Wel of geen AOV? Deze ondernemers kiezen voor meer zekerheid

Bijgewerkt op 21 september 2021
4 min  leestijd
4.947
Auteur: Heleen Ronner
Ondernemer vintage shop

Ben jij verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Als ondernemer heb je de vrijheid om zelf keuzes te maken. Bijvoorbeeld over hoe je de financiële gevolgen opvangt als je arbeidsongeschiktheid raakt. Vaak is het slim om een AOV verzekering af te sluiten, maar er zijn natuurlijk ook andere oplossingen.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Kies je ervoor om niet te investeren in een verzekering Dan vallen je inkomsten vaak (deels) weg na een ongeluk of bij ziekte.

Ben jij voorbereid op eventuele arbeidsongeschiktheid als ondernemer? Heb je een flinke spaarpot waaruit je kunt putten als je onverhoopt voor langere tijd niet kunt werken? Of kies je voor de zekerheid van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

AOV verzekering verplicht of niet?

Op dit moment is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers nog niet verplicht, maar daar gaat verandering in komen. Over een aantal jaar (op z'n vroegst in 2024) zul je verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten.

Lees hier meer over de verplichte AOV.

Deze verplichte AOV wordt ingevoerd omdat veel zzp'ers geen goed vangnet hebben in geval van ziekte. Ook vinden vakbonden dat er oneerlijke concurrentie is voor werknemers doordat zzp'ers zonder verzekering lagere prijzen kunnen rekenen.

Is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (zzp) altijd de oplossing?

Naast het afsluiten van een verzekering bij een verzekeraar zijn er ook andere opties. Maar let wel op, want deze alternatieven geven je meestal een relatief korte periode inkomenszekerheid bij ziekte:

  • Een broodfonds. Samen met andere ondernemers dek je maximaal de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid af
  • Je spaargeld benutten of andere buffers gebruiken (bijvoorbeeld verkoop van je woning)

  • Het inkomen van je partner, geld lenen bij familie of vrienden

  • Verzekeren bij UWV. Je moet je dan wel aanmelden binnen 13 weken na het einde van je dienstverband

Belangrijk om te weten: deze alternatieven worden niet als waardige vervanger van de arbeidsongeschiktheidsverzekering gezien wanneer de AOV verplicht wordt in de toekomst.

AOV in cijfers

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat bepaalde groepen ondernemers vaker voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen:

  • Van de zelfstandigen mét personeel (zmp’ers) verzekert ruim 32,4% zich tegen arbeidsongeschiktheid.
  • Ondernemers tussen de 25 en 65 jaar verzekeren zich ongeveer drie keer zo vaak tegen arbeidsongeschiktheid dan ondernemers onder de 25 jaar.

  • Van de zzp’ers in de bouw heeft ongeveer 32% een AOV.

Whitepaper AOV

Wat doe jij bij arbeidsongeschiktheid?

Je hoopt natuurlijk dat het je niet overkomt: arbeidsongeschikt raken. Maar wat doe je als je er toch mee te maken krijgt? En wat kun je doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen?

Download gratis PDF

Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid hoeft je geen fortuin te kosten. De hoogte van de premie die je betaalt voor een AOV, verschilt per ondernemer.

Je premie kan hoger of lager uitvallen omdat de risico's per beroepsgroep verschillen, maar ook omdat je zelf bepaalde keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld over de lengte van de eigenrisicoperiode of door het inkorten van de duur van de verzekering.

Natuurlijk hangt de hoogte van de premie ook af van het bedrag dat je verzekert. Gemiddeld dragen zzp’ers en zmp’ers volgens het CBS zo'n 6,7% van hun bruto-ondernemersinkomen af aan hun AOV-premie.

Voorbeelden van verschillende beroepen

Een 34-jarige webdesigner sluit een AOV af die al na één maand uitkeert. Hij verzekert een bedrag van € 1.50 per maand, waardoor hij bij arbeidsongeschiktheid zijn woonlasten kan blijven betalen. Deze AOV kost hem € 75,- per maand.

Een 38-jarige aannemer verzekert € 2.500 per maand. Hij kiest voor een AOV die uitkeert na twee jaar, zodat hij zijn vaste lasten kan blijven betalen bij langdurig arbeidsongeschiktheid. Voor hem kost de AOV € 151 per maand. (bron: Interpolis)

Een lagere AOV premie? Top 3 bespaartips

  1. Kies voor een langere periode van eigen risico. Je vangt de eerste maanden van ziekte dan zelf op.

  2. Verlaag de leeftijd tot wanneer je verzekering doorloopt (eindleeftijd).

  3. Ga voor een lager verzekerd bedrag. Verzeker niet je hele inkomen, maar een deel. Bijvoorbeeld alleen je vaste lasten.

Wat je ook doet: kies bewust. Reken de gevolgen van je keuze door en vraag advies aan een financieel adviseur. Wil je berekenen welke premie jij ongeveer moet betalen voor een AOV? Dat kan met de Premieberekeningstool van de Rabobank.

Calculator verzekeringen berekenen

AOV: bereken je premie nu

Bescherm je inkomen met een verzekering voor als je arbeidsongeschikt raakt.

Bereken je premie

Veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Meer over verzekeringen

Meer over verzekeringen
AOV en arbeidsongeschiktheid

Wat doe jij bij arbeidsongeschiktheid?

Je hoopt natuurlijk dat het je niet overkomt: arbeidsongeschikt raken. Maar wat doe je als je er toch mee te maken krijgt? En wat kun je doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen?

Sluiten