marieke

5 investeringsregelingen die je moet kennen

Of je nu een bestaande onderneming overneemt of een start-up vanaf de grond wilt opbouwen: als ondernemer zul je in jouw bedrijf moeten investeren. De overheid heeft hiervoor een aantal regelingen in het leven geroepen: 5 investeringsregelingen voor ondernemers.

1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek maakt deel uit van de overkoepelende investeringsaftrek. Van deze investeringsregeling kun je als startende ondernemer relatief snel gebruik maken omdat het hierbij gaat om het investeren in bedrijfsmiddelen.

De belangrijkste voorwaarde is dat een bedrijfsmiddel minimaal € 450 kost en daarnaast in aanmerking komt voor investeringsaftrek. Heb jij bijvoorbeeld een speciale zaagmachine aangeschaft of een computer gekocht voor het bijhouden van jouw administratie? Dan mag je gebruikmaken van de KIA-regeling. 

Bedrag investeringen KIA

Om voor de KIA in 2019 in aanmerking te komen moet het totaalbedrag van de investeringen minimaal € 2.300 bedragen en maximaal € 318.449. Voor investeringen tussen € 2.301 en € 57.321 bedraagt het percentage dat je af mag trekken 28%.

Let op: het bedrag dat je uiteindelijk van de winst mag aftrekken, hangt altijd samen met het totaalbedrag dat je dat boekjaar in het bedrijf hebt geïnvesteerd. Daarnaast speelt de rechtsvorm een rol.

Als je met anderen een bedrijf hebt, zoals een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap, moet je de aftrek berekenen door een percentage te nemen van de totale investering van het samenwerkingsverband (en dus niet kijken naar iedere afzonderlijke investering).

Aangescherpte regelingen

De volgende investeringen komen niet (meer) in aanmerking voor de investeringsaftrek:

 • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
 • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.
 • Bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten
 • Transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv's en nv's), die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als je bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en je verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

2. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ook de Energie-investeringsaftrek (EIA) valt onder de investeringsaftrek en is dus een fiscale aftrekregeling. Ondernemers die zich actief bezighouden met het investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie doen er verstandig aan om de mogelijkheden op dit gebied te bekijken.

Je kunt namelijk dubbel besparen: je bespaart energiekosten en door je belastingvoordeel betaal je minder inkomstenbelasting. Behalve de afschrijving kun je van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) in deze bedrijfsmiddelen namelijk 45% extra aftrekken van de winst. Controleer op de website van de Belastingdienst of je aan alle voorwaarden voor de EIA hebt voldaan:

 • Het bedrag aan energie-investeringen bedraagt minimaal € 2.500.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst van RVO.nl.
 • Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen (zie hieronder bij punt 3). Je moet dus een keuze maken tussen beide regelingen.
 • Bedrijfsmiddelen die niet op de energielijst van RVO staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen.
 • De kosten van een energieadvies (onder bepaalde voorwaarden) [Bron: Belastingdienst]

3 + 4. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies voor ondernemers op het gebied van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Kort samengevat kun je met de MIA-regeling jouw fiscale winst verder verlagen.

Het is mogelijk om tot 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de gemaakte winst. Of jij straks daadwerkelijk dit maximale percentage mag toepassen, is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Voorwaarden combineren MIA en VAMIL

De MIA wordt vaak gecombineerd met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De VAMIL is een methode om een investering op ieder gewenst moment te kunnen afschrijven, zodat jouw winst uiteindelijk lager uitvalt en je over dat jaar dus minder belasting hoeft te betalen.

Veel ondernemers kiezen er voor om de MIA en VAMIL te combineren. Dit is toegestaan, mits je aan alle gestelde voorwaarden voldoet:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst van RVO.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 zijn.
 • Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

5. Desinvesteringsbijtelling

De desinvesteringsbijtelling is een vreemde eend in de bijt. Het is namelijk geen investeringsregeling waar je als ondernemer voordeel uit kunt halen, maar is wel een consequentie waar jij (of jouw boekhouder) op termijn rekening mee moet houden.

Als jij namens jouw onderneming bijvoorbeeld ooit bedrijfsmiddelen hebt vervreemd (verkocht, geschonken etc.) en daarvoor in eerdere jaren gebruik hebt gemaakt van de investeringsaftrek, kan het zijn dat je later een deel van die aftrek zult moeten terugbetalen aan de fiscus. Dit is in ieder geval zo wanneer:

 • Je de betreffende bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar verkoopt of schenkt na het begin van het kalenderjaar waarin je de investering hebt gedaan.
 • De waarde van deze bedrijfsmiddelen bij elkaar opgeteld hoger is dan € 2.300.

Het goede nieuws is dat deze uiteindelijke bijtelling nooit hoger zal uitvallen dan het bedrag dat je eerder hebt kunnen aftrekken. Dat maakt het toepassen van de eerder genoemde investeringsregelingen dus nog steeds de moeite waard.

Tip: voorkom een misrekening en neem voor het bedrag dat je moet bijtellen hetzelfde percentage dat je bij de eerdere investeringsaftrek hebt toegepast. Zo weet je zeker dat je niet te veel of te weinig terugbetaalt.

Bijgewerkt op: 21-11-2019

Wat vind je van dit artikel?

x5
x7

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Waarde ≠ prijs: twee begrippen die vaak door elkaar heen gebruikt worden, maar die je zeker niet met elkaar moet verwarren. In dit artikel legt Expertisecentrum Horeca uit hoe je tot een concrete waardebepaling van jouw horecaconcept kunt komen.

Zo bepaal je de waarde van een horecaconcept

Zo bepaal je de waarde van een horecaconcept - blog KHN
Zo bepaal je de waarde van een horecaconcept - blog KHN

Investeren

Als startende ondernemer denk je wellicht niet meteen aan investeren, maar toch liggen er op dit gebied ook kansen voor starters. In de juiste markt investeren kan op den duur lucratief uitpakken; daarnaast zijn er diverse overheidsregelingen waarvan je als investeerder kunt profiteren. Het is wel belangrijk dat je weet hoe alles werkt. 

Zo moet je er als internationaal georiënteerde ondernemer rekening mee houden dat er in bepaalde landen andere regels gelden dan in Nederland. Chinezen doen bijvoorbeeld heel anders zaken dan Amerikanen, oftewel: optimaal investeren vergt maatwerk. Op deze pagina's vind je meer informatie over de mogelijkheden en kansen op het gebied van investeren.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Zakelijke rekening eerste 6 maanden gratis

Start nóg sterker in 2021 met een zakelijke rekening en krijg meer grip op je geldzaken.

 

Je zakelijke rekening is de eerste 6 maanden gratis inclusief pinpas, internetbankieren en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Bekijk je voordeel

 

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.