Prinsjesdag 2017: dit is belangrijk voor startende ondernemers

6 min  leestijd
1.097
Image
Prinsjesdag 2017

Het demissionaire kabinet maakt volgende week dinsdag op Prinsjesdag de begroting en het beleid voor 2018 bekend. We kijken vast vooruit naar de belangrijkste aandachtspunten voor ondernemers. Op welke onderwerpen moeten we letten en wat zijn de signalen van politici die interessant zijn voor zzp'ers en mkb'ers?

Prinsjesdag 2017

Het wordt volgende week dinsdag een bijzondere Prinsjesdag. Vanwege de kabinetsformatie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zal de troonrede weinig nieuws of beleidsplannen voor 2018 bevatten.

Het demissionaire kabinet van VVD en PvdA heeft dan wel de verplichting een begroting voor 2018 te presenteren, maar omdat een demissionair kabinet geen politiek gevoelige beslissingen mag nemen is de begroting ‘beleidsarm’.

Er zijn dit jaar dan ook geen Algemene Politieke Beschouwingen. Het traditionele debat in de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de begroting is uitgesteld tot het nieuwe kabinet geformeerd is.

De begroting mag dan beleidsarm zijn, toch zijn er voldoende punten waar ondernemers in de Miljoenennota rekening mee moeten houden.

De begroting is beleidsarm, maar er zijn voor ondernemers genoeg aandachtspunten: let op 
de zelfstandigenaftrek en de wet DBA.

Omdat de nieuwe regering met deze begroting zal gaan werken, zijn de formerende partijen ook betrokken bij de onderhandelingen. En dus is het opletten wat de invloed van de nieuwe kabinetspartijen is. We zetten de belangrijkste aandachtspunten voor ondernemers én signalen van politici op een rij.

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

De zelfstandigenaftrek (€7.280 per kalenderjaar) trek je af van je belastbare inkomen waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Je wordt dus eigenlijk beloond voor het feit dat je het lef hebt om te ondernemen.

Over deze aftrekpost voor ondernemers wordt al jaren gediscussieerd door de politieke partijen en economen. Leidt de zelfstandigenaftrek tot oneerlijke concurrentie of is het juist een stimulans om te ondernemen? En doordat het aantal zzp’ers maar blijft stijgen, loopt de staat volgens economen belastinginkomsten mis.

Starterscampagne Rabo 2021

Ga jij starten als ZZP'er?

Begin goed met je privé en zakelijke financiën gescheiden. Open nu de nieuwe Rabo ZZP Rekening zonder vaste kosten. 

Ontdek je voordeel

De (demissionaire) kabinetspartijen VVD en PvdA stonden de afgelopen jaren lijnrecht tegenover elkaar op het gebied van beleid voor ondernemers. De hete aardappel over het zzp-vraagstuk is dan ook doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

Van de vier formerende partijen is het CDA de enige partij die aan de zelfstandigenaftrek wil morrelen. De christen-democraten willen dat ondernemers alleen nog recht hebben op zelfstandigenaftrek als ze kunnen aantonen dat ze ook pensioen opbouwen.

ChristenUnie maakt toespelingen op vermindering van de zelfstandigenaftrek, D66 en VVD laten dit onderwerp voorlopig rusten waardoor er het komende jaar weinig veranderingen te verwachten zijn.

Zolang er niets aan de zelfstandigenaftrek verandert, zal ook de startersaftrek ongemoeid blijven. Om het starten van een onderneming te stimuleren, mogen startende ondernemers in de eerste vijf jaar van hun bedrijf in totaal drie keer de startersaftrek (€ 2.123) toepassen.

Aandachtspunt formatie:  zelfstandigenaftrek ter discussie?
Let op zinnen van politici als ‘een effectieve aanpak van schijnzelfstandigheid en fiscaal gedreven ondernemerschap begint met het verkleinen van het verschil in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers’ (uit het verkiezingsprogramma ChristenUnie).

Dit betekent of een aanpassing van de belasting voor werknemers óf een vermindering van de zelfstandigenaftrek.

Urencriterium

Om zowel voor de zelfstandigen- als de startersaftrek in aanmerking te komen, moet je aan het urencriterium van 1.225 gewerkte uren aan jouw onderneming voldoen. Er is geen aanleiding om te verwachten dat dit komend jaar zal veranderen.

Houd formerende partijen in de gaten die het over 'administratieve rompslomp' of over 'vermindering van regeldruk voor ondernemers' hebben.

Een aantal jaar geleden stuurde GroenLinks aan op een herziening van deze ‘administratieve rompslomp’. Maar het ingediende amendement stokte uiteindelijk bij het verzoek aan de regering om een onderzoek naar alternatieven.  Die lijken nu ook (nog) niet voorhanden.

Aandachtspunt formatie: minder regeldruk
Houd de formerende partijen in de gaten die het over administratieve rompslomp hebben of vermindering van regeldruk voor ondernemers.

MKB-vrijstelling

Nadat je de verschillende aftrekposten van je belastbare inkomen hebt afgetrokken, mag je nog 14% extra van je winst aftrekken: de MKB-winstvrijstelling.

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is ondernemen. En winst maken. Je hoeft niet te voldoen aan het urencriterium, dus parttime ondernemers kunnen ook gebruik maken van deze winst-vrijstelling.

Van de politieke partijen willen CDA en ChristenUnie een beperking van deze vrijstelling tot de eerste belastingschijf. VVD en D66 hebben zich hier niet over uitgesproken, dus het is afwachten hoeveel belang de christelijke partijen hieraan hechten in de onderhandelingen.

Aandachtspunt formatie: mkb-winstvrijstelling
De meeste politieke partijen noemen geen expliciete cijfers, maar houden het vaag. Dus niet: ‘De MKB-vrijstelling gaat terug van 14% terug naar 12% zoals het ooit bedoeld was!’. Maar: ‘We beperken de vrijstelling tot de eerste belastingschijf’. Als VVD en D66 dit soort teksten gaan bezigen, weten we hoe laat het is.


Wil je advies en tips over je boekhouding?
Download de gratis whitepaper van IkGaStarten over een administratie opzetten
Download gratis pdf


Modelovereenkomsten en wet DBA

Het heetste hangijzer van het huidige demissionaire kabinet is de wet DBA. Wat te doen met zzp’ers en de aanpak van schijnzelfstandigheid? Iedere suggestie voor beleidswijzigingen wordt van alle kanten aangevallen en als er dan eindelijk beleid is, is men nog niet tevreden en wordt het doorgeschoven.

Twee jaar geleden werd de opvolger van de VAR-verklaring gepresenteerd: de invoering van de modelovereenkomsten voor zzp'ers. Deze wet DBA had als doel om de schijnzelfstandigheid van zzp’ers tegen te gaan, maar is inmiddels al twee keer uitgesteld tot 1 juli 2018.

Dat betekent concreet dat de Belastingdienst voorlopig niet actief controleert of er bij het uitvoeren van een opdracht sprake is (geweest) van een vast dienstverband.

Voorbeeld ondernemingsplan zzp

Handig: voorbeeldplan

Wat staat er in een goed ondernemingsplan voor zzp’ers? Download een gratis voorbeeld met tips en cijfers.

Download gratis voorbeeld

Of de wet volgend jaar ook daadwerkelijk doorgaat is nog maar de vraag, want ook in het nieuwe kabinet staan de partijen tegenover elkaar.

De VVD wil ‘duidelijkheid’ over de schijnzelfstandigheid. Niet bepaald concreet beleid van de partij die voor ondernemers zegt op te komen, maar de wet DBA komt dan ook uit de koker van VVD-staatssecretaris Eric Wiebes. De partij kan de wet niet openlijk afvallen en dus ook geen alternatief presenteren.

D66 heeft deze kabinetserfenis niet en wil dat een nieuwe VAR wordt ingevoerd. ChristenUnie wil de oude VAR terug tot er een beter alternatief is gevonden. Het CDA houdt zich over de wet DBA volledig op de vlakte.

Tot 1 juli 2018 is er dus sprake van het huidige vacuüm en duurt de onzekerheid over schijnzelfstandigheid voort. Het is wachten tot het nieuwe kabinet haar visie op zzp’ers en ondernemen presenteert.

Aandachtspunt formatie: eindelijk duidelijkheid DBA?
De standpunten van D66 en ChristenUnie zijn bekend. Op het moment dat VVD of CDA concreet wordt over het ‘zzp-vraagstuk’ en de modelcontracten is er een doorbraak op komst.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hier zullen waarschijnlijk de eerste knopen over worden doorgehakt. CDA en ChristenUnie willen een verplichte AOV-verzekering voor zzp’ers, D66 wil de toegang tot een AOV makkelijker maken. Alleen de VVD vindt dat ondernemers de vrijheid moeten hebben om dit zelf te bepalen.

Aandachtspunt formatie: collectieve verzekeringen 
Als de VVD begint over de koppeling van een AOV aan de zelfstandigenaftrek, betekent dit dat er veranderingen op komst zijn. Let ook op de term ‘collectieve verzekering voor zzp’ers’.

Wist je trouwens dat een AOV helemaal niet zo duur hoeft te zijn? Lees dit artikel over besparen op je AOV maar eens, van onze expert Aart van Wolfswinkel.

Meer over zzp

Meer over zzp