Oudedagsreserve: sparen met fiscaal voordeel

Bijgewerkt op 10 oktober 2022
4 min  leestijd
0
Image
Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Met de Oudedagsreserve kun je fiscaal voordelig sparen voor je pensioen. Je behaalt belastingvoordeel op korte termijn, maar vergeet niet dat je op lange termijn deze belasting alsnog moet betalen! 

Wat houdt de fiscale Oudedagsreserve in?

Wanneer je als zelfstandig ondernemer pensioen wilt opbouwen, kun je ervoor kiezen om een deel van de winst hiervoor te reserveren. Dat gereserveerde deel heet de fiscale Oudedagsreserve, vaak afgekort tot FOR. 

Het is een papieren waarde, die als reservering op de balans komt te staan. Over dit bedrag hoef je niet direct belasting te betalen: je krijgt uitstel van betaling. 

Op korte termijn levert je dat belastingvoordeel op, maar houd er rekening mee dat wanneer je met pensioen gaat of stopt met je onderneming, je alsnog belasting over dit gereserveerde bedrag verschuldigd bent.

Het bedrag dat je jaarlijks opzij mag zetten, is aan een maximum gebonden.

  • In 2021 is dat 9,44 procent van de winst, waarbij je wel rekening moet houden met een maximumbedrag van 9.395 euro.
  • In 2022 geldt hetzelfde percentage, maar met een maximum van 9.632 euro.
  • De kabinetsplannen voor 2023 zijn bekend gemaakt op Prinsjesdag. Per 1 januari 2023 wordt de Fiscale oudedagsreserve afgeschaft. Let op! Het zijn nog plannen die moeten worden goedgekeurd. 

Financiering

Sparen voor je belasting

Heb je als ondernemer geld over of wil je tijdelijk geld aan de kant zetten? Rabobank biedt je mogelijkheden om dit tijdelijk apart te zetten, te sparen voor een doel of extra rendement te behalen.

Dit zijn de opties

Wat zijn de voorwaarden voor de Oudedagsreserve?

  • Om aanspraak te kunnen maken op de Oudedagsreserve ben je verplicht om aan het urencriterium te voldoen: je dient minimaal 1.225 uur per jaar in de onderneming te steken.
  • Je mag aan het begin van het desbetreffende belastingjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben.
  • Je moet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. Alleen ondernemers met de rechtsvormen eenmanszaak, vof of maatschap komen daarom in aanmerking voor de FOR.

Wat zijn je opties met de FOR?

  • Korte termijn. Het belastingvoordeel direct gebruiken voor lopende zaken in je bedrijf. Ondernemers gebruiken de belastingmeevaller bijvoorbeeld voor investeringen
  • Lange termijn. Investeren in lijfrente of banksparen als aanvulling op je pensioen. Eigenlijk waar de regeling (de naam Oudedagsreserve zegt het al) oorspronkelijk voor in het leven geroepen is.

Korte termijn
Als je niet direct iets concreets met de FOR doet, bouw je in feite een steeds grotere belastingschuld op. Je stelt ieder jaar een extra deel van de belastingbetaling uit. Uiteindelijk moet je hier een keer belasting over betalen: bij het beëindigen van je onderneming of bij je pensioen.  

Dit levert weinig fiscaal voordeel op. Sterker: het gehele gereserveerde bedrag wordt dan in één keer bij je inkomen opgeteld en dan betaal je waarschijnlijk het hoogste belastingtarief over dit bedrag.

Lange termijn
Als je kiest voor de lange termijn zet je tussentijds je FOR in lijfrente of banksparen om. Dit biedt een interessant fiscaal voordeel. Als je de FOR (deels) laat vrijkomen, moet je dit bedrag bij je inkomen optellen en er de uitgestelde belasting over betalen.

Als je dit bedrag vervolgens afstort naar banksparen of lijfrente, heb je voor ditzelfde bedrag een aftrekpost. Banksparen of lijfrente is namelijk fiscaal aftrekbaar. Je streept dus als het ware de twee posten (vrijkomen FOR en storten lijfrente/banksparen) tegen elkaar weg.

Waarom banksparen of lijfrente? 

Als je kiest voor banksparen of lijfrente laat je dit vanaf je pensioenleeftijd periodiek uitkeren. Deze premies zijn, zoals hierboven al vermeld, fiscaal aftrekbaar. Na je pensioen val je doorgaans in een lager belastingtarief dan nu. Banksparen of lijfrente is in dat opzicht vaak gunstig. Je betaalt pas bij de periodieke uitkering belasting over dit deel van je inkomen.

Zijn er nog aanvullende voorwaarden voor de FOR?

De FOR is fiscaal gezien best ingewikkeld. Er zijn behoorlijk wat aanvullende regels waar je aan moet voldoen. Zo verlagen pensioenpremies het maximum van de FOR. Schilders dragen bijvoorbeeld verplicht pensioenpremie af. Als een schilder ook nog gebruik wil maken van de FOR, moet de ondernemer eerst zijn pensioenpremie aftrekken van het maximumbedrag. 

Verder mag het ondernemersvermogen nooit lager zijn dan de FOR. De Belastingdienst wil er namelijk zeker van zijn dat wanneer je jouw onderneming staakt, of wanneer je met pensioen gaat, je de belasting over het gereserveerde geld kunt betalen. 

Als je besluit om van de fiscale Oudedagsreserve gebruik te maken, neem dit dan altijd met een financieel specialist door! Zoals hierboven geschetst, hoeft de FOR dus niet in alle gevallen fiscaal gunstig uit te pakken.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Meer over financieren en investeren

Meer over financieren en investeren
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? De Rabobank heeft voorbeelden van meerdere ondernemersplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Downloaden is gratis.

Sluiten