5 investeringsregelingen die je moet kennen

Bijgewerkt op 13 januari 2022
6 min  leestijd
34.226
Auteur: Marieke Leijnen
investeringsregelingen startende ondernemers 2021

Of je nu een bestaande onderneming overneemt of een start-up vanaf de grond wilt opbouwen: als ondernemer zul je in jouw bedrijf moeten investeren. De overheid heeft hiervoor een aantal regelingen in het leven geroepen: 5 investeringsregelingen voor ondernemers.

Investeringsregelingen voor ondernemers

Om je onderneming te laten groeien heb je bepaalde bedrijfsmiddelen nodig, waar je geld in investeert. Omdat de overheid ondernemerschap wil stimuleren, bestaan er een aantal investeringsregelingen. Van deze regelingen kun je gebruik maken: 

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 2. Energie-investeringsaftrek (EIA)
 3. Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 4. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
 5. Desinvesteringsbijtelling (BIK)

Wat is de investeringsaftrek?

De eerste drie investeringsregelingen in dit artikel zijn onderdeel van de investeringsaftrek. Dat houdt in dat je (een deel van) de investering van je winst kunt aftrekken bij de aangifte voor je inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Het is dus een aftrekpost, net als de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Je belastbare winst verlaagt, waardoor je minder belasting betaalt. 

1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek maakt dus deel uit van de overkoepelende investeringsaftrek. Van deze investeringsregeling kun je als startende ondernemer relatief snel gebruik maken omdat het hierbij gaat om het investeren in bedrijfsmiddelen.

Voorwaarden KIA 2022

De belangrijkste voorwaarde is dat je totaal tussen € 2.401 en € 332.994 hebt geïnvesteerd in het kalenderjaar waarover je de belastingaangifte doet.

Daarnaast moet elk bedrijfsmiddel minimaal € 450 exclusief btw kosten. Heb jij bijvoorbeeld een speciale zaagmachine aangeschaft of een computer gekocht voor het bijhouden van jouw administratie? Dan mag je gebruikmaken van de KIA-regeling. 

Bedrag investeringen KIA

Om voor de KIA in 2022 in aanmerking te komen moet het totaalbedrag van de investeringen minimaal € 2.401 bedragen en maximaal € 332.994. Het bedrag dat je uiteindelijk van de winst mag aftrekken hangt af van de hoogte van je totale investering:

 • Voor een totale investering tussen € 2.401 en € 59.939 bedraagt het percentage dat je af mag trekken 28%.
 • Als je tussen €  59.940 en € 110.998 hebt geïnvesteerd, mag je € 16.784 aftrekken. 
 • Was je investering tussen € 110.999 en € 332.994? Dan is je aftrek € 16.784 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 110.998.

Daarnaast speelt de rechtsvorm een rol. Als je met anderen een bedrijf hebt, zoals een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap, moet je de aftrek berekenen door een percentage te nemen van de totale investering van het samenwerkingsverband (en dus niet kijken naar iedere afzonderlijke investering).

Uitzonderingen kleinschaligheidsaftrek

De volgende investeringen komen niet in aanmerking voor de investeringsaftrek:

 • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
 • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
 • Bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten
 • Transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv's en nv's), die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als je bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en je verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

2. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ook de Energie-investeringsaftrek (EIA) valt onder de investeringsaftrek en is dus een fiscale aftrekregeling. Heb jij in 2021 geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Dan doe je er verstandig aan om de mogelijkheden op dit gebied te bekijken.

Je kunt namelijk dubbel besparen: je bespaart energiekosten en door je belastingvoordeel betaal je minder inkomstenbelasting. Behalve de afschrijving kun je van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) in deze bedrijfsmiddelen namelijk 45,5% extra aftrekken van de winst.

Let op: voor 2020 en 2019 was dit percentage 45%. 

Voorbeeld ondernemingsplan zzp

Handig: voorbeeldplan

Wat staat er in een goed ondernemingsplan voor zzp’ers? Download een gratis voorbeeld met tips en cijfers.

Download gratis voorbeeld

Voorwaarden EIA

Controleer op de website van de Belastingdienst of je aan alle voorwaarden voor de EIA hebt voldaan:

 • De energie-investering kostte minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst van RVO.nl
 • Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen (zie punt 3 hieronder). Je moet dus een keuze maken tussen deze regelingen.

Buiten de bedrijfsmiddelen van de energielijst, kun je de EIA gebruiken voor:

 • Bedrijfsmiddelen die niet op de energielijst van RVO staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
 • De kosten van een energieadvies (onder bepaalde voorwaarden)

EIA aanvragen

Om gebruik te maken van de Energie-investeringsaftrek doe je een EIA-aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Die aanvraag moet je binnen drie maanden na de investering doen. 

Die aanvraag doe je met eHerkenning (vanaf 1 juli 2021 met niveau 2). Daarnaast geef je de aftrek aan bij de inkomstenbelasting 2021. 

3 + 4. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies voor ondernemers op het gebied van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Kort samengevat kun je met de MIA-regeling jouw fiscale winst verder verlagen, net als bovenstaande regelingen. Met de MIA kun je maximaal 45% van het investeringsbedrag aftrekken van je gemaakte winst. Of jij ook daadwerkelijk dit maximale percentage mag toepassen, is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Willekeurige afschrijving milieu-investering (VAMIL)

Met de VAMIL kun je 75% van de investering op ieder gewenst moment afschrijven, bijvoorbeeld direct in het jaar dat je de investering doet in plaats van verdeeld over een aantal jaren. Dan valt je belastbare winst dus lager uit waardoor je minder belasting betaalt in dat jaar.

De VAMIL levert je rente - en liquiditeitsvoordeel

Voorwaarden combineren MIA en VAMIL

Veel ondernemers kiezen er voor om de MIA en VAMIL te combineren. Dit is toegestaan, mits je aan alle gestelde voorwaarden voldoet:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst van RVO
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 zijn
 • Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

5. Aandachtspunt: desinvesteringsbijtelling

Bij het gebruikmaken van investeringsregelingen moet je rekening houden met de desinvesteringsbijtelling. Dit is geen investeringsregeling waar je als ondernemer voordeel uit kunt halen, maar is wel een regeling waar jij (of jouw boekhouder) op termijn rekening mee moet houden.

De desinvesteringsbijtelling geldt voor de drie investeringsregelingen in dit artikel

Als je gebruik maakt van de investeringsaftrek en de bedrijfsmiddelen later weer vervreemd (verkoopt, schenkt etc.), kan het zijn dat je later een deel van die aftrek zult moeten terugbetalen aan de fiscus. Dit is in ieder geval zo wanneer:

 • Je de bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar verkoopt of schenkt na het begin van het kalenderjaar waarin je de investering hebt gedaan
 • De waarde van deze bedrijfsmiddelen bij elkaar opgeteld hoger is dan € 2.400.

Het goede nieuws is dat deze uiteindelijke bijtelling nooit hoger zal uitvallen dan het bedrag dat je eerder hebt kunnen aftrekken. Dat maakt het toepassen van de eerder genoemde investeringsregelingen dus nog steeds de moeite waard.

Tip: voorkom een misrekening en neem voor het bedrag dat je moet bijtellen hetzelfde percentage dat je bij de eerdere investeringsaftrek hebt toegepast. Zo weet je zeker dat je niet te veel of te weinig terugbetaalt.

Investeringsregelingen: eigenaar van bedrijfsmiddelen

Om gebruik te maken van investeringsregelingen, is het vaak een voorwaarde dat jij eigenaar bent van het bedrijfsmiddel en dat het middel op de balans van je bedrijf staat.

Financier je het middel met financial lease? Dan is dit het geval. Financial lease is een lening voor een machine, apparaat of voertuig waarbij dat middel zelf het onderpand is. 

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Bron: Belastingdienst

Meer over financiën

Meer over financiën
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten