Startersaftrek 2020, hoe zit het?

Bijgewerkt op 10 december 2020
5 min  leestijd
45.879
Roy Timmerman
Auteur: Roy Timmerman
Image
Startersaftrek 2020

Als je een bedrijf start kom je in aanmerking voor de startersaftrek. De criteria in 2020 om hier gebruik van te maken, zijn vanwege corona versoepeld.

Hieronder lees je de algemene regels over de starters- en zelfstandigenaftek 2020. Belangrijke wijziging tov andere jaren: het urencriterium is versoepeld in verband met de coronacrisis.

Zo mag je van 1 maart tot 1 oktober 2020 24 uur per week schrijven, ook als je die niet maakt. Zo voldoe je gemakkelijker aan het urencriterium van 1.225 uur. Ook als je een TOZO-uitkering ontvangt, komen onderstaande aftrekposten niet altijd in gevaar. Lees hier meer over TOZO en je administratie.  

Startersaftrek 2020

Startende ondernemers mogen na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel tijdens de eerste vijf jaar van hun onderneming drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken: de startersaftrek.

Deze aftrekpost is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en bedraagt € 2.123.

Belastingvoordeel

De overheid probeert met dit belastingvoordeel het starten van een onderneming te stimuleren en zo de kansen op een succesvol bedrijf te vergroten.

De meeste ondernemers maken in hun eerste jaren weinig winst en op deze manier wil de overheid deze groep ondernemers een financiële impuls geven.

Wanneer kom je in aanmerking voor startersafrek in 2020?

Je komt in aanmerking voor de startersaftrek in 2020 als je:

  • Recht hebt op zelfstandigenaftrek
  • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
  • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Gratis podcast 'Doe je voordeel met de startersaftrek'

Luister nu ook onze gratis podcast over de zelfstandigenaftrek en startersaftrek! Druk op de afspeelknop hieronder:

Soundcloud

IkGaStarten heeft nog meer podcasts voor startende ondernemers. Beluister ze op deze pagina.

Zelfstandigenaftrek 2020

De zelfstandigenaftrek is de bekendste aftrekpost voor ondernemers. Dit is tot en met 2019 een vast bedrag van € 7.280 dat je van de winst mocht aftrekken. Hierdoor betaalde je dus minder belasting. 

Afgelopen Prinsjesdag werd bekend dat de zelfstandigenaftrek de komende jaren trapsgewijs wordt afgebouwd naar een bedrag van € 3.240 in 2036.

Tot en met 2027 wordt de aftrekpost jaarlijks met € 360 verlaagd, in 2028 gaat de subsidie eenmalig met € 390 omlaag, tot de zelfstandigenaftrek nog € 4.120 bedraagt. Na 2028 gaat de zelfstandigenaftrek jaarlijks met € 110 omlaag, tot de aftrek in 2036 nog € 3.240 bedraagt.

  •  In 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek dus € 7.030 in plaats van
    € 7.280. In 2021 is de zelfstandigenaftrek € 6.670.
  • Aan de startersaftrek verandert niets: deze blijft € 2.123

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan daarentegen de komende jaren omhoog en dit zou volgens de overheid deze bezuiniging moeten compenseren.

whitepaper administratie cover

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Download gratis PDF

Verlaging aftrek

Met de verlaging van de zelfstandigenaftrek wil de overheid een deel van de lastenverlichting voor burgers betalen.

Minister Koolmees wil met deze maatregel ook de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Dat is met name bedoeld om het aantal schijnzelfstandigen terug te brengen.

Voorwaarden zelfstandigenaftrek

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de startersaftrek en zelfstandigenaftrek zijn verder niet veranderd.

Dit zijn de drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek: 

1. AOW-leeftijd

Je hebt op 1 januari van het bewuste kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd verschuift stapsgewijs naar 67 jaar in 2024.

Via deze website van de SVB kun je de AOW-leeftijd berekenen en zie je de datum waarop je recht hebt op AOW. In 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden.

2. Ondernemer voor de Belastingdienst

Je moet als ondernemer voor de Belastingdienst worden aangemerkt. De Belastingdienst heeft een Ondernemerscheck die je online kunt invullen.

3. Urencriterium

Als ondernemer moet je normaliter voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar. Als je dit omrekent, kom je uit op gemiddeld 24 uur per week. Vanwege de coronacrisis mag je vanaf 1 maart tot 1 oktober 24 uur per week rekeken, ook als je die niet maakt. 

Maar dat is zonder vakantie, feestdagen en ziekte gerekend. Ga daarom uit van zo’n 27 uur per week die je aan je onderneming moet besteden om aan het urencriterium te voldoen. 

Directe en indirect uren

Alle uren die je aan je onderneming besteedt, tellen mee. Dit kun je onderverdelen in directe en indirecte uren.

Directe uren zijn de daadwerkelijk gefactureerde uren aan klanten, waarmee je omzet behaalt. Indirecte uren besteed je wel aan je bedrijf, maar breng je niet in rekening bij je klanten.

Denk hierbij aan: 

Je moet al deze uren wel aannemelijk voor de Belastingdienst kunnen maken.

Houd dus alle werkzaamheden in je (digitale) agenda bij, inclusief rittenadministratie (of een overzicht van je OV-reizen) en overige bewijzen van je zakelijke activiteiten. 

Let op: Naast de verplichte 1.225 uur per jaar moet je meer dan 50% van de gewerkte tijd besteden aan je onderneming.

Dit is eigenlijk alleen van toepassing op parttime ondernemers die ook nog in loondienst zijn.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Startende ondernemers die deels arbeidsongeschikt zijn, kunnen gebruik maken van een speciale aftrekpost: de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze mag je – net als de reguliere startersaftrek – maximaal drie keer toepassen.

De bedragen voor deze aftrekpost zijn: 

  • Maximaal € 12.000 als je in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek
  • Maximaal € 8.000 als je 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek
  • Maximaal € 4.000 als je 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is een aparte regeling, omdat de ondernemer vanwege een arbeidsbeperking niet volledig inzetbaar is en daarom ook aan een aangepast urencriterium (minimaal 800 uur) mag voldoen. 

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 6 voordelen

Meer over aftrekposten

Meer over aftrekposten
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten