• print

De 8 gouden regels van importeren

De 8 gouden regels van importeren

Producten uit verre landen importeren en deze op de Nederlandse markt brengen klinkt ondernemers in eerste instantie als muziek in de oren. Velen laten zich echter afschrikken door de uitgebreide regelgeving en administratieve rompslomp. Een goede voorbereiding kan verwarring voorkomen. Hoe zorgt u dat u goed beslagen ten ijs komt? De 8 gouden regels van importeren.

1. Doe marktonderzoek

Meten is weten. U kunt die prachtige handgeweven tassen uit Ecuador wel een onmisbaar item vinden voor ieders garderobe, maar zijn er voldoende mensen in Nederland die dat met u eens zijn? Om erachter te komen of uw importplannen haalbaar zijn, doet u er goed aan om van tevoren de Nederlandse markt uitvoerig te onderzoeken. Bijvoorbeeld om te ontdekken of er vraag is naar een dergelijk product en zo ja, het geldbedrag u daar ten opzichte van concurrenten voor kunt vragen. Indien nodig kan een consulent internationale handel van de KvK u helpen bij het marktonderzoek.

2. Bereken de kostprijs

Wat is een redelijke prijs voor uw importproduct? Een kostprijsberekening maakt duidelijk welke kosten u maakt om het product naar Nederland te halen en wat u ervoor moet vragen om ook nog redelijke winst te maken. Belangrijk hierbij is dat u de eigen kosten (transportverzekering, mogelijke opslagkosten etc.), maar zeker ook uw doelgroep voor ogen houdt: aan wie denkt u de producten uiteindelijk te gaan verkopen? Zo rekent u een goede prijs, die al uw kosten dekt en die u niet uit de markt prijst. Een handig voorbeeld van een directe kostprijsberekening vindt u hier op de KvK-website.

3. Ga aan de slag met het importplan

Als er op de Nederlandse markt behoefte lijkt te zijn naar uw product en u de kosten en doelgroep in kaart heeft gebracht, is het tijd om uw plannen concreet te maken. Dit doet u door een importplan op te stellen, waarin u de theoretische stappen beschrijft die nodig zijn om import te realiseren. In het plan analyseert u daarnaast de mogelijkheden en beperkingen op het gebied van transport, financiën en juridische zaken (waaronder dus ook wet- en regelgeving en algemene voorwaarden). Klik hier voor een concreet stappenplan voor het schrijven van een importplan.

4. Wordt u importeur of handelsagent?

Gaat u de producten straks op eigen houtje inkopen en in Nederland verkopen? Of wilt u als tussenpersoon voor een buitenlandse opdrachtgever werken en naar Nederlandse klanten op zoek gaan? Als importeur koopt u zelf goederen in bij een buitenlandse leverancier en heeft u meer invloed op het proces, terwijl een handelsagent communicatief vaardig moet zijn en voornamelijk bemiddelt tussen fabrikant en klant. Zelf importeren is lucratief, maar u loopt financieel gezien wel een hoger risico. Zowel importeurs als handelsagenten moeten de afspraken schriftelijk laten vastleggen. De KvK heeft hiervoor modelcontracten opgesteld: distributie-overeenkomst (voor importeurs) en agentuurcontract (voor handelsagenten).

5. Besteed eventueel de productie uit (outsourcen)

'Outsourcen', oftewel het uitbesteden van de (gedeeltelijke) productie naar het buitenland, biedt u nieuwe kansen, maar brengt ook risico's met zich mee. Beslis dus niet in een opwelling om de productie naar het buitenland te verplaatsen. Begin met het bepalen van uw kernactiviteiten. De bedrijfsprocessen waarmee u zich echt onderscheidt in de markt kunt u beter niet uitbesteden. Handig: met de outsourcescan kunt u uw plannen voor outsourcen analyseren.

6. Denk aan de Douane en belastingen

De wereld om ons heen wordt steeds kleiner, maar geïmporteerde goederen uit landen buiten de EU mag u hier niet zomaar op de markt brengen. U bent wettelijk verplicht de betreffende producten via de Douane 'in het vrije verkeer' te brengen. Kort gezegd houdt dit in dat u aangifte moet doen over de productinvoer en hierover invoerrechten en andere belastingen betaalt. De aangifte en het voldoen aan overige douaneverplichtingen is specialistenwerk. U kunt dit het beste door een douane-expediteur laten doen. Hij of zij kan eventueel ook alle door u te betalen heffingen voorschieten.

7. Houd rekening met producteisen

Er gelden bepaalde eisen voor de producten die u gaat importeren. Zo moet u in ieder geval rekening houden met de Warenwetgeving, CE-markering, productaansprakelijkheid en voorschriften rond eventuele merken en octrooien. Als u (preparaten van) chemische stoffen importeert of produceert, moet u ook denken aan de REACH-wetgeving.

8. Vraag eventueel een invoervergunning aan

Het is mogelijk dat u voor importeren van uw product in het bezit moet zijn van een invoervergunning. Sommige goederen mag u namelijk helemaal niet of beperkt invoeren en andere goederen zijn alleen toegestaan wanneer u of de producten voldoen aan (strenge) voorwaarden. In de meeste gevallen betekent dit dat er specifieke documenten aan de zendingen moeten worden toegevoegd. De Douane controleert of u aan de wetten voldoet op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Op de KvK-website vindt u een volledig overzicht van goederen die nauwkeurig worden gecontroleerd. Het is ook mogelijk om een consulent internationale handel om advies te vragen. Klik hier voor de contactgegevens.

Extra: KvK-bijeenkomsten

De KvK bij u in de buurt organiseert regelmatig bijeenkomsten over importeren, zoals de Dag van de Import op 13 december 2013. Deze bijeenkomst is bedoeld voor toekomstige en net gestarte ondernemers met internationale ambitie en vindt plaats in Amsterdam. Kijk hier naar een overzicht van andere actuele data en locaties voor Importeren-bijeenkomsten. Wilt u meer lezen over internationaal ondernemen? Ga naar dan de pagina Internationaal onder de rubriek Mijn bedrijf. Uiteraard kan ook uw bank u adviseren over de beste importstrategie in uw sector. Lees hier meer over Internationaal zaken doen: importeren.

Zaterdag 28 juli 2012

how to

alle how to's

gerelateerde video's

alle video’s