Zelfstandigenaftrek 2023: zo zit dat

Bijgewerkt op 09 oktober 2023
5 min  leestijd
5.781
getekende weergave van onder andere een zandloper, een huis en een grafiek

De zelfstandigenaftrek is de bekendste aftrekpost voor ondernemers. Dit is een vast bedrag dat je van de winst mag aftrekken. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om hiervoor in aanmerking te komen, wat is de zelfstandigenaftrek 2023 en wat verandert er vanaf 2023?

In dit artikel leggen we uit wat de regels voor de zelfstandigenaftrek 2023 zijn. Hoe zien de plannen voor de regeling er vanaf 2023 uit? Direct naar een specifiek onderwerp? Klik dan op één van onderstaande links.

Direct naar: Zelfstandigenaftrek 2024.

Wat is de zelfstandigenaftrek 2023?

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als je aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan mag je deze aftrekpost toepassen op jouw belastingaangifte.

In 2022 bedroeg dit bedrag nog € 6.310, maar de zelfstandigenaftrek wordt stapje voor stapje verlaagd. In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030.

Nieuwe plannen: snellere afbouw

De plannen voor de afbouw van deze regeling zagen er vorig jaar nog anders uit, zoals je in dit artikel over de zelfstandigenaftrek in 2022 kunt lezen. De volgende tabel geeft de plannen voor ontwikkeling weer van de zelfstandigenaftrek zoals deze op het moment van schrijven (1 februari 2023) bekend zijn:

2022 2023 2024 2025 2026 2027
€ 6.310 € 5.030 € 3.750 € 2.470 € 1.200 € 900

(bron: Rijksoverheid)

Voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek 2023

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek 2023 moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze hebben we in de volgende afbeelding op een rij gezet. We zullen deze voorwaarden hieronder kort bespreken.  

Image
Heb je recht op zelfstandigenaftrek 2023?

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Hiervoor moet je aan een aantal criteria voldoen. Een greep uit de vereisten:

 • Je moet voldoende winst maken
 • Meerdere opdrachtgevers hebben
 • Je moet je bedrijf promoten
 • Er moet sprake van ondernemersrisico zijn
 • Je moet genoeg uren in jouw bedrijf stoppen

Lees in dit artikel alles over de regels voor de inkomstenbelasting voor ondernemers.

Ondernemer: ja of nee? De Ondernemerscheck van de Belastingdienst geeft een indicatie van jouw fiscale ondernemersstatus.

Het urencriterium in 2023

Je moet 1.225 uur per jaar aan je onderneming besteden om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek. De basisregel van het urencriterium is heel simpel: alle uren die je aan je bedrijf besteedt, tellen mee. Wel zijn de gewerkte uren onder te verdelen in directe en indirecte uren. 

Meer over het urencriterium

De directe uren zijn alle declarabele uren bij klanten, waarmee je omzet behaalt. Indirecte uren zijn de uren die je wel aan je onderneming besteedt, maar die je niet in rekening brengt bij klanten. Hieronder vallen bijvoorbeeld uren die je besteedt aan het volgen van cursussen, het bijhouden van vakliteratuur, het uitvoeren van je administratie en acquisitie.

Hulp nodig bij je ondernemingsplan?

Deze gratis voorbeelden van de Rabobank helpen jou met het maken van een goede start.

Download gratis voorbeeld

Besteed je voldoende tijd aan je bedrijf?

Naast deze eis van 1.225 uur per jaar, moet je meer dan 50% van de gewerkte tijd hebben besteed aan je onderneming. Dit is vooral van belang voor parttime ondernemers die ook in loondienst zijn. Werk je bijvoorbeeld 1.230 uur voor een baas? Dan moet je minimaal 1.231 uur ondernemen.

Let op: je moet al deze uren aan kunnen tonen. Houd dus dagelijks alle werkzaamheden in je (digitale) agenda bij, inclusief rittenadministratie (of een overzicht van je OV-reizen) en overige bewijzen van je zakelijke activiteiten. De Belastingdienst kan hierom vragen bij een controle.

AOW-leeftijd

Eén van de voorwaarden om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen, is dat je de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt. Als je deze leeftijd aan het begin van het kalenderjaar hebt behaald, dan heb je vanaf dat moment recht op 50% van de reguliere zelfstandigenaftrek. Dit is in 2023 € 2.515.

De AOW-leeftijd verschuift in stapjes naar 67 jaar in 2024. Op de website van de SVB kun je je AOW-leeftijd berekenen en zien op welke datum je recht hebt op deze oudedagsvoorziening.

Verlaging belastingtarief aftrekposten

De zelfstandigenaftrek wordt niet alleen verlaagd, ook mag je deze aftrekpost tegen een lager belastingtarief aftrekken. In 2023 mag je deze en andere aftrekposten zoals de MKB-winstvrijstelling en zelfs de hypotheekrenteaftrek nog maar aftrekken tegen een standaard tarief van 36,93%. 

In de onderstaande tabel zie je hoe dit tarief zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld:

  2019 2020 2021 2022 2023
Max. tarief aftrekbare kosten eigen woning 49% 46% 43% 40% 36,93%
Max. tarief overige aftrekposten 51,75% 46% 43% 40% 36,93%

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Veelgestelde vragen over de zelfstandigenaftrek 2023:

 • Kom ik in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek in 2023?
  Wanneer je ondernemer bent voor de Belastingdienst, voldoet aan het urencriterium en de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt, dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Lees hier alles over de zelfstandigenaftrek.
 • Wat verandert er in 2023 aan de zelfstandigenaftrek?
  In 2023 wordt het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek beperkt. Het voordeel wordt berekend met een tarief van 36,93%.
 • Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek in 2023?
  De hoogte van de zelfstandigenaftrek is in 2023 € 5.030. Wanneer je de AOW-leeftijd al bereikt hebt, is dat de helft: € 2.515. Lees hier meer over de zelfstandigenaftrek in 2023.

Meer over aftrekposten

Meer over aftrekposten
ZZP rekening

Breng je financiële administratie op orde voor 2024

Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

Sluiten