Het nieuwe zzp-modelcontract: dit zijn de aandachtspunten

Bijgewerkt op 06 januari 2022
3 min  leestijd
26.259
Auteur: Roy Timmerman
Het nieuwe ZZP-contract: dit zijn de aandachtspunten

Na de afschaffing van de VAR-verklaring was het de bedoeling dat zzp'ers met modelcontracten gingen werken. Deze wet DBA is inmiddels ook alweer achterhaald: nu is het wachten op de opvolger: de webmodules.

Wanneer de webmodule daadwerkelijk ingevoerd zal starten, hangt af van de wensen van het nieuwe kabinet. Tot die tijd mag de Belastingdienst geen boetes opleggen, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. 

Modelcontracten voor zzp'ers

Na de afschaffing van de VAR-verklaring was het de bedoeling dat zzp'ers vanaf 1 mei 2016 met modelcontracten gingen werken. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zou nu aansprakelijk zijn voor schijnzelfstandigheid - en niet langer uitsluitend de zzp’er.

Als de Belastingdienst achteraf toch een loondienstverband constateerde, konden beide partijen een boete verwachten. De modelcontracten moesten vooraf goedgekeurd worden door de Belastingdienst. 

Soorten modelovereenkomsten

De fiscus maakte onderscheid tussen algemene modelovereenkomsten, individuele overeenkomsten en voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Zzp'ers en bedrijven konden deze contracten downloaden, invullen en (her)gebruiken.

Daarnaast mochten opdrachtgevers ook een eigen overeenkomst opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst, dat na goedkeuring gebruikt mocht worden.

Welke modelovereenkomsten zijn er?

De Belastingdienst breidde het aantal  algemene modelovereenkomsten steeds verder uit. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Modelovereenkomst geen werkgeversgezag:
  Situaties waarin het gezag van de werkgever ontbreekt.
 • Modelovereenkomst tussenkomst:
  Situaties waarbij een intermediair bemiddelt.
 • Modelovereenkomst vrije vervanging:
  Situaties waarin de zzp'er niet verplicht is zelf de arbeid te verrichten en iemand anders in kan schakelen.
 • Modelovereenkomst vrije vervanging en geen werkgeversgezag:
  Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. Ook kan de opdrachtnemer zich met deze modelovereenkomst vrij laten vervangen.

Voorbeeld ondernemingsplan zzp

Handig: voorbeeldplan

Wat staat er in een goed ondernemingsplan voor zzp’ers? Download een gratis voorbeeld met tips en cijfers.

Download gratis voorbeeld

Daarnaast publiceerde de Belastingdienst steeds meer voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen, zoals:

 • Artiest individueel
 • Huisarts, duurwaarneming of incidentele waarneming
 • Kunst- en cultuureducatie
 • Tandartsen, praktijkmedewerking en praktijkwaarneming
 • Thuiszorg via zorginstelling
 • Zelfstandigen bouw

De gepubliceerde overeenkomsten zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze teksten mochten om die reden niet zonder overleg met de fiscus worden aangepast.

Wanneer ging de nieuwe wet in?

De wet DBA ging op 1 mei 2016 in. Er was een overgangsregeling van kracht tot 1 mei 2017. In die periode zou de Belastingdienst geen boetes opleggen.

De Belastingsdienst zegt hierover: "In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Tot die tijd houden wij wel toezicht, maar nemen we nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Uiteraard blijven we overduidelijke gevallen van fraude aanpakken."

Alternatief wet DBA

Inmiddels is duidelijk geworden dat de handhaving op de wet DBA en de zzp-modelovereenkomsten de afgelopen jaren steeds is uitgesteld en het kabinet-Rutte III deze nu zelfs gaat schrappen. 

Het kabinet broedt nu op een alternatief, dat in 2021 concreet moet zijn: de opdrachtgeversverklaring. Dit is een webmodule waarin opdrachtgevers de aard van een samenwerking met een zzp'er vastleggen. Van januari tot en met oktober 2021 liep er een pilot voor de webmodule.

Wanneer de webmodule ingevoerd zal worden, hangt af van de wensen van het nieuwe kabinet.

Vanwege deze onduidelijkheden werd door het kabinet besloten tot 1 oktober 2021 geen boetes of naheffingen te geven bij een overtreding. Wanneer de webmodule ingevoerd zal worden in 2022, hangt af van de wensen van het nieuwe kabinet. Tot die tijd mag de Belastingdienst geen boetes opleggen, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. 

ZZP rekening

De Rabo ZZP rekening, zonder vaste kosten

Betaal als zzp’er alleen wat je gebruikt.
Bekijk de voordelen

Ook interessant voor jou

Modelovereenkomst voor ZZP’ers: de nieuwe VAR
Dit moet je weten over de VAR-wuo
Van VAR-verklaring naar modelcontract: zo zit dat
Verdienmodel opstellen: zo zit dat
Zo vind je klanten en pleeg je acquisitie

Meer over var verklaring / wet dba

Meer over var verklaring / wet dba
ZZP rekening

Breng je financiële administratie op orde voor 2024

Makkelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijke uitgaven? Met de Rabo ZZP rekening start je laagdrempelig met weinig kosten: je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

Sluiten