Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht zzp

Verplichte AOV voor zzp'ers

Ben je zzp'er? Dan moet je je binnen een paar jaar waarschijnlijk verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit betekent het voor jou als een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht wordt.

De verplichte AOV komt voort uit het principeakkoord over pensioenen van de vakbonden en het kabinet. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zal op z'n vroegst in 2024 ingaan, maar waarschijnlijk later. 

Vakbonden willen verplichte AOV al langer

Naar aanleiding van het pensioenakkoord, heeft de Stichting van de Arbeid (StAr) op 3 maart 2020 een advies neergelegd bij minister Koolmees. De stAr is een landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties voor werkgevers en werknemers.

De vakbonden en partijen als PvdA en GroenLinks willen een verplichte AOV al jaren. Ze legden de eis tijdens de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel op tafel.

Toenmalig minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daar nu in meegegaan en heeft op 6 juli 2020 besloten dit advies over te nemen. Wel laat hij onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van de plannen.

Oneerlijke concurrentiestrijd

Volgens de vakbonden is een verplichte AOV noodzakelijk, omdat werknemers nu een oneerlijke concurrentiestrijd zouden voeren met zzp'ers. Veel zelfstandigen hebben zich niet verzekerd en zijn voor werkgevers mede daarom relatief goedkoop.

De afgelopen jaren kwam er steeds meer steun voor die eis, zelfs uit de hoek van de werkgevers. 

Geen AOV gevaar voor zorgstelsel?

De bonden gaan nog verder, ze stellen dat onverzekerde zzp'ers een gevaar vormen voor de maatschappij als geheel. Als een zzp'er op enig moment toch een beroep moet doen op zorg, dan moet de samenleving voor de kosten opdraaien. De betaalbaarheid van ons zorgstelsel zou daarmee in het geding komen.

Uitvoerbaarheid huidige plannen

In maart 2021 bleek dat de huidige plannen niet uitvoerbaar zijn. Belangrijk onderdeel van het advies van de stAr was de keuzevrijheid voor zzp'ers. Elke zzp'er is anders en de risico's verschillen per persoon en per beroep. Ook kan er een uitzondering worden gemaakt als de particuliere verzekering al voldoende dekking biedt. 

Juist deze keuzevrijheid en de uitzondering maken de uitvoerbaarheid een probleem. Koolmees gaat nu kijken naar alternatieve manieren om de verplichte verzekering te regelen, al wil hij daarbij dichtbij het advies van de stAr blijven. 

Het zal dus nog jaren duren voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering in de praktijk verplicht is. 

Verplichte AOV, wat houdt het plan in?

Benieuwd wat de verplichte AOV betekent voor jou als ondernemer? Volgens de plannen van de stAr gaat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering er als volgt uitzien. 

Let op: onderstaande plannen staan in het advies van de stAr. In maart 2021 heeft Wouter Koolmees bekend gemaakt dat de uitvoerbaarheid van deze plannen erg lastig is. Hij laat alternatieven onderzoeken, maar wil daarbij wel dichtbij het advies van de stAr blijven. 

 • De verzekering geldt voor zzp'ers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden), dga's en meewerkende echtgenoten. Dus niet voor zelfstandigen mét personeel.
 • De premie wordt inkomensafhankelijk (naar schatting 8% van het inkomen) en is fiscaal aftrekbaar. De maximale premie zal rond de € 220 per maand liggen.
 • De uitvoering en re-integratie worden uitgevoerd door het UWV. De premie wordt geïnd door de Belastingdienst.
 • De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt 70% van het laatst verdiende inkomen en maandelijks maximaal € 1.650 bruto. Dit is het Wettelijk Minimum Loon.
 • Er is een standaard wachttijd van 52 weken. Deze periode kun je aanpassen naar 26 of 104 weken. Uiteraard wel tegen een aangepaste premie. Het maximale te verzekeren inkomen is circa € 30.000.
 • De AOV loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
 • Deze verzekering hanteert het arbeidsongeschiktheidscriterium gangbare arbeid. Dit wil zeggen dat wordt gekeken welke werk je überhaupt nog kunt doen, ongeacht je ervaring of opleiding.
 • Heb je al een AOV of krijg je al een uitkering voor arbeidsongeschiktheid? Dan hoef je niet mee te doen met deze verzekering. Deze verzekering moet minimaal hetzelfde dekken als de verplichte AOV. Hiervoor komt een speciaal toetsingskader.
 • Ook zelfstandigen met een klein inkomen betalen een premie en krijgen een uitkering. Voor de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.

Arbeidsongeschiktheid en zzp'ers

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, hoe zit het precies? We zetten wat cijfers over de huidige situatie voor je op een rij:

 • Er zijn in ons land zo'n 1,2 miljoen zzp'ers.
 • Slechts 20 procent heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.
 • Een AOV hoeft niet duur te zijn.
 • Een zelfstandige bouwvakker van rond de 50 betaalt al snel tussen de € 400 en € 500.
 • Een freelance vormgever van rond de 30 jaar, die grote delen van de dag achter z'n laptop zit, betaalt zo'n € 200 tot € 300.

