Dit zijn de belangrijkste aftrekposten voor zzp'ers in 2024

Bijgewerkt op 03 juni 2024
9 min  leestijd
34.089
Auteur: Redactie
getekende afbeelding van het gebouw van de Belastingdienst

Gebruik jij alle aftrekposten waar je recht op hebt? Een eigen bedrijf starten vraagt vaak de nodige financiële investeringen. Gelukkig bestaat er een aantal handige fiscale voordelen die je als starter een steuntje in de rug kunnen geven.

We belichten in dit artikel de belangrijkste aftrekposten voor (startende) ondernemers. Wil je direct meer weten over een specifieke aftrekpost? Klik dan op één van onderstaande links: 

 1. Zelfstandigenaftrek
 2. Startersaftrek
 3. Mkb-winstvrijstelling
 4. KIA, MIA en VAMIL
 5. Meewerkaftrek
 6. Willekeurige afschrijving
 7. Autokosten
 8. Kantoor aan huis
 9. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Waar heb jij recht op?

Niet iedere ondernemer of zzp'er heeft automatisch recht op de verschillende aftrekposten. Het idee dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) of het voldoen aan het jaarlijkse urencriterium volstaat, is een misverstand.

Of de Belastingdienst jouw bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk beschouwt als 'winst uit onderneming', is namelijk ook van andere factoren afhankelijk.

Controleer hier of je ondernemer bent voor de Belastingdienst.

1. Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer kun je aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, waardoor het uiteindelijke bedrag waarover je belasting moet betalen aanzienlijk lager uitvalt.

Als je voldoet aan het urencriterium (1.225 gewerkte uren als ondernemer) dan mag je jaarlijks een bedrag van de belaste winst aftrekken. 

Verlaging zelfstandigenaftrek

De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren gefaseerd afgebouwd. In 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 3.750 en dit daalt stapsgewijs tot € 900 in 2027.

Bekijk onderstaande tabel voor een overzicht van de hoogte van de zelfstandigenaftrek per jaar.

2022 2023 2024 2025 2026 2027
€ 6.310 € 5.030 € 3.750 € 2.470 € 1.200 € 900

(bron: Rijksoverheid)

2. Startersaftrek

Voor beginnende ondernemers is er ook de startersaftrek, die bovenop de zelfstandigenaftrek komt. Zij kunnen in de eerste vijf jaar van hun ondernemerschap in totaal drie keer een extra bedrag van € 2.123 van hun winst aftrekken.

Voorwaarden startersaftrek

Er gelden drie voorwaarden voor startersaftrek:

 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek.
 • In de vijf jaren voorafgaand aan het betreffende belastingjaar heb je niet vaker dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt.
 • In diezelfde periode was je minstens één jaar geen ondernemer.

Lees meer in dit artikel over zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

3. Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is sinds 2010 niet meer nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling.

De vrijstelling is voor 2024 vastgesteld op 13,31% van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. 

Hulp nodig bij je ondernemingsplan?

Deze gratis voorbeelden van de Rabobank helpen jou met het maken van een goede start.

Download gratis voorbeeld

4. Investeringsaftrek: KIA, MIA en VAMIL

Wie een nieuw bedrijf begint, moet investeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een computer, printer of bedrijfsauto. Dit is vooral belangrijk als je werkt aan de schaalbaarheid van je bedrijf.

Lees meer over de investeringsaftrek in de Checklist schaalbaarheid: denk groter.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De fiscus houdt tot bepaalde hoogte rekening met het feit dat je moet investeren. Als je in een boekjaar hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, maak je mogelijk aanspraak op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd met een waarde tussen de € 2.801 en € 387.580. Het maximale bedrag dat je kunt aftrekken van de winst is in 2024 € 19.535.  

