5 subsidies voor ondernemers in het buitenland

4 min  leestijd
10.642
Auteur: Marieke Leijnen

Ondernemen in het buitenland: steeds meer mensen gaan het avontuur aan en beginnen of zetten hun bedrijf voort in een ander land. Ondernemers die internationaal zaken doen, moeten met de nodige extra regels en belastingen rekening houden. Gelukkig zijn er ook speciale subsidieregelingen: 5 subsidies voor ondernemers in het buitenland.

1. Fonds Opkomende Markten

De overheid steunt het initiatief van ondernemers om internationaal zaken te doen in opkomende markten. Indien uw bedrijf een dochteronderneming of joint venture heeft opgezet in een opkomende markt, kunt u voor uw lokale onderneming financiering krijgen van FMO (Finance for Development). Deze financiering kan in de vorm zijn van een lening, garantie, achtergestelde lening of participatie. U kunt hiervoor het hele jaar door een aanvraag indienen.

Uw onderneming moet uiteraard wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Zo kan onder meer de financiering niet worden verstrekt door een commerciële partij, moet er een aantoonbare behoefte zijn aan financiering en is een andere vereiste dat de activiteiten van de lokale onderneming in het verlengde liggen van die van het Nederlandse bedrijf. Klik hier voor een overzicht van alle voorwaarden.

2. Government to Government

Ondernemen in het buitenland biedt kansen, maar veel ondernemers lopen - met name in jonge of aankomende EU-lidstaten - tegen de nodige problemen aan. Zo kan de regelgeving in het betreffende land gebrekkig zijn of zelfs geheel ontbreken. Dan kunt u als ondernemer wel het beste voor hebben met de lokale bevolking, maar komt u geen stap verder. Hiervoor is het Government to Government (G2G)-programma in het leven geroepen.

De Nederlandse overheid werkt in G2G samen met overheidsorganisaties uit nieuwe EU-lidstaten, kandidaatlidstaten en buurlanden van de Europese Unie. Doel van de samenwerking met deze buitenlandse overheden en kennisinstellingen is hen te ondersteunen bij het oplossen van knelpunten die van wederzijds belang zijn. In feite bent u als ondernemer actief betrokken bij dit proces en kunt u een bijdrage leveren aan het G2G-programma. De aanvraag voor deze subsidie loopt via Agentschap NL. Lees hier aan welke voorwaarden uw bedrijf moet voldoen.

3. International Finance Corporation

Bent u van plan om zaken te doen in een of meerdere ontwikkelingslanden? Nederlandse ondernemingen die in dergelijke landen willen investeren, kunnen in aanmerking komen voor financieringsondersteuning door de International Finance Corporation (IFC). Zo kan het IFC u ondersteunen bij het aantrekken van externe financiers of optreden als medefinancier. Aanvragen voor deze subsidie worden het hele jaar door door IFC in behandeling genomen, mits uw onderneming aan de volgende voorwaarden voldoet:

Checklist

Hoe start je een eigen bedrijf?

Je eigen bedrijf. Daar wil je natuurlijk een succes van maken. Je wil ervan kunnen leven, zelfs groeien en mensen aannemen. Waar begin je met het starten van een eigen bedrijf?

Sterk starten

  • Het project vindt plaats in een ontwikkelingsland dat lid is van het IFC
  • Het gaat om een investering in de private sector
  • Het project is levensvatbaar
  • Het project levert een bijdrage aan de lokale economie
  • Het project is milieuvriendelijk en sociaal. Het voldoet daarnaast aan de IFC-standaard en de standaard van het gastheerland met betrekking tot deze onderwerpen.

4. Internationaal innoveren

Nederlandse deelnemers die zijn opgenomen in een internationaal innovatiesamenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen voor een project waarin een nieuwe technologie voor een product, proces of dienst wordt ontwikkeld. U moet wederom rekening houden met een aantal zaken om te zien of u in aanmerking komt voor deze subsidie.

Zo dient de aanvragende partij onder meer deel uit te maken van een internationaal samenwerkingsverband dat is opgericht voor de uitvoering van een internationaal innovatieproject, Daarnaast moet het project positieve gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Het indienen van een aanvraag kan tot en met 19 september aanstaande. Kijk voor meer informatie op Ondernemersplein.

5. Collectieve Promotionele Activiteiten

Een andere subsidie voor ondernemers in het buitenland is het Programma Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA). Conform dit programma kunnen Nederlandse ondernemingen en organisaties subsidie krijgen voor collectieve promotionele activiteiten, zoals inkomende en uitgaande handelsmissies of collectieve beursinzendingen. Voorwaarde is wel dat de indiener ervaring heeft met de organisatie van dergelijke activiteiten en beschikt over kennis van de doelgroep, zowel in Nederland als op de buitenlandse markt. 

Let op: bepaalde regelingen kunnen per branche of land verschillen. Klik hier voor een lijst van alle subsidies en regelingen voor ondernemers.

Internationaal ondernemen: de regels

Naast het feit dat internationaal georiënteerde ondernemers aanspraak maken op aanvullende subsidies, moeten zij zich ook aan verschillende extra regels houden: 5 extra regels als u gaat ondernemen in het buitenland

Voorbeeld ondernemingsplan

  • Vergroot je kansen op een succesvolle start
  • Een compleet plan met handige tips
Download gratis voorbeeld

Meer over belasting

Meer over belasting
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten