Oproepkracht

Oproepkrachten inhuren, wat zijn de regels?

Startende ondernemers maken regelmatig gebruik van oproepkrachten om pieken op te vangen. Er zijn verschillende contracten voor deze oproepkrachten, met ieder hun eigen regels. Dit zijn de aandachtspunten voor het inhuren van oproepkrachten.

Oproepkracht inhuren in horeca en zorg

Het inhuren van oproepkrachten gebeurt vaak in de horeca en de zorg. Maar ook in de handel en webshops worden oproepkrachten ingezet. Zo kunnen deze bedrijven op korte termijn pieken opvangen en klanten goede service verlenen.

Soorten oproepcontracten

Er zijn verschillende contracten voor oproepkrachten, die we hieronder afzonderlijk zullen bespreken:

 1. Voorovereenkomst
 2. Nulurencontract
 3. Min-maxcontract

1. Voorovereenkomst oproepkracht

Een oproepcontract met voorovereenkomst is de meest vrijblijvende overeenkomst tussen jou en je tijdelijke werknemer. Het is namelijk geen arbeidsovereenkomst, meer een soort intentieverklaring waarin beide partijen vastleggen dat ze gebruik van elkaar willen maken. 

 • Als je de werknemer oproept, mag deze zelf bepalen of hij gaat werken. Er is dus geen verplichting.
 • Dat geldt ook andersom: als jij de oproepkracht niet nodig hebt, ben je niet verplicht om hem of haar in te huren.
 • Je betaalt loon over het aantal uur dat de oproepkracht werkt. 

Tijdelijk contract oproepkracht

Iedere keer dat de oproepkracht ingaat op je oproep om te werken, sluit je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. Dat doe je volgens de afspraken in de voorovereenkomst. 

Let op: elke keer dat je een oproepkracht via deze constructie inhuurt, sluit je dus een tijdelijk contract af! 

Ketenbepaling

Bij drie opeenvolgende tijdelijke contracten ontstaat een vast dienstverband. Dit is vastgelegd in de ketenbepaling. Werknemers hebben nu nog na twee jaar tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband, vanaf 2020 gaat de maximumtermijn terug van twee naar drie jaar.

Het aantal tijdelijke contracten binnen deze periode verandert niet. Dit blijven er drie. Ook de onderbrekingstermijn blijft een halfjaar (26 weken). Dit is onderdeel van de invoering van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). 

2. Nulurencontract

Het inhuren van oproepkrachten gebeurt in de meeste gevallen op basis van een zogenoemd nulurencontract. Dit is een flexibel contract, waarin vooraf niet vaststaat hoeveel een werknemer gaat werken en de werkgever alleen loon verschuldigd is voor de daadwerkelijk gewerkte uren.

In tegenstelling tot de voorovereenkomst is de oproepkracht met een nulurencontract wél verplicht om aan je oproep tot werk te voldoen.

De betaling is als volgt geregeld:

 • Je betaalt een oproepkracht met een nulurencontract alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren
 • Er geldt wel een minimum van drie uur per keer dat je hem oproept.
 • Ook als de werknemer maar een uur werkt, ben je als werkgever dus verplicht de oproepkracht drie uur uit te betalen. 

Let op: dit geldt voor de eerste zes maanden van de overeenkomst. Na zes maanden ben je verplicht de werknemer ook loon te betalen als er wel werk is, maar je hem niet oproept. Of als je de medewerker wel oproept maar deze niet aan het werk kan, bijvoorbeeld door een storing.

Het inhuren van oproepkrachten gebeurt vaak in de horeca en de zorg, maar ook in de handel en webshops om pieken op te vangen

Nulurencontract = arbeidsovereenkomst

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst. De reguliere regels van het arbeidsrecht zijn hier van toepassing. Ontslag kan dus alleen bij disfunctioneren (dossier opbouwen) of als de overeenkomst afloopt. 

