter krijgt subsidie vanuit het programma Kansen voor West, een stimuleringsprogramma voor de economie in de Randstad. Dit wordt deels gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Tip: Laat de potentie van je bedrijf zien. Denk aan maatschappelijk én economisch rendement. Hoe benut je de subsidie voor de volgende stap? 

RVO (Rijkdienst voor ondernemend Nederland)

Postema: “We hebben contact met RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland, red) en het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie heeft als visie dat deze innovatie steun verdient bij alle ontwikkelstadia. Als dit lukt, is er namelijk een grote maatschappelijke meerwaarde. De business case is ook goed voor de ondernemers die deze technologie gaan toepassen."

"Ik denk dat langdurige ondersteuning uiteindelijk meer oplevert."

Dit betekent dus steun van haalbaarheidsstudie, naar pilots en ontwikkeling tot een full scale product. "Je hebt ook subsidies waarbij veel verschillende bedrijven eenmalig een kleiner bedrag krijgen. Ik denk dat langdurige ondersteuning uiteindelijk meer oplevert.”

Via RVO vind je subsidies voor bedrijven in alle fases. Bij subsidies voor startende bedrijven ligt de focus wel op bedrijven met flinke schaalbaarheid en impact.

Kijk ook bij je gemeente of er meer incidentele steun is, bijvoorbeeld een jaarlijkse ondernemersprijs.

Steun in kennis en coaching

Bij 'steun in alle stadia' gaat het niet altijd over geld. De overheid biedt via de RVO veel denkkracht, cijfers en inzichten die je kunt benutten.

Postema: “Wij krijgen via het programma Innovation Quarter bijvoorbeeld geen geld, maar persoonlijke coaching. Dat is ook heel waardevol. Overigens geldt dat ook voor onze private partners en de bank."

"Dankzij de Innovatieprijs van de Rabobank is ons netwerk vergroot. Ik ben echt verbaasd hoeveel ervaring en kennis over onze sector bij de bank zit. Alleen met geld kom je er niet.”

Strikte regels en richtlijnen RVO-subsidies

Een belangrijk nadeel van overheidssubsidie: de regels en richtlijnen zijn vaak zeer streng. Ook zijn de meeste subsidies gericht op de aangewezen ‘topsectoren’, zoals chemie of life sciences en health.

Postema: “Het doel en het profiel zijn heel duidelijk omschreven. Ook zijn subsidies vaak alleen voor innovaties van bestaande bedrijven en scale-ups. Als je nog geen referenties hebt, is het lastig.

Zoek een contactpersoon. Laat diegene zien dat je over de hele keten hebt nagedacht. Neem bijvoorbeeld een potentiële klant mee en praat samen over de mogelijkheden. Daar hebben wij echt veel energie in gestoken.”

Verplicht samenwerken met kennisinstituut of mkb

Bij een aantal regelingen krijg je alleen subsidie als je samenwerkt. Voor ambitieuze starters is de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) vaak interessant. Maar, dan moet je wel samenwerken. 

MIT-kennisvouchers

Samenwerken is natuurlijk een voordeel als je technische kennis nodig hebt om je product te ontwikkelen. Zo zijn er MIT-kennisvouchers waarbij de overheid de helft van het onderzoek betaalt. Bij andere onderdelen van de regeling moet je met andere bedrijven samenwerken. 

Postema: "Voor AsBeter was zo’n subsidie geen optie. Wij doen juist zelf onderzoek en ontwikkeling. Gelukkig kan een private samenwerking ook de doorslag geven bij sommige subsidies."

Het bedrijf ging langs bij bedrijven die afvalzuren produceren: "Wij lossen hun probleem op. Ze zagen dat we geen lunatics zijn met een uitvinding, maar dat dit echt kan werken. Met zo’n potentiële partner sta je vervolgens sterker als je een grotere subsidie aanvraagt.”

Co-financiering: geld en uren

Een drempel voor startende ondernemers is de co-financiering. De overheid eist vaak dat je bijvoorbeeld 65% zelf financiert.

Postema: “Als ik terugkijk op de afgelopen jaren, is die co-financiering mijn grootste hoofdpijndossier. Ik begrijp heel goed dat zeven van de tien startups het niet redden."

DEI-regeling

"Er zijn overigens ook wel regelingen, zoals de DEI-regeling, die rekening houden met de bedrijfsgrootte. Zo stimuleer je ook kleinere, jongere bedrijven om te innoveren.”

Als ik terugkijk op de afgelopen jaren, is die co-financiering mijn grootste hoofdpijndossier.

Co-financieren kun je ook doen met ‘in kind uren’. Je rekent een uurtarief voor de uren die jij en je partners investeren in het bedrijf. “Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ten eerste gaat het vaak om heel veel uren. Ten tweede moet je de administratieve rompslomp niet onderschatten."

Postema: "Reken het standaardtarief dat de overheid daarvoor voorstelt, nu € 60 per uur. Dit geldt zeker als je ook uren van partnerbedrijven moet verwerken.

Kies je eigen tarieven, dan moet je loonstroken opvragen, allerlei opslagen berekenen en gewoon heel veel verantwoorden en uitzoeken. Bij het standaardtarief heb je alleen geaccordeerde urenstaten van iedereen nodig."

Gestapeld financieren en je netwerk

De overheid is geen durfkapitalist en wordt nooit dé geldschieter voor je (startende) bedrijf of startup.

Postema: “Kennisintensieve startups zijn soms te veel bezig met foefjes bedenken in het lab. De subsidie moet dan voor het geld zorgen. We zijn vanaf het begin heel ondernemend geweest door te zoeken naar win-win-situaties. Wie heeft hier ook belang bij? Die wil wellicht ook co-financieren.”

De overheid is geen durfkapitalist en wordt nooit dé geldschieter van je bedrijf

AsBeter kiest dus ook voor een gestapelde financiering met partners, investeerders, subsidie, eigen investeringen (in cash en zeker in tijd) en bijvoorbeeld geld van de bank. Geduld en heel veel energie zijn daarbij belangrijk.

Conclusie

De overheid kan een zeer belangrijke aanjager van nieuwe ondernemingen zijn. Dat geldt zeker als je vol ambitie bouwt aan een schaalbaar idee met een positieve maatschappelijke impact. Liefst iets dat past bij het topsectorenbeleid of de duurzaamheidsdoelen van het Rijk. Niet alle starters passen in dat profiel.

Bovendien kost het vaak veel tijd om een subsidie aan te vragen. De doorlooptijden zijn lang en je moet je financiën verder goed op orde hebben. Ga hier dus zeker niet mee aan de slag als het water je al aan de lippen staat.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Veel gestelde vragen over subsidies, aftrekposten en kredieten voor starters

 • Wat is de hoogte van de zelfstandigenaftrek voor het jaar 2024 en hoe verandert deze in de komende jaren?
  In 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek €3.750. Deze aftrek wordt elk jaar verlaagd en zal in 2027 €900 bedragen.
 •  
 • Welke voorwaarden gelden er voor de startersaftrek en hoeveel mogen starters extra aftrekken van hun winst?
  Starters moeten aan voorwaarden voldoen én recht hebben op zelfstandigenaftrek, maximaal twee keer in de afgelopen vijf jaar van deze aftrek gebruik hebben gemaakt, en minstens één jaar geen ondernemer zijn geweest. Starters mogen €2.123 extra aftrekken van hun winst.
 •  
 • Wat zijn de voorwaarden voor het recht op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid?
  Voor het recht op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid moet je o.a. bekend staan als ondernemer, winst hebben gemaakt in het relevante kalenderjaar, recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, minimaal één jaar geen eigen onderneming hebben gehad in de afgelopen vijf jaar, en voldoen aan het verlaagde urencriterium van minimaal 800 uur per kalenderjaar. 

Meer over belasting

Meer over belasting
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten