SMART-doelstellingen bepalen doe je zo | home

SMART-doelstellingen bepalen doe je zo

Met SMART-doelstellingen maak je je ambities en ideeën concreet. Zo weet je precies wat je wilt bereiken en krijgt jouw bedrijf een vliegende start. Maar hoe pas je SMART op de juiste manier toe?

Wat is een SMART-doelstelling?

Als starter heb je doelen. Je wilt iets bereiken. Het gevaar is echter dat jouw doelstellingen vaag en te vrijblijvend zijn geformuleerd. In dat geval is de kans groot dat je na verloop van tijd moet concluderen dat er weinig van terecht is gekomen. 

SMART-doelstellingen helpen je jouw doelstellingen concreet te maken. 

Door een doelstelling SMART te formuleren, vergroot je de kans dat er in de praktijk ook echt iets van terecht komt. Ze geven richting aan je gedrag en dat van je medewerkers.

Je marketingplan

De SMART-doelstelling is onderdeel van jouw marketingplan. Je formuleert deze doelstellingen nadat je de SWOT-analyse hebt gemaakt.

Hierbij breng je de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van jouw bedrijf in kaart om overzichtelijk te maken of een dienst of product potentie heeft om succesvol te worden. 

Met je SWOT-analyse kun je een doel vaststellen dat je met je bedrijf wilt behalen. En uiteindelijk ook de strategie om dit mogelijk te maken. 

De vijf letters van SMART

 • Specifiek
 • Meetbaar 
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden

1. Specifiek

Maak de doelstelling zo concreet mogelijk. Vaak blijft het bij ideeën of doelen die interessant klinken, maar in de praktijk te vaag blijken. Twee voorbeelden:

 • Meer bezoekers trekken naar de website. 
 • Mijn naamsbekendheid vergroten.

Dit zijn in principe prima doelstellingen, maar de omschrijvingen zijn heel erg algemeen. Je moet dus de diepere lagen zien aan te boren om het doel concreet te maken.

Een handig hulpmiddeltje hiervoor is door gebruik te maken van de 7 W’s: 

 1. Wat wil je bereiken?
 2. Wie zijn hierbij betrokken of wie betrek je erbij?
 3. Waar ga je het doen?
 4. Waarmee wil je het gaan bereiken?
 5. Wanneer gaat het gebeuren of wanneer ga je starten?
 6. Welke delen van de doelstellingen zijn belangrijk?
 7. Waarom wil je dit doel bereiken? 

Gratis tool voor ondernemers

IJzersterke start maken?

Maak gebruik van de Startversterker. Een gratis tool vol checklists, tests en uitdagingen. Onmisbaar voor de ambitieuze starter.

Naar de Startversterker

Startversterker gratis tool

IJzersterke start maken?

Maak gebruik van de Startversterker. Een gratis tool vol checklists, tests en uitdagingen. Onmisbaar voor de ambitieuze starter.

Naar de Startversterker

Startversterker gratis tool

IJzersterke start maken?

Maak gebruik van de Startversterker. Een gratis tool vol checklists, tests en uitdagingen. Onmisbaar voor de ambitieuze starter.

Naar de Startversterker

Gratis tool voor ondernemers

IJzersterke start maken?

Maak gebruik van de Startversterker. Een gratis tool vol checklists, tests en uitdagingen. Onmisbaar voor de ambitieuze starter.

Naar de Startversterker

Concreet met SMART

Als je deze vragen voor jezelf beantwoordt, wordt het doel vanzelf al een stuk concreter. Daarnaast maakt het ook gelijk duidelijk hoe je het moet gaan aanpakken. Hoe concreter het doel is dat je stelt, des te makkelijker en overzichtelijker de opdracht uit te voeren is. 

Probeer de doelen daarom ook zo specifiek mogelijk te maken en (be)noem daarvoor cijfers, percentages of acties.

 • Dus niet: ‘meer bezoekers krijgen’, maar '5.000 extra bezoekers binnenhalen’.
 • En ook niet: ‘ik wil groeien met mijn bedrijf’, maar ‘ik wil 10% meer omzet behalen’.  

2. Meetbaar

Formuleer je doel zodanig dat het meetbaar is. Dat wil zeggen: inclusief de hierboven genoemde specifieke cijfers. Om doelen meetbaar te maken, moet je data beschikbaar hebben.

Als je meer omzet wilt behalen, moet je dus eerst jouw huidige omzet goed in kaart hebben. Je kunt eventueel een nulmeting houden om een startpunt te bepalen. 

Algemeen wordt gesteld dat je een meetbaar doel moet kunnen zien, horen, proeven, ruiken of voelen. Hoe concreter het doel, des te meetbaarder het is. 

Verder moet je een methode bepalen om te controleren of je de doelen hebt bereikt. Als je bijvoorbeeld een diëtist bent die klanten wil laten afvallen, kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om dit in (kilo)grammen of juist in (vet)percentages te meten. 

3. Acceptabel

Je moet de doelstelling zelf kunnen accepteren. Dat wil zeggen dat je erin gelooft en dat het doel tegelijkertijd uitvoerbaar is. Je moet erachter staan, zodat je ook andere deelnemende partijen (zoals personeel) van de doelstelling kunt overtuigen. Zij moeten immers hetzelfde resultaat nastreven. 

Houd wel in je achterhoofd dat een SMART-doel een resultaat moet zijn en geen inspanning die je gaat verrichten. De inspanning - hoe ga ik dit bereiken? - formuleer je in de marketingstrategie

Aanwijsbaar en ambitieus

De A van Acceptabel wordt overigens ook weleens vervangen door Aanwijsbaar. Daarmee wordt bedoeld wie welke taken moet uitvoeren om het doel te bereiken. Ook wordt de A van Ambitieus gebruikt, omdat het doel wel van enige ambitie moet getuigen. 

4. Realistisch

De doelstelling moet haalbaar zijn. Je wilt een acceptabel (zie hierboven) doel benoemen dat later niet onrealistisch blijkt te zijn.

Je kunt volgend jaar namelijk wel je omzet willen verdubbelen, maar als je een half jaar een wereldreis gaat maken, is dit niet realistisch. 

Een te lage doelstelling daagt niemand uit en zet niet aan tot actie. Een onhaalbaar doel motiveert echter ook niet. Je kunt wellicht jezelf nog voor de gek houden, maar wanneer er andere partijen bij betrokken zijn, prikken die gelijk door een luchtbel heen. En schiet je dus letterlijk je doel voorbij. 

Met een haalbaar én ambitieus doel prikkel je jezelf en de andere partijen om het maximale eruit te halen en trots te zijn op het behaalde resultaat. Daarom wordt de R van Realistisch ook wel vervangen door Relevant. 

5. Tijdsgebonden

Dit gedeelte van de doelstelling is altijd aan een tijdsperiode gebonden. Je hebt een begin- en een eindpunt. Wanneer begin je met het doel en waar leg je het eindpunt en bekijk je of je het doel hebt bereikt?

 • Dit kan een kalenderjaar zijn: de winst moet 10% hoger zijn dan vorig jaar
 • Dit kan een maand zijn: meer bezoekers op mijn website dan vorige maand.

Maak deze data zo concreet mogelijk, anders ga je marchanderen met de einddatum en maakt dit de doelstelling nutteloos. 

SMART: een voorbeeld

Als je al deze componenten bij elkaar voegt, rolt er uiteindelijk vanzelf een SMART-doelstelling uit. Bijvoorbeeld: je wilt dit jaar 10% meer omzet behalen dan in een jaar geleden (€ 110.000 in plaats van € 100.000).

 1. Specifiek > concrete getallen, periode en percentages. 
 2. Meetbaar > het beginpunt is bekend: de omzet van 2018 (€ 100.000).
 3. Meetmethode is ook helder > omzetgroei in zowel procenten als euro’s.
 4. Acceptabel > er is ambitie aanwezig (10% groei) en de doelstelling is acceptabel.
 5. Realistisch > het doel is niet onrealistisch, maar juist relevant, tegelijkertijd ambitieus en je zult er gemotiveerd voor moeten zijn om het doel te behalen.
 6. Tijdsgebonden > één kalenderjaar, te beginnen op 1 januari van dit jaar en eindigen op 1 januari van het komende jaar

Lees ook

Klantenpiramide opstellen: zo doe je dat
7 tips voor een goed marketingplan
Een concurrentieanalyse opstellen: 5 vragen en antwoorden

Bijgewerkt op: 17-07-2019

Wat vind je van dit artikel?

x22
x8

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Marketingplan

Het schrijven van een goed marketingplan kan jouw bedrijf een vliegende start geven en werkt op termijn bovendien kostenbesparend. Natuurlijk kun je dit door een extern marketingbureau laten doen, maar als je dit plan zelf schrijft, krijg je ook beter zicht op de marketingstrategie en (haalbaarheid van de) gestelde doelen uit het bedrijfsplan. Hieronder gaan we dieper in op het maken van een goed marketingplan en ontdek je wat hierbij komt kijken, zoals:

 1. Hoe maak je een goed marketingplan? Alles over de marketingmix 2.0
 2. Hoe zet je een product of dienst goed in de markt?

Tip! Het maken van een concurrentie- en/of klantenanalyse kan helpen om een nog beter beeld te krijgen van de markt.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

 • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
 • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
 • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.485 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.