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.800 0%
€ 2.801 t/m € 69.765 28% van het investeringsbedrag
€ 69.766 t/m € 129.194 € 19.535
€ 129.195 t/m € 387.580 € 19.535 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 129.195
meer dan € 387.580 0%

Voorwaarden KIA

De KIA is een percentage van alle investeringen, waarbij de hoogte afhangt van het geïnvesteerde bedrag. De voorwaarden voor de KIA:

 • Je bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • Je bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting.
 • Je hebt deze periode in bedrijfsmiddelen geïnvesteerd voor bedragen ter hoogte van de waarden die in de regeling zijn opgenomen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn twee verschillende regelingen die door ondernemers vaak worden gecombineerd. Beide aftrekposten worden gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan en leveren op een verschillende manier belastingvoordeel op. 

Mi­li­eu-in­ves­te­rings­af­trek (MIA)

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen ondernemers de mogelijkheid om een percentage van het investeringsbedrag af te trekken van de gemaakte winst. Dit percentage kan oplopen tot 45%. Er zijn drie verschillende categorieën: 

Milieu-investering

Milieu-investeringsaftrek

Categorie 1

45%

Categorie 2

36%

Categorie 3

27%

Welk percentage je mag toepassen is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Een fiets en auto van de zaak vallen bijvoorbeeld in categorie 3. Op de Milieulijst van de RVO zie je welke middelen er in welke categorie vallen. 

Voor­waar­den MIA\Vamil

Er geldt voor de MIA een minimuminvestering van € 2.500 per bedrijfsmiddel en het bedrijfsmiddel mag niet eerder gebruikt zijn. Het totale maximale investeringsbedrag is € 25 miljoen, of in sommige gevallen € 50 miljoen. 

De VAMIL is een methode om een investering af te schrijven wanneer het je uitkomt, zodat de winst in een bepaald jaar lager uitvalt. Het percentage wat je mag afschrijven kan oplopen tot 75%. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. De resterende 25% van een investering kan regulier worden afgeschreven.

Lees hier meer over de MIA\Vamil

5. Meewerkaftrek

Heb je een fiscale partner die je regelmatig helpt met je bedrijf? Dan kan het zijn dat je recht hebt op de meewerkaftrek, waardoor je minder belasting over de uiteindelijke winst hoeft te betalen.

Voorwaarden meewerkaftrek

De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt. De voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn:

 • Je voldoet aan het urencriterium voldoen.
 • Je fiscale partner werkt minstens 525 uur per jaar in de onderneming en ontvangt hiervoor een maximale vergoeding van € 5.000.
 • Je fiscale partner werkt niet in loondienst voor je.

6. Willekeurige afschrijving

Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen 'willekeurig afschrijven'. Oftewel: je bepaalt zelf hoeveel je wanneer afschrijft. Deze flexibiliteit kan voor starters veel voordelen bieden.

De regeling geldt niet voor alle rechtsvormen. Alleen ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap kunnen hier gebruik van maken.

7. Autokosten

Wanneer je als zzp'er een auto op naam van de zaak zet, dan betekent dit dat je alle gemaakte kosten zakelijk kunt aftrekken van de belasting.

Hieronder vallen onder meer de financiering van de auto, de verzekering, reparatie, brandstof en afschrijvingen. Ook kun je de btw aftrekken van de te betalen omzetbelasting. Voorwaarde is wel dat je voor je eigen onderneming btw rekent.

Bijtelling

Als je minder dan 500 kilometer privé met de auto rijdt, word je niet voor bijtelling aangeslagen. Als je wel meer dan 500 kilometer privé rijdt, moet je bijtelling betalen. Voor het aftrekken van de autokosten maakt dit niet uit. Je mag alle gemaakte kosten zakelijk aftrekken.

 • Rijdt je auto op benzine of diesel of is deze hybride? Dan geldt in 2024 een bijtellingspercentage van 22%.
 • Voor een elektrische auto geldt in 2024 een bijtelling van 16% tot het drempelbedrag van € 30.000 de cataloguswaarde. Je betaalt 22% voor het bedrag daarboven.

In 2025 wordt de bijtelling voor elektrische auto's verhoogd naar 17%. 

8. Kantoor aan huis

Wanneer je externe bedrijfsruimte huurt of koopt, kun je deze kosten aftrekken als bedrijfskosten. Als je een kantoor aan huis hebt, dan mag je de kosten alleen aftrekken als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Je gebruikt de werkruimte voor minstens 90% voor je bedrijf.
 • De ruimte heeft een eigen opgang.
 • De ruimte heeft eigen voorzieningen zoals sanitair.
 • De ruimte kan als werkplek worden verhuurd.

