Welke verzekeringen moet je voor je personeel afsluiten?

Hoe verzeker je jouw personeel?

Als je één of meerdere werknemers in dienst wilt nemen, moet je wel weten wat hierbij komt kijken. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste personeelsverzekeringen en geven we tips voor het inhuren van tijdelijke medewerkers, onder wie vakantiekrachten en freelancers.

1. De verzuimverzekering

Als werkgever moet je er natuurlijk rekening mee houden dat een medewerker (tijdelijk) niet kan werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Verzuimkosten kunnen hoog oplopen, aangezien je in het ergste geval het loon van de zieke werknemer minimaal twee jaar moet doorbetalen (en ondertussen ook een vervanger moet inhuren).

Zeker voor kleinschalige organisaties is een langdurig ziektegeval in het bedrijf een groot financieel risico. Iedere ondernemer zorgt - als het goed is - voor een zekere financiële buffer, maar tegen dit soort tegenvallers valt haast niet op te sparen.

Dit risico kun je daarom beter afdekken met het afsluiten van een goede verzuimverzekering.

Deze verzekering biedt naast loondoorbetaling ook meer zekerheid op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie van werknemers. Daarnaast worden de kosten verhaald als iemand anders aansprakelijk is voor het verzuim van jouw medewerker.

Een verzuimverzekering biedt naast loondoorbetaling bij ziekte ook meer zekerheid op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie.

2. De aansprakelijkheidsverzekering

Als het goed is, heb je al een aansprakelijkheidsverzekering die jou verzekert tegen schade die je aan personen en zaken van anderen toebrengt.

Twee zelfs, om precies te zijn. Eén voor privé-zaken (ook wel bekend als de WA-verzekering) en een voor jouw bedrijf. Want ook als ondernemer zit een ongeluk in een klein hoekje.

De privé-verzekering is in geval van schade niet toereikend, aangezien die geen dekking geeft bij bedrijfsmatige ongevallen.

Veroorzaakt jouw werknemer onder werktijd schade bij een klant? Dan kun jij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Ben je ooit gestart als ZZP'er, maar wil je binnenkort iemand in dienst nemen? Besef dan dat jij onder werktijd verantwoordelijk bent voor deze medewerker. 

Kijk daarom eens naar de mogelijkheden om jouw aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden. Dit kun je bij veel verzekeraars eenvoudig en relatief goedkoop doen door de dekking te laten bijwerken naar een onderneming met personeel.

3. De collectieve ongevallenverzekering

Het is niet verplicht, maar je kunt in de cao van jouw onderneming een ongevallenverzekering aanbieden.

Het getuigt van goed werkgeverschap wanneer je een financiële compensatie biedt als een werknemer invalide raakt of, in het ergste geval, komt te overlijden.

De dekking van een collectieve ongevallenverzekering beslaat alle werknemers in jouw bedrijf, dus medewerkers met een vast of tijdelijk contract, stagiairs, seizoensmedewerkers en natuurlijk jezelf.

Het uit te keren bedrag stel je vooraf vast: in het geval van een overlijden is dit een vast bedrag, maar bij invaliditeit zal dit een periodieke uitkering zijn.

4. De pensioenverzekering

Je kunt een pensioenregeling treffen voor jouw personeel. Dit is niet verplicht, maar het is voor de werknemer wel een secundaire arbeidsvoorwaarde die hem kan overhalen bij jou te komen werken.

Het is wél verplicht een pensioen aan te bieden als jouw onderneming binnen de sector van een bedrijfstakpensioenfonds valt, tenzij je in aanmerking komt voor een vrijstelling van verplichte deelname. Kijk voor meer informatie op Ondernemersplein

Je kunt ook ervoor kiezen om een collectief pensioen aan te bieden voor het personeel. Dit leg je vast in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), waarna iedereen in het bedrijf dezelfde pensioenregeling krijgt aangeboden; er kan hierop geen uitzondering worden gemaakt.

Bij het Rabo BedrijvenPensioen krijg je een pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst, waarbij de belangrijkste risico's standaard zijn verzekerd. Ook kun je jouw werknemers tijdelijk partnerpensioen aanbieden.

Werkgeversverzekeringen zijn ook relevant voor ondernemers die alleen met tijdelijke krachten werken.

5. Aandachtspunten bij tijdelijke arbeidskrachten

Wil je liever niet teveel vastleggen en geef je de voorkeur aan tijdelijke krachten? Ook dan moet je deze medewerker een contract aanbieden. De Belastingdienst ziet deze oproepkracht namelijk als een 'gewone' werknemer.

De eerder genoemde verzekeringen gelden dus ook voor tijdelijke krachten, zoals een vakantiemedewerker. Hij of zij heeft dus ook recht op vakantiedagen, vakantiegeld en loon bij ziekte. 

-> Uitzendbureau of payrolling

In plaats van tijdelijke krachten zelf in dienst te nemen, kun je hiervoor ook een uitzendbureau of payrollbedrijf inschakelen. Een uitzendbureau neemt jou vrijwel alles uit handen:

 • werving en selectie van kandidaten
 • betaling van loon
 • afdracht van loonheffingen
 • uitbetaling bij ziekte


Ook kun je het contract met de medewerker bij een wanprestatie per direct opzeggen. Dit scheelt je aanzienlijk veel papierwerk. M

aar daar betaal je dan ook wel voor, want een uitzendbureau inhuren kan behoorlijk prijzig zijn. Een payrollbedrijf doet eigenlijk grotendeels hetzelfde als een uitzendbureau, met als belangrijkste verschil dat jij de werving en selectie zelf regelt.

andres

Zekerheid voor personeel

Is jouw personeel verzekerd voor verzuim, aansprakelijkheid of ongevallen? Met Interpolis ZekerVanJeZaak® is je personeel goed verzekerd.

Meer over ZekerVanJeZaak®

-> Freelancers of ZZP'ers inhuren

Als je in het verleden zelf wel eens als ZZP'er hebt gewerkt, weet je ongeveer wat erbij komt kijken om zelf een freelancer in te huren.

Je zit ineens aan de andere kant van het bureau: de voorwaarden die de opdrachtgevers jou oplegden, zijn nu van toepassing op de zelfstandige professionals die jij inhuurt.

Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst de ingehuurde freelancer niet als verkapte werknemer ziet.

In dat geval krijg jij (naast de hogere uur- of dagprijs die je al voor een freelancer betaalt) ook nog eens achteraf alle werkgeverslasten van deze freelancer op je bord.

-> Modelovereenkomst voor ZZP'ers

Hoewel de toekomst van de modelovereenkomsten (de vervanger van de in 2016 afgeschafte VAR-verklaring) voorlopig onzeker blijft, kun je met je freelancer overleggen of het verstandig is om een overeenkomst van opdracht op te stellen.

Doordat jullie alle afspraken vooraf in een modelcontract vastleggen, zal er er achteraf minder snel sprake zijn van eventuele misverstanden of conflicten.

Houd wel rekening met het feit dat je dit per opdracht (en dus niet per ZZP'er) moet doen. Als een freelance projectmanager binnen jouw bedrijf projecten uitvoert voor meerdere klanten, zul je dus voor ieder project een andere modelovereenkomst moeten opstellen. 

Goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten vind je bij de Belastingdienst. De volgende zaken moeten in ieder geval aan bod komen in dit document:

 • De gegevens van zowel jouw bedrijf (opdrachtgever) als de in te huren freelancer (opdrachtnemer)
 • De reden en omschrijving van de opdracht
 • De vergoeding voor de opdrachtnemer
 • Vastlegging van de werktermijn
Bijgewerkt op: 19-05-2017

Wat vind je van dit artikel?

x10
x4

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Verzekeringen voor personeel

Wanneer je van plan bent om (op termijn) personeel in dienst te nemen, moet je er straks natuurlijk wel rekening mee houden dat je als werkgever ook zorgdraagt voor de risico's die jouw werknemers lopen. Daarbij moet je onder meer kijken naar het afdekken van risico's op het gebied van:

 1. Verzuim
 2. Pensioen

Lees meer over alle andere mogelijkheden om jouw wernemers te verzekeren in het artikel Hoe verzeker je jouw personeel?

Created with Sketch.

Ondernemingsplan maken?

Ontvang gratis de PDF ‘Ondernemingsplan: de basis in 10 stappen’. Wij hebben het volgende voor je op een rij gezet:

 • Hoe maak je in 10 stappen een businessplan?
 • Uit welke onderdelen bestaat een financieel plan?
 • Welke handige tools kun je hierbij gebruiken?
   

Stuur mij de PDF

Je ontvangt de PDF binnen 5 minuten en kosteloos in je mailbox.