Een vereniging oprichten doe je zo

Een vereniging oprichten doe je zo

Een vereniging is een van de rechtsvormen die je kunt kiezen bij de start van je bedrijf. Heb jij een bepaald doel voor ogen dat je in samenwerking met anderen wilt bereiken? Dan kan het oprichten van een vereniging op jouw situatie van toepassing zijn. 

Vereniging als rechtsvorm

Bij de start van je bedrijf kun je kiezen uit verschillende rechtsvormen. Bij het oprichten van een vereniging gaat het om het nastreven van een bepaald doel. Waar je aan kunt denken, zijn verenigingen die actie voeren voor een beter milieu of sporten voor de jeugd willen stimuleren.

Vereniging oprichten met minimaal twee personen

Belangrijk om te weten is dat er minimaal twee personen nodig zijn om een vereniging op te richten. Of het hierbij gaat om een sport- of muziekvereniging maakt voor de rechtsvorm niet uit. Het is overigens niet zo dat een vereniging per definitie klein is. De ANWB is bijvoorbeeld ook een vereniging.

Winst maken is niet verboden, mits deze extra opbrengsten ten goede komen aan het doel van de vereniging. De winst uitkeren aan leden is niet toegestaan. 

Aansprakelijkheid vereniging

Er zijn twee soorten verenigingen die je kunt oprichten: 

 1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
 2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet je deze oprichten met een akte van de notaris.  In deze akte staan de statuten en afspraken over een mogelijke ontbinding van de vereniging in de toekomst. 

Heeft jouw vereniging volledige rechtsbevoegdheid?

Dan moet je de vereniging inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Belangrijk is om dit direct te doen omdat de oprichters - totdat de organisatie is ingeschreven bij de KvK - hoofdelijk aansprakelijk zijn voor wanprestaties. Als een notaris de inschrijving voor jouw vereniging regelt, vergeet dan niet een bevestiging te vragen.

Vindt er een wijziging plaats in het bestuur van de vereniging?

Vergeet die dan niet tijdig (binnen acht dagen) door te geven aan de KvK en de bank. Afgetreden bestuurders die nog in het Handelsregister staan, lopen namelijk ook het risico aansprakelijk te worden gesteld.

2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Het is niet noodzakelijk om de oprichting van een vereniging bij een notaris vast te leggen, maar dan beschik je over een beperkte rechtsbevoegdheid. In dat geval zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

Ook als je geen notariële akte bezit, kan het zinvol zijn jouw vereniging in te schrijven bij de KvK. Hiermee beperk je de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders.

Verenigingsplan schrijven 

Een verenigingsplan schrijven is de eerste stap bij het succesvol oprichten van een vereniging. Op een aantal vlakken vertoont zo'n plan overeenkomsten met een regulier ondernemingsplan. Zo moet je in een verenigingsplan in ieder geval de volgende zaken benoemen:

 • de activiteiten,
 • doelgroep, 
 • doelstellingen en
 • de financiële situatie van de vereniging.

Daarnaast is het zaak om de statuten en het huishoudelijk reglement samen te stellen.

Let op! Al deze documenten (plan, statuten en reglement) moeten eerst worden goedgekeurd door de leden voordat je de vereniging officieel kunt oprichten. Dit leg je, zoals hierboven gemeld, officieel vast bij de notaris. 

Statuten

Als je de vereniging inschrijft bij de Kamer van Koophandel (KvK), leg je de statuten neer. Als je iets wilt aanpassen, moet je hiervoor ook bij de KvK zijn. In de statuten zijn de volgende zaken verplicht:

 • De naam van de vereniging
 • Het doel van de vereniging
 • De verplichtingen van de leden
 • De manier waarop een algemene vergadering wordt gepland
 • De manier waarop het bestuur wordt gekozen en ontslagen
 • Waar eventueel overgebleven geld naartoe moet als de vereniging stopt.

Huishoudelijke regelement

Een huishoudelijk regelement is een aanvulling op de statuten. Hier vermeld je hoe de statuten concreet worden uitgevoerd. Dit document is niet verplicht en hoef je niet naar buiten te brengen.

Financieel plan

Net als bij andere bedrijven moet ook de begroting van jouw vereniging in evenwicht zijn om een financieel gezonde voortgang te kunnen garanderen.

Ledencontributie

De meeste verenigingen zijn hoofdzakelijk afhankelijk van hun ledencontributie, maar je kunt jouw financiële positie versterken door je niet volledig op het inzamelen van contributies te concentreren.

Enerzijds kun je dat doen door kosten te besparen, anderzijds door te zorgen voor alternatieve inkomsten:

Kostenbesparing:

 • Profiteer van de expertise van de leden (intern trainers inhuren)
 • Samenwerken met vergelijkbare verenigingen in de regio
 • Adverteren: intensiever inzetten op nieuwe media (social media) in plaats van traditionele media (brochures, regionale krant)

Alternatieve inkomsten:

 • Aanvragen van subsidie
 • Werven van fondsen en sponsoring

Vrijwilligers werven

Een vereniging valt of staat met jouw leden; zij zijn het kloppende hart van de vereniging. Om de organisatie draaiende te houden, heb je dus trouwe vrijwilligers nodig.

Of het nou gaat om het verzorgen van trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten, het organiseren van een jubileumfeest of het bijhouden van het clubblad: hiervoor kun je vaak bij enthousiaste leden terecht.

Nieuwe vrijwilligers vinden

De meest succesvolle methoden om nieuwe vrijwilligers te vinden, zijn mond-tot-mondreclame van jouw huidige leden, het verspreiden van folders in de buurt en het plaatsen van oproepen op bijvoorbeeld de Facebook-pagina van de vereniging.

Tip! Om vrijwilligers gemotiveerd te houden, is het voor veel verenigingen gebruikelijk om een jaarlijks uitje te organiseren of hun actieve leden een presentje te geven.

Bijgewerkt op: 17-12-2019

Wat vind je van dit artikel?

x48
x17

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Rechtsvorm

Een rechtsvorm kiezen is een van de eerste dingen die je doet als je een bedrijf wilt starten. Er zijn in Nederland verschillende rechtsvormen die op jou van toepassing kunnen zijn.

Welke rechtsvorm past bij mij?

De meeste startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak, maar misschien past een andere ondernemingsvorm wel beter bij jouw bedrijf. Op deze pagina's lichten we de verschillende rechtsvormen uitgebreid toe:

Ben je nog aan het oriënteren? In dit artikel vind je een concreet overzicht van alle negen rechtsvormen.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

 • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
 • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
 • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.485 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.