Volgens cijfers van het SEO Economisch Onderzoek kan 30% van de zzp'ers het inkomensgat niet opvangen in het geval van langdurige ziekte of een ernstig ongeval.

Waarom nemen zzp'ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Onderzoekers vroegen zich af waarom zzp´ers zich niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Als meest aangevoerde reden om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, wordt de hoge premie genoemd. Zzp'ers vinden het te duur en nemen daarom liever het risico.

Zzp-belangenverenigingen zijn tegen verplichte AOV

Belangenverenigingen zijn niet blij met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. "Wij weten dat een verplichte AOV voor zzp'ers onuitvoerbaar is, onacceptabel en velen richting de voedselbank zal sturen", schreef belangenvereniging ZZP Nederland eerder.

Platform Zelfstandige Ondernemers heeft ook grote twijfels: "Voor de insiders is duidelijk dat er een handel gedreven is waarbij inhoudelijke diepgang en realiteitszin niet altijd de meest bepalende kenmerken zijn." De belangenvereniging wijst daarmee naar GroenLinks en de PvdA als zondebok.

Nu AOV afsluiten?

Moet je wachten tot de overheid met een verplichte AOV op de proppen komt? Wil je geen risico lopen, dan is het antwoord op die vraag: nee.

Het voorstel van de Stichting van de Arbeid blijkt lastiger uit te voeren dan vooraf gedacht. Er moet dus een nieuw voorstel komen, daarna moet dit een wet worden en worden ingevoerd. De verwachting is dat de verplichting pas over een aantal jaar (na 2024) in zal gaan.

Intussen kan jou volgende week al iets overkomen waardoor je niet meer kunt werken. Daarom is het slimmer om nu al iets te regelen.

AOV via verzekeraar of UWV?

Je kunt straks de keuze maken tussen een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar, of via het UWV. Het voorstel van de Stichting van de Arbeid zoals hierboven genoemd, wordt uitgevoerd door het UWV.

Voordelen AOV via verzekeraar

Een AOV via een verzekeraar heeft een aantal belangrijke voordelen. We noemen er drie:

 1. Het idee is dat je natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk kan. In het voorstel van de Stichting van de Arbeid wordt niet gekeken naar jouw beroepsgroep, opleiding of ervaring, maar of je enige vorm van werk kan doen. Een verzekeraar kijkt juist wel naar de gevolgen van jouw ziekte of aandoening voor jouw beroep en focust op een betere re-integratie.

 2. Als je geen lichamelijk zwaar werk doet, krijg je meer verzekering voor je geld. Je premie is dan namelijk lager omdat je minder risico loopt.

 3. Bij een verzekeraar kun je zelf je eindleeftijd kiezen. Ook heb je bij een AOV van Interpolis veel meer vrijheid in het bepalen van je wachttijd/eigenrisicoperiode. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een maand, een half jaar of twee jaar. Hierdoor kun je zelf je premie beïnvloeden.

Meer over verzekeringen voor zzp'ers:
Een AOV hoeft niet duur te zijn
Wat kost een AOV?
Startersaftrek bij AOV

Bijgewerkt op: 07-04-2021

Wat vind je van dit artikel?

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Verzekeren

Een goed voorbereide ondernemer telt voor twee, maar natuurlijk hoef je niet meteen alles te verzekeren. Start je als zzp'er? Dan hoef jij bijvoorbeeld (nog) geen rekening te houden met werknemersverzekeringen terwijl dit voor werkgevers juist een must is.

Maar hoe weet je nou welke risico's je moet afdekken? Dat hangt sterk af van je situatie en branche. Je wilt natuurlijk geen premie betalen voor wat je niet nodig hebt, maar wel goed verzekerd zijn. Hier vind je een overzicht van alle relevante verzekeringen voor ondernemers.

Het in elk geval aan te raden om te kijken naar de volgende vragen:

 1. Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering relevant?
 2. Bouw ik straks nog steeds pensioen op?
 3. Hoe zit het met mijn aansprakelijkheid?

Extra leestip! Alles wat je moet weten over de aansprakelijkheid van jouw bedrijf hebben we opgeschreven in de whitepaper 'ben jij voorbereid als je aansprakelijk wordt gesteld'. Simpel en overzichtelijk, zodat je snel de juiste informatie hebt. 

Doe mij die gratis PDF maar

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Zakelijke rekening eerste 6 maanden gratis

Start nóg sterker in 2021 met een zakelijke rekening en krijg meer grip op je geldzaken.

 

Je zakelijke rekening is de eerste 6 maanden gratis inclusief pinpas, internetbankieren en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Bekijk je voordeel

 

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.