Niet meer kunnen werken: 5 vragen over arbeidsongeschiktheid

Bijgewerkt op 08 juli 2024
6 min  leestijd
686
Auteur: Redactie

Wanneer ben je eigenlijk arbeidsongeschikt en is het nodig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten? In dit artikel beantwoorden we vijf vragen over arbeidsongeschiktheid voor ondernemers.

Wil je direct meer lezen over één van de vijf vragen die aan bod komen? Klik dan op één van de links hieronder:

 1. Wanneer ben je arbeidsongeschikt?
 2. Arbeidsongeschiktheid voorkomen?
 3. Het risico verzekeren of ondervangen?
 4. Wat als je niet verzekerd bent?
 5. Is het nodig een AOV af te sluiten?

1. Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Je bent arbeidsongeschikt als je de werkzaamheden die horen bij jouw beroep, niet meer kunt uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je ziek bent of doordat je gewond raakt na een ongeval. Daardoor kun je dus ook niet in je levensonderhoud voorzien.

Je kunt gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn. In het eerste geval lukt het je nog om gedeeltelijk je werk uit te voeren. Je kunt dan bijvoorbeeld nog wel de helft van je reguliere werkuren maken. In het tweede geval is dat anders: je bent helemaal niet meer in staat om te werken.

Daarnaast kun je tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn. Gelukkig komt het minder vaak voor dat je als ondernemer blijvend arbeidsongeschikt raakt. De meeste ondernemers zijn tijdelijk niet in staat om te werken, deze periode duurt vaak niet langer dan één of twee jaar.

2. Hoe kun je arbeidsongeschiktheid voorkomen?

Je hoopt natuurlijk dat je nooit met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt. Het is vervelend als je een periode niet kunt werken. Dat geldt zeker als ondernemer, omdat je dan zelf verantwoordelijk voor je inkomen bent.

Kun je arbeidsongeschiktheid voorkomen? Je kunt niet alle risico’s voorkomen, maar je kunt er wél voor zorgen dat de kans kleiner wordt. Afhankelijk van je beroep kun je de nodige maatregelen nemen. Bedenk voor jezelf wat voor jou het grootste risico is en wat je kunt doen om de kans op uitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Welk risico je ook loopt, het is in ieder geval belangrijk om fit en gezond te blijven tijdens je werk. Stress is een grote boosdoener als het gaat om ziekteverzuim.

Het lijkt misschien saai om aan je gezondheid te werken, maar je zult hier zeker de voordelen van ondervinden als ondernemer. Dus eet gezond, zorg voor voldoende slaap en beweeg elke dag. En vergeet niet om tijd vrij te maken in je agenda voor ontspanning. 

Whitepaper AOV

Wat doe jij bij arbeidsongeschiktheid?

Je hoopt natuurlijk dat het je niet overkomt: arbeidsongeschikt raken. Maar wat doe je als je er toch mee te maken krijgt? En wat kun je doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen?

Download gratis PDF

3. Risico op arbeidsongeschiktheid verzekeren of ondervangen?

Het hangt af van jouw persoonlijke situatie welke oplossing je het best kunt kiezen om het risico op arbeidsongeschiktheid te ondervangen. Dit kan onder andere afhangen van hoeveel financiële reserves je hebt, of je veel vermogen in je bedrijf hebt, of je een partner hebt die voldoende verdient, en of je nog andere inkomstenbronnen hebt. 

Welke opties zijn er om je tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren?

 • Sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af zodat je bij arbeidsongeschiktheid een maandelijkse uitkering ontvangt. Je kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering samenstellen op basis van je eigen wensen en behoeften. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel inkomen je wilt verzekeren en wat de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid zou moeten zijn.
 • Neem samen met andere ondernemers deel aan een broodfonds, zodat je maximaal twee jaar lang een financiële vergoeding ontvangt bij arbeidsongeschiktheid.
 • Sluit een verzekering af bij het UWV zodat je maximaal twee jaar lang 70% van het verzekerde inkomen ontvangt. Binnen 13 weken nadat je uit loondienst gaat, kun je een dergelijke verzekering afsluiten bij het UWV. Je vervangt hiermee de werknemersverzekeringen Ziektewet (ZW) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Er geldt een maximum te verzekeren dagloon.

