5 slimme tips voor ondernemers die willen innoveren

Bijgewerkt op 22 februari 2016
5 min  leestijd
5.776
Auteur: Marieke Leijnen
Innoveren tips voor ondernemers

Wat is het eerste waaraan je denkt bij innoveren? De lancering van een nieuwe product of dienst? Dat is in het geval van innovatie vaak het uitgangspunt, maar hier gaat als het goed is een heel proces aan vooraf. Welke stappen moet je als (startende) ondernemer zetten om een succesvolle innovatieslag te maken? Dat lees je hier: 5 slimme tips voor ondernemers die willen innoveren.

 

1. Onderzoek de mogelijkheden

Een goed voorbereide ondernemer telt voor twee. Dat is ook het geval bij innovatie: als jij gedegen voorwerk hebt gedaan en goed weet waar de kansen liggen in de huidige markt, kun je gerichter te werk gaan en zal het innovatieproces uiteindelijk doeltreffender en sneller verlopen.

Innovatiemogelijkheden

Volgens Peter Drucker, een Amerikaanse hoogleraar en expert op het gebied van organisatieleer en management, is er in principe bij iedere onderneming sprake van een of meerdere innovatiemogelijkheden.

Hij maakte onderscheid tussen zeven soorten kansen voor innovatie, waaronder procesbehoeften, nieuwe invalshoeken, demografische ontwikkelingen en duidelijke veranderingen op de afzetmarkt.

Denk aan de opkomst van webwinkels en hoe winkeliers hier met hun fysieke business op kunnen inspelen. 

Maak een projectplan

Zet dus eerst in een projectplan uiteen wat jouw onderneming nodig heeft om in de toekomst te kunnen (blijven) groeien en over welke (financiële) middelen jij beschikt om dat te bereiken.

Is dat met de ontwikkeling van een nieuw en innovatief product of moet in jouw geval alleen het productieproces verder worden geoptimaliseerd? Of liggen er in jouw sector momenteel wellicht veel groeikansen in het buitenland?

Omschrijf jouw doelen en doelstellingen?

Omschrijf vervolgens jouw doelen en welke hindernissen je zult moeten nemen om deze doelstellingen te realiseren. Licht ook toe hoe je deze obstakels denkt te gaan oplossen en met welke partijen je hierbij zou willen samenwerken.

2. Vraag het de klant

Je kunt als ondernemer nog zulke prachtige en baanbrekende innovatieplannen hebben, maar jouw klanten (of opdrachtgevers natuurlijk) moeten dit natuurlijk ook zien zitten.

Zij zijn straks namelijk diegenen die besluiten om het product of de dienst wel of niet bij jouw bedrijf te blijven afnemen. 

Cijfers en Trends Rabobank

Marktcijfers nodig?

Per branche hebben wij de laatste cijfers en trends voor je verzameld. Ideaal voor het opstellen van jouw marktonderzoek of jaarplan!
 
Bekijk cijfers & trends

Daarom is het raadzaam om bij al jouw afnemende partijen regelmatig te informeren naar hoe zij over jouw product en/of dienst denken en waar zij ruimte zien voor verbetering.

Als jij jezelf daarnaast continu blijft afvragen waaraan jouw voornaamste doelgroep behoefte heeft en dus weet op welk gebied je moet zoeken naar innovatiemogelijkheden, kun je hier vervolgens met jouw business handig op inspelen.

3. Weet wat de concurrentie doet

Afgezien van de behoeften van de kerndoelgroep is het als starter ook verstandig om uit te zoeken op welke gebieden jij de gevestigde concurrentie mogelijk kunt verslaan.

  • Wat doen zij goed en op welk vlak zou je deze partijen in de toekomst met jouw producten en diensten juist kunnen aftroeven? 
  • Liggen er veel kansen op gebieden waarvoor jij zelf de expertise (nog) niet in huis hebt?

Overweeg dan om deze kennis in te huren, bijvoorbeeld door een samenwerkingsverband aan te gaan met een andere ondernemer of organisatie.

Besef dat je het hele proces niet in je eentje hoeft te doorlopen; door samen te werken met andere partijen hoef je niet alles zelf uit te zoeken of te organiseren.

Bijkomend voordeel is dat er op deze manier tijdens het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Houd er echter wel rekening mee dat je door samen te werken later de eventuele opbrengsten waarschijnlijk wel (gedeeltelijk) met jouw zakenpartners zult moeten delen.

4. Stel het juiste team samen

Als je eenmaal goed op papier hebt staan welke innovaties je binnen jouw bedrijf gaat doorvoeren en op welke termijn je dat wilt doen, moeten deze mooie ideeën natuurlijk nog wel worden uitgevoerd.

Innovatief project

De duur van zo'n project is afhankelijk van meerdere factoren en kan maanden of soms zelfs jaren beslaan. Het is sowieso verstandig om van tevoren goed te bekijken hoe veel geld je voor elke fase van het innovatieproces kunt uittrekken, zodat je later niet snel voor vervelende verrassingen komt te staan op financieel gebied.

Bij een innovatief project stellen veel bedrijven een speciaal team samen dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het eerder opgestelde projectplan.

Met dit document maak je onder andere inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, wat de KPI;s zijn, waar mogelijke knelpunten liggen (en hoe daarmee moet worden omgegaan) en wanneer elke fase dient te worden afgerond. 

Werk jij in jouw bedrijf met personeel?

Dan kan het verstandig zijn om één of meerdere werknemers verantwoordelijk te maken voor een productgroep of specifieke fase. Medewerkers (of vaste freelancers) kennen jouw bedrijf immers door en door en kunnen van grote waarde zijn voor de realisatie van een innovatief project.

Daarnaast creëer je op deze manier meer interne betrokkenheid voor jouw innovatieve doeleinden.

5. Plan een testfase in

Is de bouw of ontwikkeling van het innovatieve product of dienst dat je voor ogen had bijna afgerond? Dan is het tijd om jouw projectteam voor te bereiden op de testfase.

Het kan namelijk risicovol zijn om een innovatief (en dus nieuw) product of werkwijze meteen grootschalig te lanceren op de markt. Hieraan gaat bij voorkeur een grondige fase van testen, analyseren en evalueren vooraf. 

Dit kun je doen door een zekere testperiode in te bouwen waarin je het product (of de dienst) op kleine schaal lanceert en de reacties gaat verzamelen en analyseren.

  • Welke variant van het product wordt goed ontvangen?
  • Welke juist niet en waarin zit voor de doelgroep het belangrijkste verschil?

Testbevindingen

Deze testbevindingen zijn misschien van kleine of juist heel grote aard, maar kunnen doorslaggevend zijn bij de beslissing om de innovatie wel of niet direct door te voeren.

Het kan namelijk gebeuren dat concrete negatieve feedback uit het zakelijke netwerk jou doet besluiten om de oorspronkelijk lancering voolopig uit te stellen om belangrijke verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Maar als het goed is, heb je in het projectplan rekening gehouden met een dergelijke tegenslag. Van uitstel hoeft in dit geval dus zeker geen afstel te komen.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Lees ook

7 duurzame tips voor startende ondernemers
4 tips om te starten met duurzaam ondernemen
Checklist l Van idee naar bedrijf

Meer over mijn branche

Meer over mijn branche
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? Download gratis de voorbeeld ondernemingsplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Zo ga jij sterker van start!

Sluiten