‘Steeds meer ZZP’ers lopen werk mis door gevolgen wet DBA’

3 min  leestijd
127
Image
Steeds meer ZZP'ers lopen werk mis door gevolgen wet DBA

De wet DBA en handhaving op de modelovereenkomsten werd eind vorig jaar opgeschort tot januari 2018. Toch is het aantal ZZP’ers dat minder werk heeft in het eerste  kwartaal van 2017 verdrievoudigd ten opzichte van eind 2016. Dat blijkt uit recent onderzoek van Intelligence Group en ZZP-expert Pierre Spaninks.

Let op: De wet DBA wordt geschrapt. Het kabinet broedt op een alternatief, dat in 2021 concreet moet zijn: de webmodule. Tot 2021 wordt de wet DBA niet gehandhaafd met boetes achteraf. Wél komt er meer onderzoek naar schijnzelfstandigheid. Lees er alles over.

De modelovereenkomsten, die in mei 2016 ter vervanging van de VAR-verklaring werden ingevoerd om de werkrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beter te kunnen duiden, hebben vorig jaar tot veel onrust geleid op de arbeidsmarkt.

Omdat sinds de invoering van de wet DBA opdrachtgevers óók verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de financiële gevolgen van schijnzelfstandigheid, is de drempel om een ZZP'er in te huren hoger geworden. Opdrachtgevers gaven in 2016 steeds vaker de voorkeur aan uitzendcontracten en payroll-constructies.

Wet DBA uitgesteld tot 2018

De grote onduidelijkheid leidde eind 2017 uiteindelijk ertoe dat staatssecretaris Wiebes besloot om de handhaving op de wet DBA op te schorten (tenminste) januari 2018.

Uit een brief van de Belastingdienst die begin dit jaar naar zelfstandige professionals is verstuurd, blijkt dat - extreme situaties daargelaten - opdrachtgevers bij het inhuren van een ZZP'er dit jaar niet hoeven te vrezen voor eventuele boetes en naheffingen van de fiscus:

"Als een opdrachtgever u in deze periode inhuurt en wij achteraf constateren dat er sprake is van loondienst, zullen wij geen naheffingen, boetes, correctieverplichtingen en loonheffingen opleggen."

Nog steeds veel onduidelijkheid

Uit onderzoek van Pierre Spaninks en de Intelligence Group blijkt echter dat er nog altijd veel onduidelijkheid bestaat over wat nou wel en niet is toegestaan. De ZZP-expert peilt elk kwartaal bij een afspiegeling van de 400.000 zelfstandige professionals op wie de wet gericht is of zij gevolgen ondervinden van de onduidelijkheid omtrent de wet DBA.

Veel opdrachtgevers lijken vooralsnog het zekere voor het onzekere te nemen, daardoor is het voor een deel van deze groep ZZP'ers ook in 2017 moeilijk om aan opdrachten te komen. 

Naar aanleiding van zijn recente meting concludeert Spaninks dat inmiddels 99.000 (25 procent) van de betreffende 400.000 ZZP'ers opdrachten is kwijtgeraakt.

Het aantal zelfstandigen dat op basis van uitzendovereenkomst of payroll-contract werkt is sinds zijn meting van eind 2016 constant gebleven. Het aantal ZZP'ers dat klussen is misgelopen zou echter meer dan verdrievoudigd zijn en nu 77.000 bedragen.

Lees hier meer over de modelovereenkomsten voor ZZP'ers en opdrachtgevers in 2017.

Meer over modelovereenkomst zzp

Meer over modelovereenkomst zzp