4. Wat doe je als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid als je niet verzekerd bent?

Raak je arbeidsongeschikt en heb je hier geen verzekering voor afgesloten? Dan zijn drie scenario's waarschijnlijk:

 • Onderzoek dan of jouw financiële buffer groot genoeg is om een langere periode zonder inkomen mee te overbruggen. Maak een financiële begroting voor jezelf en probeer je maandelijkse kosten te verlagen zodat je minder geld nodig hebt om van te leven. 
 • Heb je geen buffer of spaargeld? Vraag dan je partner of familie en vrienden om tijdelijke financiële ondersteuning.
 • Ben je tijdelijk arbeidsongeschikt, dan is deze periode wellicht nog met spaargeld te overbruggen. Ben je echter blijvend arbeidsongeschikt, dan zal je zelf voor je inkomen moeten zorgen totdat je uiteindelijk recht hebt op AOW en eventueel pensioen dat je hebt opgebouwd. 

5. Is het nodig om als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten?

Uit een recente poll onder 1.748 bezoekers van IkGaStarten blijkt dat 68% van de ondervraagden nog geen jaar rond kan komen als de inkomsten uit hun onderneming wegvallen. De helft van hen houdt het zelfs nog geen twee maanden vol met eigen reserves.

Image
uitslag van de poll inkomsten bezoekers

De reden waarom maar weinig zzp'ers en andere ondernemers zich hiertegen beschermen door middel van een arbeidsongeschiktheids­verzekering, is de gedachte dat dit altijd een duur vangnet is. Maar wat jij betaalt voor een AOV hangt af van je wensen en van je persoonlijke situatie. Met verschillende keuzes heb je invloed op de hoogte van de premie.

Interpolis berekende dat een op de vier ondernemers met een licht beroep ooit een keer arbeidsongeschikt raakt. Werk je in de bouw, dan is dit risico zelfs twee keer zo hoog. Dit is dus sterk afhankelijk van de branche waar je als zzp'er in werkzaam bent.

Of het nodig is om een AOV af te sluiten, kun je zelf het beste beantwoorden. Hoeveel risico op ongelukken loop je bijvoorbeeld in jouw beroepsgroep? Heb je veel spaargeld achter de hand zodat je een langere periode zonder inkomen kunt overbruggen?

Heb je een partner met inkomen of ben je alleenstaand? Breng je persoonlijke situatie voor jezelf in kaart zodat je een weloverwogen beslissing kunt maken.

Het risico op arbeidsongeschiktheid

Hoe groot de kans is dat je arbeidsongeschikt raakt? Uit cijfers van het CBS blijkt dat:

 • Ongeveer 9% van de ondernemers arbeidsongeschikt is en niet kan werken. Nog eens 8% is dat eerder overkomen;
 • Ziekte in 80% van de gevallen de oorzaak is van arbeidsongeschiktheid;
 • De overige 20% wordt veroorzaakt door ongevallen;
 • Van de ziektegevallen 60% te maken heeft met houding en beweging;
 • Zo'n 15% het gevolg is van mentale klachten.

Wil je weten of een AOV iets voor jou is? Interpolis helpt jou verder om te kijken of een AOV bij jou past en om je de verzekering zelf samen te laten stellen. Wat kun je als startende ondernemer nog meer doen? Lees daarvoor onze gratis whitepaper over arbeidsongeschiktheid.

Is een AOV verplicht voor zzp'ers?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt volgens Interpolis op zijn vroegst in 2027 verplicht voor zzp'ers. Het kabinet werkt momenteel aan de uitwerking van de plannen die op 3 april 2023 in een kamerbrief door minister Van Gennip (SZW) werden voorgesteld.

Calculator verzekeringen berekenen

AOV: bereken je premie nu

Bescherm je inkomen met een verzekering voor als je arbeidsongeschikt raakt.

Bereken je premie
.

Meer over zzp

Meer over zzp
AOV en arbeidsongeschiktheid

Wat doe jij bij arbeidsongeschiktheid?

Je hoopt natuurlijk dat het je niet overkomt: arbeidsongeschikt raken. Maar wat doe je als je er toch mee te maken krijgt? En wat kun je doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen?

Sluiten