Exploitatiebegroting voorbeeld voor ondernemers

Bijgewerkt op 21 mei 2024
8 min  leestijd
7.070
Auteur: Redactie
exploitatiebegroting voorbeeld

Een exploitatiebegroting is onderdeel van het financieel plan in je ondernemingsplan. Hierin noteer je de verwachte omzet en kosten, zodat je inzicht krijgt in wanneer je bedrijf winst gaat maken. We helpen je op weg met dit exploitatiebegroting voorbeeld. 

In dit artikel zetten we álles op een rij over de exploitatiebegroting. Klik op één van de links om direct naar het onderwerp te gaan:

 1. Wat is een exploitatiebegroting?
 2. Exploitatiebegroting voorbeeld
 3. Waarom maak je een exploitatiebegroting?
 4. Hoe kun je een exploitatiebegroting opstellen?

1. Wat is een exploitatiebegroting?

In een exploitatiebegroting maak je een inschatting van de verwachte omzet en kosten. Aan de hand van deze bedragen krijg je snel inzicht of je winst gaat maken en of je de investeringen terugverdient. Meestal stel je een begroting voor drie jaar op.

Als je jouw financiële plan aan externe investeerders presenteert kan je laten zien hoe je verwacht dat je bedrijf zich financieel zal ontwikkelen. 

2. Exploitatiebegroting voorbeeld

Om te laten zien hoe je deze begroting opstelt, geven we je een voorbeeld. Dit is een voorbeeld van een fictief bedrijf, waarbij je in de rest van je financiële plan uitlegt hoe je bij deze verwachte winst en kosten bent gekomen. 

In onderstaand voorbeeld exploitatiebegroting zie je dat de verwachte omzet jaarlijks verhoogt en dat de kosten ook stijgen. Het resultaat voor en na belasting stijgt ook, zo ziet een investeerder dat deze ondernemer verwacht winst te maken. 

Image
Exploitatiebegroting voorbeeld

Exploitatiebegroting onderdeel van financieel plan

Een exploitatiebegroting is onderdeel van het financiële plan. Met dit onderdeel uit je ondernemingsplan breng je jouw financiële situatie in kaart en krijg je inzicht in de winstmogelijkheden en de risico's van je onderneming.

In het financieel plan komen de volgende vijf begrotingen aan bod:

 • Investeringsbegroting
 • Financieringsbegroting
 • Exploitatiebegroting
 • Liquiditeitsbegroting
 • Persoonlijke begroting

In een financieel plan licht je onder meer toe hoeveel startkapitaal je nodig hebt om je bedrijf op te kunnen richten. Verder schrijf je op waar je het benodigde bedrag vandaan wilt halen, wat het verdienmodel is, wat je verwachte kosten zijn en wanneer je verwacht break-even te draaien.

Hulp nodig bij je ondernemingsplan?

Deze gratis voorbeelden van de Rabobank helpen jou met het maken van een goede start.

Download gratis voorbeeld

3. Waarom maak je een exploitatiebegroting?

Zowel een financieel plan als een exploitatiebegroting zijn van groot belang, aangezien ze je houvast bieden als ondernemer. Je houdt overzicht op de levensvatbaarheid van jouw bedrijf én je weet hoeveel omzet je moet draaien om alle kosten te dekken. Het is belangrijk dat je altijd een goed inzicht hebt in je financiële situatie.

Bijsturen koers bedrijf

Wanneer de verwachte omzet of kosten in de praktijk anders blijken dan in je begroting, kun je de koers direct bijsturen. Je weet dan bijvoorbeeld dat de omzet verhoogd moet worden of dat je moet sturen op lagere bedrijfskosten om toch break-even te draaien. 

Externe financiering

Als je externe financiering nodig hebt, is een financieel plan onmisbaar. Als je bijvoorbeeld een lening wilt afsluiten bij de bank, heb je concrete cijfers nodig om de levensvatbaarheid van je bedrijf aan te tonen en perspectief te bieden. 


Ondernemingsplan voorbeelden

Een financieel plan is onderdeel van het ondernemingsplan. Op onze website staan verschillende gratis voorbeelden van ondernemingsplannen. Hierin staan ook voorbeelden van een financieel plan. Bekijk hier onder meer een preview van het zzp voorbeeldplan en een horeca voorbeeldplan.


4. Hoe kun je een exploitatiebegroting opstellen?

Een exploitatiebegroting geeft je inzicht in je onderneming. Je berekent voor de komende drie jaar hoeveel omzet je moet draaien om break-even te draaien en winstgevend te worden.

Om hem op te stellen, volg je de volgende vier stappen:

 1. Omzet bepalen
 2. Inkoopkosten bepalen
 3. Vaste kosten bepalen
 4. belastingen aftrekken

Let op: alle bedragen zijn exclusief btw! 

