Alcoholwet (voorheen Drank en Horecawet)

Bijgewerkt op 02 juli 2021
5 min  leestijd
2.093
Auteur: Marieke Leijnen
Alcoholwet drank en horecawet

Als ondernemer met een eigen horecabedrijf kom je er niet onderuit: de nieuwe Alcoholwet. Per 1 juli 2021 is de Drank en Horecawet vervangen door de Alcoholwet. Dit zijn de regels rondom drank verkopen in je horecazaak. 

Alcoholwet: regels voor drank in de horeca

Als je onderneemt in de horeca en alcohol schenkt, moet je je aan bepaalde regels houden. Die regels zijn samengevat in de nieuwe Alcoholwet. Voorheen was de titel van die wet de Drank- en horecawet (DHN). Per 1 juli 2021 is deze naam dus gewijzigd en zijn er een aantal regels veranderd. 

De nieuwe naam dekt de lading beter. Het gaat namelijk ook om verkoop buiten de horeca.

Aanleiding van de nieuwe Alcoholwet 2021

De voornaamste aanleiding van de wijziging van de drank- en horecawet is het Nationaal Preventieakkoord. In dit preventieakkoord staan onder andere maatregelen om overmatig alcoholverbruik en verbruik door jongeren tegen te gaan. Ook staan er regels in over het verminderen van overgewicht en roken. 

Definitie van alcohol

Goed om te weten, in deze wet is een drank een alcoholische drank als het meer dan een half procent alcohol bevat. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen zwak-alcoholhoudende drank en sterke drank, met meer dan 15 procent alcohol. 

Alcoholwet / drank- en horecawet vergunning

Naast dat je je aan de regels uit de Alcoholwet moet houden, moet je ook een vergunning hebben om alcohol te mogen schenken. Meer daarover lees je in het artikel Checklist horecavergunningen

Regels voor minderjarigen en alcohol

Een belangrijk doel van de Alcoholwet is het voorkomen van alcoholgebruik onder minderjarigen. Onderstaande regels gaan over minderjarigen en alcohol. 

Leeftijdsgrens alcohol

De leeftijdsgrens om alcohol te drinken is 18 jaar. Dat betekent dat jongeren geen alcoholische dranken mogen gebruiken of in hun bezit mogen hebben. Als horecaondernemer is het dus verboden om alcoholhoudende drank te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

Het is voor jongeren onder de 18 ook strafbaar om alcohol bij zich te hebben. Zowel op straat als op andere plekken die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park. 

Verbod op wederverstrekking

Nieuw in de alcoholwet is het verbod op wederverstrekking. Dat houdt in dat je als volwassene een boete kan krijgen als je alcohol geeft aan een minderjarige. Dat geldt als medewerker in de horeca, maar ook als je je minderjarige familielid of vriend een drankje geeft. 

Toegang tot slijterijen

Voorheen was er een verbod op toegang van minderjarigen in slijterijen. Dit verbod is nu opgeheven.  Voor horeca geldt geen landelijke leeftijdsgrens wat betreft toegang, maar je gemeente kan dit wel opleggen. En jij kan als horeca-ondernemer natuurlijk zelf hier ook een grens voor bepalen. 

Uitzonderingen op de leeftijdsgrenzen

Er zijn twee nieuwe uitzonderingen op de leeftijdsgrenzen.

  1. Testkopers: de gemeente mag 16- en 17-jarige testkopers inzetten, dan mogen ze dus wel drank bij zich hebben (maar niet afrekenen). 
  2. Stagiairs: als je 14- of 15-jarige stagiairs in je horecagelegenheid hebt, mogen die vanaf nu wel alcohol verstrekken vanwege hun stage. 

Voorbeeld ondernemingsplan horeca

Voorbeeldplan nodig?

Met dit gratis ondernemingsplan voorbeeld voor horecaondernemers helpen wij jou graag op weg.

Download gratis voorbeeld

Grenzen aan prijsacties

De meest bekende regel uit de nieuwe Alcoholwet is de nieuwe grens aan prijsacties op alcohol. Je mag als verkoper van alcohol vanaf nu maximaal 25% korting geven. Er komt dus een einde aan 1+1 acties. 

Een uitzondering op de grens aan prijsacties is de 'happy hour' in de horeca. De gemeente kan hier wel beperkingen opleggen. 

Verkoop op afstand: online alcohol verkoop

Als je in je webshop alcohol verkoopt, moeten je klanten zich online verifiëren. Dit moet gebeuren voor het afrekenproces. Bij de levering moet de klant zich ook identificeren, aan jou of de bezorger. Je mag de alcohol alleen op het door de klant aangegeven adres of op een ophaalpunt leveren. 

Je werkwijze hierover moet je ook in een document vastleggen. Dat heet de geborgde werkwijze. Als je gebruikmaakt van een bezorgdienst, moet je in dit document ook beschrijven hoe je ervoor zorgt dat de leeftijdsgrens altijd wordt nageleefd. 

Toezicht op Alcoholwet door gemeenten

Gemeenten houden toezicht op de naleving van de Alcoholwet Eerder was de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hiervoor verantwoordelijk. De Handreiking Alcoholwet helpt gemeenten bij de uitvoering van deze taken.

De burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel tijdelijk verbieden. Bijvoorbeeld wanneer men vaststelt dat de leeftijdsgrenzen drie keer zijn overtreden in drie maanden tijd.

Ook hebben gemeenten sinds de nieuwe wet meer bevoegdheden om bepaalde gebieden als alcohol-overlastgebied aan te wijzen, ze kunnen in dit gebied dan extra regels instellen. 

Overige wetgeving rond alcohol

Ook in andere wetten staan regels voor het verkopen van alcohol. 

  • Openbare dronkenschap en de verstoring van de openbare orde in staat van dronkenschap zijn strafbaar. Dit staat in Wetboek van Strafrecht.
  • Daarnaast is het verboden om alcohol te schenken aan iemand die zichtbaar dronken is, ook volgens het Wetboek van Strafrecht.
  • De Wegenverkeerswet bepaalt dat bestuurders niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed mogen hebben. Voor beginnende bestuurders ligt deze grens nog lager, namelijk op 0,2 promille.
  • Tussen 6.00 en 21.00 uur mag er op tv en radio geen reclame worden gemaakt voor alcohol. Dit staat in de Mediawet. 

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Meer over juridisch

Meer over juridisch
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten