Investeringsaftrek in 2018: zo zit dat

Bijgewerkt op 23 augustus 2019
5 min  leestijd
0
Image
Investeringsaftrek 2019

Ga je investeren in gereedschap of andere bedrijfsmiddelen? Dat kan je extra belastingvoordeel opleveren via de investeringsaftrek. De bedragen zijn voor 2018 iets gewijzigd ten opzichte van 2017.

Let op: dit artikel gaat over 2018. Klik op de link voor de investeringsaftrek in 2019.

Wat is de investeringsaftrek?

Het maakt niet uit wat je beroep of branche is, alle startende ondernemers moeten investeren in hun bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een computer, gereedschap, machine of kantoormeubelen.

Gelukkig mag je deze investeringen in bedrijfsmiddelen aftrekken van de winst. De investeringsaftrek staat los van de mogelijkheid tot het afschrijven van bedrijfsmiddelen en is dus voor (startende) ondernemers een extra aanmoediging van de overheid om te investeren.

Onderdelen investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een overkoepelend begrip voor een aantal aftrekposten die onder deze fiscale regeling vallen:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen
 • Energie-investeringsaftrek (EIA) voor bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan

Hoe werkt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

De meeste starters en zzp'ers krijgen te maken met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), omdat je deze aftrekpost kunt gebruiken na het investeren in bedrijfsmiddelen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Om voor de KIA in aanmerking te komen moet je bedrijf aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst voldoen:

 • Je bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland
 • Je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting
 • Je hebt in deze periode minimaal € 2.300 (excl. btw) geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Je mag alle bedrijfsmiddelen meetellen die meer dan € 450 (excl. btw) hebben gekost.

Heb jij bijvoorbeeld een nieuwe zaagmachine aangeschaft voor € 500? Dan mag je deze meerekenen voor de KIA-regeling. Heb je een laptop gekocht voor € 300, maar heb je wel in die periode voor € 2000 euro geïnvesteerd? Dan mag je geen gebruik maken van de KIA-regeling omdat de laptop niet meetelt. Die zit namelijk onder het drempel van € 450.

 Hoeveel procent van je investering je mag aftrekken, kun je lezen in de onderstaande tabel.

Wijzigingen investeringsaftrek 2017-2018

Hoogte van je investering

Aftrekbaar?

2018
< € 2.301

0%

2017
< € 2.301

2018
Van € 2.301 tot 56.642

28%

2017
Van € 2.301 tot 56.192

 

2018
Van € 56.642 tot 104.891

€ 15.863

2017
Van € 56.193 tot 104.059

€ 15.734

2018
Van € 104.891 tot 314.673

€ 15.863 min 7,56% van het deel boven de € 104.891

2017
Van € 104.059 en 312.176

€ 15.734  min 7,56% van het deel boven de € 104.059

2018
> € 314.673 

2017
> € 312.176

0%

Uitzonderingen KIA

In principe mag je bijna alle zakelijke bedrijfsmiddelen duurder dan € 450,- met de KIA aftrekken. Toch zijn er een aantal uitzonderingen. De volgende investeringen komen volgens de Belastingdienst niet (meer) in aanmerking voor de investeringsaftrek:

 • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
 • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.
 • Transacties waarbij de verkoper van een product ten minste voor een derde deel belang heeft in dat bedrijf. Als je bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en je verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.
 • Wanneer je samen met anderen een bedrijf hebt opgericht, gelden er andere regels omtrent de KIA. Bij een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap mag je niet kijken naar elke afzonderlijke investering. Je moet dan je aftrek berekenen door een percentage te nemen van de totale investering van het samenwerkingsverband.

Wat is de Energie-investeringsaftrek?

Cijfers trends detailhandel

Hoe ziet mijn markt eruit?

Het gat in de markt gevonden? Bekijk hoe jouw markt er op dit moment voor staat. Recente kennis en cijfers over branches en sectoren vind je op de site van de Rabobank.

Cijfers over mijn branche

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Naast de afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2018 is de aftrek 54,5% (was in 2017 nog 55,5%).

Je mag dus de KIA combineren met de EIA. Dit kan je veel voordeel opleveren.

Het idee achter het gebruikmaken van de EIA is dat je dubbel voordeel krijgt: je bespaart op energiekosten en door je belastingvoordeel betaal je minder inkomstenbelasting.

Controleer vooraf of je aan alle voorwaarden voldoet:

 • Je moet binnen drie maanden na het geven van de opdracht melden dat je van de EIA gebruik wilt maken 
 • Het bedrag aan energie-investeringen moet minimaal € 2.500 bedragen
 • Het bedrijfsmiddel mag nog niet eerder gebruikt zijn
 • Het bedrijfsmiddel moet op de energielijst van RVO.nl voorkomen
 • Het is niet mogelijk om voor één bedrijfsmiddel zowel energie-investeringsaftrek als milieu-investeringsaftrek (MIA) te krijgen.

Wat is de Milieu-investeringsaftrek?

Met de Milieu-investeringsaftrek krijgen ondernemers de mogelijkheid om tot 36% van het investeringsbedrag af te trekken van de gemaakte winst. Er zijn drie verschillende categorien:

 • Maximumpercentage: 36%
 • Middenpercentage: 27%
 • Minimumpercentage: 13,5%

Welk percentage je mag toepassen is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Ook voor de MIA moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je moet binnen drie maanden na het geven van de opdracht melden dat je van de EIA gebruik wilt maken 
 • Het bedrag aan milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 bedragen
 • Het bedrijfsmiddel moet op de milieulijst staan en mag het niet eerder gebruikt zijn.
 • Daarnaast moet de investering betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Ook hier geldt dat je voor één bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk kunt krijgen.

Tot slot: de MIA wordt door ondernemers vaak gecombineerd met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

De VAMIL is een methode om een investering af te kunnen afschrijven wanneer je wilt, zodat jouw winst uiteindelijk lager uitvalt.  Het percentage wat je mag afschrijven kan oplopen tot maar liefst 75%. Ook bij de VAMIL moet je binnen drie maanden melden dat je van de regeling gebruikt wilt maken.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Meer over bedrijfsmiddelen

Meer over bedrijfsmiddelen
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? De Rabobank heeft voorbeelden van meerdere ondernemersplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Downloaden is gratis.

Sluiten