1. Omzet bepalen

Allereerst bereken je de te verwachten omzet. Als je met een uurtarief werkt, bereken je het verwachte aantal te werken uren maal het uurtarief. Verkoop je artikelen? Dan bereken je het aantal te verkopen producten maal de verkoopprijs. 

2. Inkoopkosten bepalen

Bereken hier de variabele kosten die je maakt bij de inkoop van je producten. Als je een webshop hebt, koop je eerst producten of materiaal in, waarna je deze vervolgens verkoopt. 

Rekenvoorbeeld inkoopkosten

Je koopt bijvoorbeeld 200 tuinmeubelen in voor € 100 per stuk en verkoopt ze voor € 200 per stuk. Dan zijn je inkoopkosten 200 x € 100 = € 20.000. De te verwachten omzet is € 40.000 (200 x € 200). Je brutowinst is dan € 20.000 (€ 40.000 - € 20.000).

Als je een fluctuerende voorraad hebt, bijvoorbeeld met veel verschillende artikelen, kun je beter deze formule gebruiken om de inkoopwaarde van de omzet te berekenen:

Waarde beginvoorraad + Prijs van je inkopen  - Waarde eindvoorraad = Inkoopwaarde van de omzet

Dit geeft het meest realistische beeld van je financiële situatie. Je kunt namelijk ook in een bepaalde maand heel veel inkopen doen en dezelfde maand weinig verkopen. Dan lijd je op papier een groot verlies, terwijl je de maanden erna juist veel verkoopt en weinig inkoopt. 

Image
Exploitatiebegroting brutowinst voorbeeld

De omzet min de inkoopwaarde is je brutowinst.

3. Bepaal de vaste kosten

Vervolgens zet je alle vaste kosten op een rij en trek je deze van de brutowinst af. Onder de vaste kosten vallen onder meer: 

Let op: afschrijvingen op bedrijfsmiddelen vallen ook onder vaste kosten

Trek nu alle vaste kosten van de brutowinst af en je houdt het bedrijfsresultaat over. Dit is de nettowinst vóór belastingen. 

Image
Exploitatiebegroting bedrijfskosten voorbeeld

4. Belastingen aftrekken

Je trekt hier vervolgens de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering (ZvW) af. 

Image
Exploitatiebegroting nettowinst voorbeeld

Het resultaat dat je overhoudt is de nettowinst.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 6 voordelen

Veel gestelde vragen over de exploitatiebegroting 

 • 1. Wat is een exploitatiebegroting en wat staat er in?
  Een exploitatiebegroting is een overzicht van de verwachte omzet en kosten van je bedrijf voor de komende drie jaar. Het geeft je inzicht in de winstgevendheid van je bedrijf en helpt je bij het maken van financiële keuzes. De begroting omvat onder andere: de verwachte omzet uit de verkoop van je producten of diensten, de variabele kosten, zoals de kosten voor inkoop van producten of materialen, de vaste kosten, zoals huur, personeel en verzekeringen, het resultaat voor belastingen, de nettowinst na aftrek van belastingen
 • 2. Waarom is een exploitatiebegroting belangrijk?
  Een exploitatiebegroting is belangrijk om verschillende redenen:. Allereerst geeft het je inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf. Zo zie je of je winstgevend bent en of je genoeg omzet behaalt om je kosten te dekken. Het helpt je tevens bij het maken van financiële keuzes. Met de begroting kun je beredeneerde beslissingen nemen over investeringen, financiering en uitgaven. Daarnaast is het een vereiste voor het aanvragen van financiering. Als je een lening of subsidie wilt aanvragen, heb je een exploitatiebegroting nodig om je financier te laten zien hoe je bedrijf er financieel voor staat.
 • 3. Hoe maak ik een exploitatiebegroting?
  Er zijn verschillende stappen involved bij het maken van een exploitatiebegroting. Stap 1: bepaal je verwachte omzet. Hoeveel denk je te verkopen in de komende drie jaar? Baseer je schatting op realistische doelstellingen en marktonderzoek. Stap 2: bereken je variabele kosten. Dit zijn de kosten die direct samenhangen met je omzet, zoals de kosten voor inkoop van producten of materialen. Stap 3: sommeer je vaste kosten. Dit zijn de kosten die je altijd moet betalen, ongeacht je omzet, zoals huur, personeel en verzekeringen. Stap 4: trek je kosten van je omzet af. Het verschil is je brutowinst. Stap 5: trek je belastingen af van je brutowinst. Het resultaat is je nettowinst.

Meer over wat staat er in een ondernemingsplan?

Meer over wat staat er in een ondernemingsplan?
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten