Dividendbelasting

Bijgewerkt op 03 oktober 2014
2 min  leestijd
0
Image

De fiscus heft dividendbelasting over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. Sinds enkele jaren bedraagt dit tarief vijftien procent van die opbrengst. Een vennootschap die dividend uitkeert, is verplicht de dividendbelasting in te houden en aan de Belastingdienst te betalen.

Om aangifte te doen voor de dividendbelasting of om dividendbelasting terug te vragen, kunt u het formulier 'Aangifte dividendbelasting' downloaden. 

Teruggaaf en vrijstelling

Ondernemers en particulieren die dividend ontvangen, kunnen de ingehouden dividendbelasting aftrekken van de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. In bepaalde gevallen kunnen bedrijven (gedeeltelijk) worden vrijgesteld van dividendbelasting. De vennootschap die het dividend uitkeert, geeft de vrijstelling in dat geval aan in de aangifte dividendbelasting.

Andere landen

Ook inwoners van bepaalde andere landen hebben mogelijk recht op een gedeeltelijke teruggaaf of vrijstelling van dividendbelasting, mits het land waar zij woonachtig zijn een belastingverdrag met Nederland heeft gesloten. 

Deelnemingsdividend

Van deelnemingsdividend is meestal sprake als een buitenlandse vennootschap een bepaald aandeel heeft in het kapitaal van een Nederlandse vennootschap. Afhankelijk van het belastingverdrag moet dit aandeel ten minste tien of 25 procent zijn van het kapitaal van de Nederlandse vennootschap.

Voor (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf zijn in de meeste gevallen in de belastingverdragen geen formulieren voorgeschreven, tenzij het gaat om Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Luxemburg of Singapore. In alle andere gevallen kun je hiervoor contact opnemen met de Nederlandse vennootschap die het dividend betaalt. Deze kan het verzoek voor vrijstelling of teruggaaf overleggen aan de Belastingdienst.

Meer over soorten belastingen

Meer over soorten belastingen
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? De Rabobank heeft voorbeelden van meerdere ondernemersplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Downloaden is gratis.

Sluiten