Personeel aannemen doe je zo

Bijgewerkt op 30 augustus 2019
4 min  leestijd
9.001
Image
Personeel aannemen

Stel dat jouw bedrijf snel groeit en de opdrachten in zo’n tempo binnenstromen dat je het werk niet meer alleen aankunt. Tijd om een of meerdere werknemers in dienst te nemen! Maar waarmee moet je bij het aannemen van personeel eigenlijk allemaal rekening houden?

1. Eerst personeel werven in Nederland en EER

Als je op zoek gaat naar personeel, ben je verplicht eerst te kijken naar geschikte arbeidskrachten in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Pas wanneer je concreet kunt aantonen dat je in deze landen niet de persoon kunt vinden die je zoekt, mag je ook werknemers gaan werven uit andere landen.

Houd er rekening mee dat je bij het inhuren van buitenlands personeel te maken krijgt met aanvullende of afwijkende regels. Zo kan het zijn dat je verantwoordelijk bent voor het zorgen van geschikte huisvesting voor jouw (tijdelijke) werknemers.

Daarnaast moet je voor werknemers uit Kroatië en van buiten de EER in de meeste gevallen in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning. Klik hier voor meer informatie over het inhuren van buitenlands personeel.

2. Controleren en vastleggen van identiteit

Als je na het sollicitatiegesprek besluit iemand in dienst te nemen, moet je de identiteit van de arbeidskracht in kwestie, ook als hij uit het buitenland komt, aan de hand van een origineel identiteitsbewijs controleren.

Daarnaast moet je een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs!) in jouw bedrijfsadministratie opnemen en deze tot vijf kalenderjaren na het einde van de arbeidsrelatie, dienstbetrekking of werkzaamheden bewaren.

3. Aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst

Op het moment dat je voor het eerst personeel gaat aannemen, moet je je bij de Belastingdienst aanmelden als werkgever. Je bent namelijk verplicht om loonheffing op het salaris van werknemers in te houden.

Verzekeringen, kapotte deur

Zekerheid voor personeel

Is jouw personeel verzekerd voor verzuim, aansprakelijkheid of ongevallen? Met Interpolis ZekerVanJeZaak® is je personeel goed verzekerd.

Bereken je premie

Na de aanmelding bij de Belastingdienst ontvang je een loonheffingennummer en de benodigde formulieren. Je gebruikt dit loonheffingennummer bij het doen van aangiftes en bij andere contacten met de Belastingdienst.

4. Burgerservicenummer registreren

Bij het aannemen van iedere nieuwe werknemer moet je zijn burgerservicenummer (BSN) opnemen in jouw loonadministratie. Waar buitenlandse werknemers tot vorig jaar nog een sofinummer moesten aanvragen, krijgen ze - als ze langer dan vier maanden in Nederland blijven - nu een BSN na inschrijving bij de gemeente.

Buitenlands personeel dat korter dan vier maanden in Nederland werkt, moet zich inschrijven bij de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) om in aanmerking te komen voor een tijdelijk BSN.

5. Arbeidscontract afsluiten

Met het afsluiten van een arbeidscontract wordt het in dienst nemen van de werknemer pas echt officieel. Deze overeenkomst beschrijft of het contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is afgesloten en de verdere afspraken die over het werk zijn gemaakt. Het arbeidscontract wordt meestal schriftelijk afgesloten, maar dit kan ook mondeling.

Als werkgever ben je verplicht een aantal gegevens aan de werknemer te verstrekken, waaronder het tijdstip van indiensttreding en de plaats(en) waar de arbeid dient te worden verricht. Klik hier voor een overzicht van alle benodigde gegevens.

6. Rekening houden met minimumloon en vakantiebijslag

In Nederland heeft iedere werknemer tussen de 22 jaar en de AOW-leeftijd recht op ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag. Dit is in alle gevallen zo, dus ook flexwerkers en buitenlandse werknemers hebben hier recht op.

Voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar dien je rekening te houden met het minimumjeugdloon, waarbij de hoogte afhangt van de leeftijd van de werknemer.

7. Zorg dragen voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever is het jouw taak om het personeel goede arbeidsomstandigheden te bieden. Het gaat hierbij om de werkplek: hebben de werknemers op kantoor bijvoorbeeld een comfortabele bureaustoel en kunnen zij bij het uitvoeren van hun taken gebruik maken van de juiste computersoftware?

Daarnaast moet je kijken naar de mate van lichamelijke en psychische belasting en rekening houden met stoffen, straling en besmetting. Je brengt de arbeidsrisico's en eventuele maatregelen in kaart in de risicoinventarisatie en -evaluatie (de zogenaamde RI&E). De Arbeidsinspectie of brancheorganisaties kunnen je verder informeren over de voorschriften in jouw sector.

8. Socialeverzekeringspremies afdragen

Is jouw werknemer uitsluitend werkzaam in Nederland? Dan moet je als werkgever in Nederland socialeverzekeringspremies voor hem afdragen. Iedere werknemer draagt verplicht werknemersverzekeringen af, dat wil zeggen de WW, WIA en ZW. Werkgevers betalen de premies aan de Belastingdienst, waarna het UWV vervolgens de uitkering aan de werknemer verzorgt.

Volksverzekeringen zoals de AKW, Anw, AOW en AWBZ zijn in principe verplicht voor iedereen die in Nederland werkt of woont. Als werkgever moet je de premie volksverzekering inhouden op het loon van jouw personeel. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt uiteindelijk voor de uitkering.

Calculator verzekeringen berekenen

Rekentool verzekeren

Welke verzekeringen passen bij jouw bedrijf?

Bereken je premie

Lees ook
Hoe verzeker je jouw personeel?
Kan ik als zelfstandige personeel aannemen?
Personeel werven via social media doe je zo
6 tips voor het aannemen van personeel

Meer over personeel

Meer over personeel