Tip: Met deze tool van de Belastingdienst kun je checken of jouw thuiswerkplek voldoet aan deze voorwaarden.

9. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is ook fiscaal aftrekbaar. Veel ondernemers denken ten onrechte dat dit een zakelijke verzekering is die je als zakelijke aftrekpost kunt opvoeren.

De AOV is echter een persoonlijke verzekering die aftrekbaar is in box 1 (inkomen uit werk en woning). De premiebetalingen voor de AOV vallen daardoor onder dezelfde aftrekpost als bijvoorbeeld de premies die je voor een lijfrente betaalt.

Premie AOV

Wil je weten wat een AOV jou kost? Met de Rabobank Premietool kun je de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering berekenen. Ook zie je meteen hoe bepaalde keuzes invloed hebben op de kosten voor de verzekering. 

Bereken je premie

Hoe gebruik je aftrekposten?

Bij de doen van de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers volg je deze stappen:

Stap 1: Verzamel de gegevens over de volgende twee soorten kosten:

 1. Pri­vé-af­trek­pos­ten: verzamel de jaaroverzichten van je hypotheek- en AOV-documenten. Dit zijn privé-aftrekposten.

 2. Za­ke­lij­ke kos­ten: verzamel de gegevens over alle bedrijfskosten. Dit zijn alle kosten die je zakelijk maakt: van telefoonkosten en fiets van de zaak tot machines, verzekeringen en je zakelijke rekening. Een lastig onderdeel hiervan is de beoordeling van representatiekosten: dit zijn kosten die je maakt om je bedrijf in de markt te zetten en deze kosten mag je soms deels aftrekken. 

Stap 2: bereken de 'winst uit onderneming':

Heb je alle bedrijfskosten opgeteld en van de inkomsten afgetrokken, bij het doen van je belastingaangifte? Dan houd je de 'winst uit onderneming' over. 

Stap 3: Verreken fis­ca­le af­trek­pos­ten:

Om jouw belastbare inkomen te bepalen, mag je van de 'winst uit onderneming' de hierboven besproken fiscale aftrekposten aftrekken: 

 • Zelfstandigenaftrek (€ 5.030 in 2023 en € 3.750 in 2024)
 • Startersaftrek (€ 2.123 in 2023 en 2024)
 • Mkb-winstvrijstelling (13,31% van de winst)

Heb je alles van de winst afgetrokken? Dan heb je het bedrag berekend waarover je inkomstenbelasting moet betalen.

Kan ik als zelfstandige personeel aannemen

Ga jij starten als ZZP'er?

Begin goed met je privé en zakelijke financiën gescheiden. Open nu de nieuwe Rabo ZZP Rekening zonder vaste kosten. 

Ontdek je voordeel

Veelgestelde vragen over aftrekposten voor zzp'ers

 • Hoeveel voordeel heb je van aftrekposten?
  Als zzp'er kom je in aanmerking voor verschillende aftrekposten. Als je voldoet aan het urencriterium kan je dit duizenden euro's belastingvoordeel aan zelfstandigen- en startersaftrek opleveren. Daarnaast mag je ook alle zakelijke kosten aftrekken. 
 • Hoeveel aftrekposten heb je als zzp'er?
  Als zzp'er kom je in aanmerking voor verschillende aftrekposten. In dit artikel bespreken we de elf belangrijkste aftrekposten: van de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling tot het aftrekken van bedrijfskosten en de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Hoe maak je gebruik van aftrekposten?
  Voor je aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers, verzamel je alle zakelijke kosten en fiscale aftrekposten. Als je alle fiscale aftrekposten en zakelijke kosten van de omzet hebt afgetrokken houd je het bedrag over waar je inkomstenbelasting over betaalt.

Meer over belasting voor zzp'ers

Meer over belasting voor zzp'ers
ZZP rekening

Breng je financiële administratie op orde voor 2024

Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

Sluiten