Nulurencontract en ziekte

Je bent verplicht loon door te betalen als de oproepkracht zich ziek meldt op de dag dat hij zou gaan werken. Je betaalt dan minstens 70% van het loon uit over de afgesproken oproepperiode. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, betaal je het minimumloon. 

3. Min-maxcontract oproepkracht

Bij een min-maxcontract spreek je een minimaal aantal uur per week of maand met de werknemer af. Dit zijn de zogenaamde garantie-uren. Daarnaast spreek je voor piekperiodes een maximaal aantal extra uren af. Dit zijn geen garantie-uren, maar bovenminimale uren. 

Je sluit bijvoorbeeld een contract af voor minimaal 12 uur per week (3 x 4 uur ’s avonds in de horeca) met een maximum van 20 uur (8 uur extra in het weekend). Deze 12 uur moet je altijd betalen.

De extra uren betaal je alleen uit als de werknemer deze daadwerkelijk gewerkt heeft.

Heb je onverhoopt geen 12 uur werk voor je werknemer, dan dien je dit loon dus wel volledig uit te betalen. 

Drie werkuren als minimum

Een werknemer is verplicht om te komen werken als je hem oproept. Net als bij het nulurencontract geldt hier: je bent verplicht om de medewerker iedere keer dat hij komt werken minimaal drie uur loon te betalen. Ook al huur je hem voor slechts een uur in. Leg daarom altijd in een min-maxcontract drie werkuren als minimum vast. 

Bovenminimale uren

Het maximale gedeelte van het contract, de bovenminimale uren, is vergelijkbaar met het nulurencontract. Je betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren uit. De werknemer is verplicht om tot het maximaal afgesproken aantal uur te komen werken, als je hem oproept. 

Ziekte

Als je werknemer ziek wordt, heeft hij recht op minimaal 70% van zijn loon. In het geval van een min-maxcontract betaal je minimaal 70% over de garantie-uren door. Is dit onder het minimumloon, dan vul je dit aan tot het minimumloon. Over de extra uren hoef je bij ziekte niets door te betalen, behalve als je net extra uren hebt ingeroosterd. 

Rechtsvermoeden arbeidsomvang

Een oproepkracht met een nulurencontract of een min-maxcontract kan na drie maanden een beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang.

Bijvoorbeeld als er structureel meer gewerkt wordt dan is afgesproken. De oproepkracht kan dan een dienstverband met dit gemiddelde aantal uren per week eisen. Dit betekent dat het aantal uur in een oproepovereenkomst aangepast moet worden. 

Veranderingen per 1 januari 2020 

De afgelopen jaren is er gewerkt aan de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2020 ingaat.

Het is een reactie op de Wet werk en zekerheid (WWZ) uit 2015, die de arbeidsmarkt beter moest reguleren. Dat bleek in de praktijk minder goed uit te pakken dan gedacht en de WAB moet dit herstellen. 

Eén van de veranderingen is bijvoorbeeld dat een werkgever een oproepkracht met een nulurencontract straks minstens vier dagen van tevoren moet oproepen.

Kan de oproepkracht niet, dan mag deze het werk weigeren. Nu is de oproepkracht nog verplicht om te komen werken.

Bijgewerkt op: 06-07-2019

Wat vind je van dit artikel?

x6
x4

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Personeel

Als starter kun je natuurlijk in je eentje van start gaan met het bedrijf, maar het kan zijn dat je al direct op zoek moet naar geschikt personeel. Maar de ene werknemer is de andere natuurlijk niet. En met welke wettelijke regels (denk aan verzekeringen, loonheffingen etc.) moet je allemaal rekening houden? Hieronder beantwoorden we veel voorkomende vragen over personeel aannemen, waaronder:

 1. Personeel aannemen: waarop moet je letten?
 2. Hoe stel je een contract op?
 3. Kun je als zelfstandige ook personeel aannemen?


Heb je jouw eerste medewerker gevonden? Houd dan ook rekening met de verzekeringen die je hiervoor moet gaan afsluiten. In dit artikel lees je er alles over: hoe verzeker je jouw personeel?

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

 • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
 • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
 • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.653 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.