AOV verplicht: kies ik straks voor een verzekeraar of voor het UWV?

Bijgewerkt op 08 juli 2024
8 min  leestijd
2.372
Auteur: Redactie
AOV: verzekeraar of UWV?

Ben jij al verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Nu is het nog optioneel, maar naar verwachting is in 2027 de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht. Je kunt dan kiezen voor verzekeren bij een verzekeraar of het UWV, deze zijn eventueel te combineren met een broodfonds. Wat is slim?

In dit artikel gaan we eerst in op de stand van zaken omtrent de verplichte AOV. Wil je direct naar de vergelijking tussen de AOV bij een verzekeraar en bij het UWV? Klik dan op de link hieronder:

AOV: de laatste cijfers

Je bent arbeidsongeschikt als je de werkzaamheden die horen bij jouw beroep, niet meer kunt uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je ziek bent of doordat je gewond raakt na een ongeval. Daardoor kun je dus ook niet in je levensonderhoud voorzien. 

Niemand wil arbeidsongeschikt raken. Maar uit cijfers van het CBS blijkt dat: 

 • Ongeveer 9% van de ondernemers arbeidsongeschikt is en niet kan werken. Nog eens 8% is dat eerder overkomen;
 • Ziekte in 80% van de gevallen de oorzaak is van arbeidsongeschiktheid;
 • De overige 20% wordt veroorzaakt door ongevallen;
 • Van de ziektegevallen 60% te maken heeft met houding en beweging;

AOV waarschijnlijk verplicht in 2027

Verplichtingen zijn nooit leuk, toch is het niet voor niets dat de overheid heeft besloten om juist de AOV verplicht te maken. Veel ondernemers en zzp’ers zijn namelijk niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. Zij kunnen bij ziekte of een ongeluk in grote financiële problemen komen.

De uitvoerbaarheid van de wet blijkt lastig, de nieuwe wet zal pas 'over jaren' ingaan.

Uit het wetsvoorstel dat begin juni 2024 is gedeeld, wordt duidelijk dat de verplichte AOV maximaal 195 euro per maand zal kosten. Wat het je oplevert? De uitkering van de verplichte verzekering keert 70 procent van het laatstverdiende inkomen tot maximaal het minimumloon uit. De verzekering vraag je aan bij het UWV.

Stand van zaken verplichte AOV

Er ligt nog geen uitgewerkt plan voor de verplichte AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt volgens Interpolis op zijn vroegst in 2027 verplicht voor zzp'ers. Het kabinet werkt momenteel aan de uitwerking van de plannen die op 3 april 2023 in een kamerbrief door minister Van Gennip (SZW) werden voorgesteld. 

De AOV is afhankelijk van het minimumloon. Het minimumloon bedroeg in 2023 al € 1.935. Naar verwachting zal dit bedrag in 2027 nog verder stijgen.

In onderstaand advies van de Stichting van de Arbeid is keuzevrijheid een belangrijk onderdeel. Elke zzp'er is immers anders en loopt andere risico's. Juist deze keuzevrijheid (en de verschillende premie-hoogtes) maakt het advies lastig uit te voeren. Ook de uitzondering wanneer je al een AOV hebt afgesloten bij een verzekeraar, maakt de uitvoering lastig. 

Advies Stichting van de Arbeid

In het advies van de Stichting van de Arbeid staan de volgende punten:

 • De hoogte van de uitkering wordt maximaal het huidige minimumloon.
 • De premie wordt aftrekbaar.
 • Deze premie bedraagt maximaal € 220 bruto per maand.
 • Bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt rekening gehouden met alle werkzaamheden die je nog zou kunnen uitvoeren. Dit wordt gangbare arbeid genoemd. Dat betekent dat er geen rekening wordt gehouden met je oorspronkelijke beroep, opleidingsniveau en werkervaring.
 • Je betaalt de premie aan de Belastingdienst, het UWV keert de uitkering uit.
 • Er is een standaard eigenrisicoperiode (wachttijd) van een jaar (52 weken). 
 • Wanneer je liever zelf een AOV kiest (bijvoorbeeld bij een verzekeraar), krijg je een vrijstelling wanneer deze aan minimaal dezelfde voorwaarden als de verplichte AOV voldoet.
 • Misschien wordt de agrarische sector uitgesloten van de verplichte AOV, hier is nog geen duidelijkheid over.

Verplichte AOV voor zzp, wat moet je kiezen?

Omdat de uiteindelijke voorwaarden nog niet bekend zijn, is het lastig om nu al een goede keuze te maken waar je straks een AOV wilt afsluiten. In de basis kun je straks gaan kiezen tussen een AOV verzekering bij een verzekeraar of het UWV.

Wellicht heb je nu al een AOV, maar blijkt die later niet aan de gestelde eisen te voldoen. Ook in dat geval kun je kiezen voor een andere verzekeraar of het UWV.

Goed om te weten: de verplichte AOV zoals benoemd in het voorstel van de Stichting van de Arbeid is een AOV bij het UWV.

We gaan in de onderstaande vergelijking uit van de huidige voorwaarden bij verzekeraars en wat er nu bekend is over de verplichte regeling.

Combinatie verplichte AOV en broodfonds

Zit je bij een broodfonds? Dan hoef je gelukkig niet bang te zijn dat je ingelegde geld verloren gaat. Je mag bij de verplichte AOV een wachttijd inzetten van een half jaar, een jaar of twee jaar. Hoe langer de wachttijd, des te lager de premie.

Kun je de eerste twee jaar uitzingen met je broodfonds, dan kies je dus voor een wachttijd van twee jaar. Het is alleen nog niet zeker dat deze mogelijkheid er komt. We blijven de ontwikkelingen volgen.

Uiteraard kun je het broodfonds ook combineren met een AOV bij een verzekeraar. Daar kun je zelf beslissen hoe lang je wachttijd is. Vaak is ook daar twee jaar de maximale wachttijd. Wil je meer lezen over welke opties je hebt en hoe je deze kunt combineren?

Whitepaper AOV

Wat doe jij bij arbeidsongeschiktheid?

Je hoopt natuurlijk dat het je niet overkomt: arbeidsongeschikt raken. Maar wat doe je als je er toch mee te maken krijgt? En wat kun je doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen?

Download gratis PDF

Voordelen en nadelen AOV verzekeringen bij een verzekeraar

Wanneer je een AOV afneemt bij een particuliere verzekeraar, krijg je te maken met een aantal voordelen en nadelen.

Voordelen AOV bij verzekeraar

 • Hogere kans op (hogere) uitkering
  Bij een verzekeraar heb je een hogere kans op een uitkering, of kan de uitkering hoger uitvallen. Verzekeraars kijken bij arbeidsongeschiktheid namelijk meestal wat je nog van je eigen werk kunt doen. Dat heet ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’. Het UWV kijkt naar gangbare arbeid, net als de verplichte AOV uit het voorstel van de Stichting van de Arbeid. 

 • Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid
  Bij sommige verzekeraars krijg je persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.

 • Uitkering bij zwangerschap
  De meeste verzekeraars keren ook uit bij zwangerschap.

Nadelen AOV bij verzekeraar

 • Mogelijke weigering bij gezondheidsproblemen
  Het kan zijn dat je verzekeraar je weigert omdat je gezondheidsproblemen hebt.

 • Verzekering tot lagere leeftijd bij zware beroepen
  Bij sommige zware beroepen kun je je bij een verzekeraar niet tot 67 jaar verzekeren, maar bijvoorbeeld tot 63 of 60 jaar. 

Omdat er zoveel verschillende verzekeraars en persoonlijke situaties zijn, is het lastig om een gemiddelde premie te noemen. Benieuwd hoeveel je nu voor een AOV zou betalen bij Interpolis? Bereken hier je AOV-premie.

Voordelen en nadelen AOV verzekeringen bij het UWV

Kies je voor een AOV vanuit het UWV? Dit zijn de voor- en nadelen.

Voordelen AOV bij UWV

 • UWV accepteert iedereen
  Het UWV is verplicht om iedereen te accepteren, ongeacht eventuele gezondheidsproblemen.

 • Bij zwaar beroep verzekeren tot AOW-leeftijd
  Bij het UWV kun je je ook bij een zwaar beroep verzekeren tot je AOW-leeftijd.

Let op! Op dit moment kun je ook al een AOV afsluiten bij het UWV, dit is niet hetzelfde als de verplichte AOV uit het voorstel van de Stichting van de Arbeid.

Nadelen AOV via het UWV

 • Wachttijd van minimaal een half jaar
  Bij het UWV heb je een minimale wachttijd van een half jaar. Dat betekent dat je een half jaar moet overbruggen met eigen geld. Bij een verzekeraar kun je deze wachttijd zelf aanpassen.

 • Focus op 'gangbare arbeid'
  Zoals we al eerder genoemd hebben, kijkt het UWV of je nog gangbare arbeid kunt doen. Bij een particuliere verzekeraar wordt veel meer gekeken naar je eigen beroep.

 • Maximaal voor minimum maandloon verzekerd
  Je kunt straks maximaal voor een minimumloon per maand verzekeren. De vraag is of je daarvan kunt leven. Bij een verzekeraar kun je hogere bedragen verzekeren. Soms zelfs tot € 20.000 bruto per maand.

 • Weinig keuze
  Je hebt weinig keuzemogelijkheden in de verplichte regeling: alleen de wachttijd. Bij een verzekeraar kun je ook kortere wachttijden kiezen, ook bijvoorbeeld van één maand. Dat is nodig wanneer je geen buffer hebt om inkomensverlies op te vangen. Daarnaast heb je nog diverse andere keuzemogelijkheden om de verzekering aan te laten sluiten op jouw wensen. 

Premie verplichte AOV Stichting van de Arbeid

De premie van de verplichte AOV zoals voorgesteld in advies van de Stichting van de Arbeid is maximaal € 220 bruto per maand voor een maximale uitkering van € 1.650 bruto per maand: destijds (in 2020) het minimum maandloon.

Calculator verzekeringen berekenen

AOV: bereken je premie nu

Bescherm je inkomen met een verzekering voor als je arbeidsongeschikt raakt.

Bereken je premie

Meest gestelde vragen over de AOV

 • Wat betekent de afkorting AOV? De afkorting AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met deze verzekering zorg je er als zzp'er of ondernemer voor dat je nog steeds van inkomen voorzien wordt als je tijdelijk niet kunt werken. Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval.
 • Hoeveel kost een AOV per maand? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Elk beroep is anders.
 • Is een AOV verplicht? Op dit moment is het nog niet verplicht voor ondernemers en zzp'ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het kabinet heeft echter wel plannen om de AOV te verplichten. Naar verwachting gaan de AOV-plannen in per 1 januari 2027.

Meer over persoonlijke verzekeringen

Meer over persoonlijke verzekeringen
AOV en arbeidsongeschiktheid

Wat doe jij bij arbeidsongeschiktheid?

Je hoopt natuurlijk dat het je niet overkomt: arbeidsongeschikt raken. Maar wat doe je als je er toch mee te maken krijgt? En wat kun je doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen?

Sluiten