Dé 10 regelingen voor startende ondernemers

Bijgewerkt op 18 december 2023
10 min  leestijd
493.436
Auteur: Redactie
subsidies regelingen voor startende ondernemers

Als startende ondernemer kun je vaak een duwtje in de rug gebruiken. Gelukkig zijn er regelingen die je in de beginfase kunnen helpen. Ontdek de 10 bekendste regelingen en subsidies voor startende ondernemers.

In dit artikel zetten we 10 belangrijke subsidies en regelingen voor (startende) ondernemers op een rij. Klik op één van de onderstaande links om direct meer over een specifieke regeling te lezen:​​

 1. Bijstandverlening zelfstandigen
 2. MKB-krediet of microkrediet
 3. Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 4. Starten vanuit een WW-uitkering
 5. Borgstelling MKB-kredieten
 6. Investeringsfondsen (tijdelijk gesloten)
 7. Erasmus Young Entrepreneurs
 8. Startersaftrek
 9. Zelfstandigenaftrek
 10. MKB-winstvrijstelling

1. Bijstandverlening zelfstandigen

Als startende ondernemer kun je voor een financieel steuntje in de rug in bepaalde gevallen ook terecht bij jouw gemeente. Hier kunnen verschillende vormen van bijstand worden aangevraagd.

Mogelijk heb je als starter financiële ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat je een bedrijf begint vanuit een uitkeringssituatie. Dan heb je wellicht recht op financiering vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Een Bbz-uitkering bestaat uit twee onderdelen: 

 1. Een aanvulling van je inkomen tot het sociaal minimum, gedurende 12 tot 36 maanden
 2. Een bedrijfskapitaal/starterskrediet

Voorwaarden Bbz-uitkering

 • Je wilt jouw bedrijf starten vanuit een uitkering: bijstand, een werkloosheidsuitkering óf een arbeidongeschiktheidsuitkering.
 • Je besteedt jaarlijks tenminste 1.225 uur aan je bedrijf.
 • Je hebt het inkomen vanuit je bedrijf nodig om te kunnen leven.
 • Je inkomen ligt onder het bijstandsniveau: het inkomen van je partner telt ook mee.
 • Je kunt geen financiering krijgen via een bank of borgstellingsfonds.

Als je al langer onderneemt, kun je bedrijfskapitaal als gift krijgen. Als starter kom je alleen in aanmerking voor een rentedragende lening van maximaal € 45.670. Lees verder over de voorwaarden van de Bbz-uitkering voor startende ondernemers.

Tip: Loopt je bedrijf nog niet lekker? Onderzoek en verbeter dan je verdienmodel.

2. MKB-krediet of microkrediet

Sommige starters kunnen niet van start gaan met hun onderneming zonder aanvullende financiering. Wanneer dit minder is dan € 50.000 wordt dit ook wel microfinanciering genoemd.

Heb je startkapitaal nodig? Misschien kom je in aanmerking voor MKB-krediet. Deze regeling van de overheid is vergelijkbaar met een zakelijke lening van een bedrag tussen € 50.000 en € 250.000. 

Voorwaarden MKB-krediet

 • Bedoeld voor starters en bestaande ondernemers
 • Voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers
 • Ook zzp'ers komen er voor in aanmerking
 • Looptijd is 1 tot 10 jaar
 • Elke maand aflossen en rente betalen

Heb je een kleinere lening nodig? Onderzoek dan ook of een microkrediet de beste oplossing biedt.   

3. Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Indien je langdurig arbeidsongeschikt bent, gebruikmaakt van een Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering en een bedrijf wilt gaan opzetten, kan het zijn dat je recht hebt op ondersteuning van de overheid. Hierbij kun je denken aan:

 • Het recht op een starters- of voorbereidingskrediet
 • Inkomenssuppletie (je krijgt dan deels een uitkering)
 • Vergoedingen voor een voorleeshulp of tolk

Voorzieningen UWV

Dergelijke voorzieningen kun je het hele jaar door aanvragen bij UWV. Een belangrijke voorwaarde is dat je een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering hebt en dat de voorzieningen essentieel zijn voor het uitvoeren van jouw werkzaamheden. Ook moet jouw beperking naar verwachting langer dan een jaar duren.

Let op: het UWV moet wel eerst bepalen of een bedrijf starten in jouw situatie een reële optie is. Als dat zo is en jij ook aan de andere gestelde voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor ondersteuning op het gebied van:

 1. Starterskrediet of voorbereidingskrediet
 2. Inkomenssuppletie
 3. Vergoeding voor voorzieningen, zoals een voorleeshulp of doventolk

4. Starten vanuit een WW-uitkering

Steeds meer Nederlanders kiezen voor het ondernemerschap. Voor veel mensen is de belangrijkste drijfveer dat ze 'eigen baas' willen zijn en zelf hun uren kunnen indelen, terwijl sommigen gedwongen de overstap maken omdat zij hun vaste baan zijn kwijtgeraakt en moeilijk een nieuwe job kunnen vinden.

De overheid stimuleert mensen die een WW-uitkering hebben dan ook zoveel mogelijk om - als solliciteren niet snel genoeg leidt naar een nieuwe baan - een bedrijf te starten. Het is namelijk mogelijk om met behoud van een WW-uitkering een eigen bedrijf te starten.

Je contactpersoon bij het UWV helpt je verder als je vanuit de WW je eigen bedrijf wil starten.

Je krijgt van UWV toestemming voor de startperiode als de kans groot is dat je met jouw bedrijf voldoende geld zult verdienen om van te leven. Je moet daarnaast ook de online training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering afronden.

Startersregeling

WW'ers die voor zichzelf gaan beginnen, gebruik maken van een speciale startersregeling. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Bedrijf beginnen met startperiode: je ontvangt 26 weken lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode vervalt de sollicitatieplicht en mag je alle uren aan je bedrijf besteden 
 • Bedrijf beginnen zonder startperiode en behoud van WW: het UWV kijkt dan naar hoeveel geld je eerder in loondienst verdiende en berekent op basis daarvan de hoogte van de uitkering (in uren, niet per dag!). De uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat je als zelfstandige per maand werkt en waarvoor je dus niet verzekerd bent voor de WW
 • Bedrijf beginnen zonder behoud van WW: je zet jouw uitkering stop en gaat verder als zelfstandig ondernemer. Houd in dat geval wel tijdelijk rekening met minder inkomsten

Heb jij een WW-uitkering en overweeg je om voor jezelf te beginnen? Zo start je vanuit een uitkering.

Denk aan het ondernemingsplan

Als je gaat starten vanuit de WW, moet je natuurlijk wel een goed ondernemingsplan maken. Lees alles over de gestelde voorwaarden in het artikel hoe start je vanuit een uitkering?

whitepaper administratie cover

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Download gratis PDF

5. Borgstelling MKB-kredieten

Als MKB-ondernemer kun je een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Dat betekent dat je bij jouw bank of een andere financiële instelling in principe een hoger bedrag kunt lenen dan je op basis van jouw onderpand zou krijgen.

Soms geeft de bank je als starter geen lening, omdat je als ondernemer te weinig zekerheden hebt. Met de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kun je bij de bank meer geld lenen dan je op basis van jouw onderpand kunt krijgen. 

Hoewel je pas na drie jaar ondernemen in aanmerking komt voor deze kredietvorm, kan deze optie toch interessant zijn voor je financiële planning. 

Voorwaarden Borgstellingskrediet 

 • Je onderneming bestaat langer dan drie jaar;
 • Jouw bedrijf heeft een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.

De kans is groot dat je hier nog niet aan toe bent als startende ondernemer. Toch kan het verstandig zijn om de mogelijkheden van deze vorm van financiering mee te laten wegen bij de vraag hoe je je bedrijf laat groeien.

De overheid staat garant voor 90% van de kredietverstrekking. Een Rabobank-adviseur kan je meer vertellen over de financieringsmogelijkheden voor starters.

Voorwaarden BKMK-regeling

Uiteraard moeten jij en jouw startup voor de BKMK-regeling wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo kan jouw bedrijf in dit geval de bank nog te weinig onderpand bieden, maar heeft de onderneming wel een gunstig toekomstperspectief.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je het MKB-krediet niet mag besteden aan een specifiek project of een belegging. Lees hier meer over de voorwaarden.

6. Investeringsfondsen: technostarters en creatieve starters (tijdelijk gesloten voor aanvraag)

De Seed Capital Technostarters-regeling maakt het mogelijk om in technostarters en creatieve bedrijven te investeren. Er zijn meer dan twintig uiteenlopende fondsen waarop technische en creatieve startende ondernemers een beroep kunnen doen.

De Seedfondsen in de Seed Capital-regeling 

 • Agri-horti-food
 • High tech
 • Life-sciences en health
 • Energie
 • Logistiek
 • ICT

Ieder fonds heeft zijn eigen strategie en hanteert bij de aanvraagprocedure specifieke criteria. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke techstarter of creatieve starter het fonds investeert.

Let op de timing: deze regeling is niet het hele jaar geopend, de verwachting is dat deze het nieuwe jaar - januari 2024 - weer start.

7. Erasmus for Young Entrepreneurs

Jonge ondernemers kunnen in aanmerking komen voor het Erasmus for Young Entrepreneurs-programma. Dit programma biedt de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden in een klein of middelgroot bedrijf van een ervaren ondernemer in een ander EU-land te werken. Zo doe je essentiële werkervaring op.

Startende ondernemers krijgen de kans om tussen de 1 en 6 maanden te werken bij een bedrijf in een ander EU-land. Je ontvangt van de Europese Commissie een bijdrage. Dit bedrag varieert afhankelijk van het deelnemende land. ​

8. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is de bekendste aftrekpost voor ondernemers. Dit is een vast bedrag dat je van de winst mag aftrekken. Als je aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan mag je deze aftrekpost toepassen op jouw belastingaangifte.

In 2023 bedraagt dit bedrag € 5.030, en in 2024 € 3.750, de zelfstandigenaftrek wordt stapje voor stapje verlaagd

Afbouw zelfstandigenaftrek

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Bedrag € 6.310 € 5.030 € 3.750 € 2.470 € 1.200 € 900

9. Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld om het starten van een nieuw bedrijf te stimuleren. Starters kunnen hierdoor in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken. 

Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet je wel voldoen aan de voorwaarden.

Je kunt echter alleen een extra bedrag aftrekken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek
 • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
 • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Startersaftrek en arbeidsongeschikt

Als je arbeidsongeschikt bent geraakt en een eigen bedrijf wilt beginnen, kun je in aanmerking komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, mits je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • Je voldoet niet aan het normale urencriterium van 1.225 uur, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is:

 • € 12.000 als je in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek.

 • € 8.000 als je 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek.

 • € 4.000 als je 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek. Let op: de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst.

10. MKB-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst.  Deze bedraagt standaard 14 procent. De winst moet je wel eerst verminderen met de ondernemersaftrek.  Je krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die je hebt behaald als medegerechtigde.

De mkb-winstvrijstelling verlaagt je fiscale winst. Daardoor hoef je minder belasting te betalen. Lijdt je bedrijf verlies, dan verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval pakt de vrijstelling dus nadelig voor je uit.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Veelgestelde vragen over subsidies en regelingen voor (startende) ondernemers:

 • Welke subsidies en regelingen voor ondernemers zijn er?
  Vanuit de overheid en vanuit de financiële sector bestaan er diverse regelingen die (startende) ondernemers op weg helpen. In dit artikel worden de 10 belangrijkste regelingen en subsidies voor ondernemers toegelicht.
 • Kun je een bedrijf starten met behoud van een ww-uitkering?
  Ja, soms kan dat. Je verliest je uitkering niet als je besluit om een eigen bedrijf te beginnen. Het is wel belangrijk om hierover goed te overleggen met je eigen adviseur van het UWV. Informeer bij deze dus voor de mogelijkheden om je eigen bedrijf te beginnen met behoud van je uitkering.
 • Welke regelingen en subsidies heeft het UWV voor startende ondernemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn?
  Ook als je door omstandigheden langdurig arbeidsongeschikt bent geraakt, kun je bij het starten van een bedrijf op diverse vormen van (overheids)steun rekenen. Hierbij kun je denken aan het recht op een starters- of voorbereidingskrediet, inkomenssuppletie (je krijgt dan deels een uitkering) en vergoedingen voor een voorleeshulp of tolk.
 •  

Meer over belasting

Meer over belasting
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten