Liquiditeit

Liquiditeit berekenen, zo doe je dat

Liquiditeit is een belangrijke financiële graadmeter voor je bedrijf. Prima dat je boekhouder je hiermee helpt, maar het is wel belangrijk om te snappen wat liquiditeit is en hoe je het kunt uitrekenen. 

Waarom liquiditeit belangrijk is

Wanneer je gaat starten komt er veel op je af. Een bedrijfsnaam bedenken, het ondernemingsplan schrijven of een administratie opzetten bijvoorbeeld. Liquiditeit speelt in deze fase van je bedrijf nog even geen rol. Maar dat verandert mogelijk snel.

Kortlopende betalingsverplichtingen

Liquiditeit vertelt of je voldoende geld hebt om aan je kortlopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Dat gaat om bijvoorbeeld:

 • Openstaande rekeningen van leveranciers (je crediteuren).
 • Belastingverplichtingen, zoals je btw-afdracht en winstbelasting.
 • Rente over kortlopende leningen.

Opdrogen van je liquiditeit

Jouw liquiditeit is ontzettend belangrijk. Ga maar na. Je kunt nog zoveel opdrachten in de pijplijn hebben liggen, als je niet in staat bent om jouw kortetermijnschulden te betalen, dan ga je snel failliet.

Het opdrogen van liquiditeit is dan ook een belangrijke reden waarom bedrijven op de fles gaan.

Dit geeft ook meteen aan waarom het zo belangrijk is dat jouw afnemers geen wanbetalers worden. Je hebt hun geld nodig om je rekeningen te kunnen betalen.

Liquiditeit in de gaten houden

Je wilt als ondernemer niet onaangenaam verrast worden door een opdrogende liquiditeit. Dat overkwam Merijn Everaarts van Dopper een aantal jaren geleden.

Kom je erachter dat jouw liquiditeit in gevaar komt?

Dan moet je maatregelen nemen. Dat doe je bijvoorbeeld door het plafond van je rekening-courant tijdelijk te verhogen, een extra lening aan te vragen of nóg scherper de betalingen van klanten in de gaten te houden.

Liquiditeit berekenen

Vind je het te ingewikkeld om dit zelf te doen en besteed je het liever uit? Haak dan niet nu al af. Het is sowieso slim om in ieder geval de principes van liquiditeit en de manieren waarop je dit berekent een beetje te snappen.

Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit van je onderneming te berekenen. We behandelen er in dit artikel drie:

 1. Werkkapitaal
 2. Current ratio
 3. Quick ratio

Om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maken we in dit artikel gebruik van een fictieve balans. 

Debet Credit
Vaste activa
Bedrijfspand: € 200.000
Inventaris: 25.000
Vervoersmiddelen: 20.000
Eigen vermogen
Reserves: € 52.000

 
Vlottende activa 
Voorraden: € 10.000
Debiteuren: € 11.500

Lang vreemd vermogen
Hypotheek: € 210.000

Liquide middelen
Kas: € 3.500
Bank: 6.500

Kort vreemd vermogen
Crediteuren: € 14.500

Totaal: € 276.500

Totaal: 276.500

1. Werkkapitaal berekenen

Het is een term die je bij het runnen van je bedrijf vaker gaat tegenkomen: je werkkapitaal. Het is het deel van jouw financiële vermogen waarmee je kunt werken, dat nu beschikbaar is.

In je bedrijf zit namelijk ook vermogen waar je niet à-la-minuteover kunt beschikken.

 • Wél werkkapitaal: geld dat je in kas hebt, op een rekening-courant staat of in een voorraad zit dat je binnenkort gaat verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een partij hout dat een timmerman heeft ingekocht en nu gebruikt voor een klus.

  Voorbeelden van middelen die je nu of binnenkort voorhanden hebt, zijn vlottende activa en liquide middelen.
   
 • Géén werkkapitaal: geld dat je hebt geïnvesteerd in computers, grond, een pand of machines bijvoorbeeld. Voorraad dat je niet op korte termijn gaat verkopen, mag je niet tot het werkkapitaal rekenen.

  Het gaat dus om vermogen dat 'vast' zit in je bedrijf. Het is je vaste activa, zoals een machine. Vermogen waarover je niet direct kunt beschikken kan zijn vreemd vermogen of eigen vermogen.

Werkkapitaal, de formules

Je kunt het werkkapitaal nu op de volgende manier uitrekenen: 
vlottende activa + liquide middelen - kort vreemd vermogen

Laten we deze berekening nu eens maken aan de hand van de balans die we je eerder lieten zien. Dan ziet de formule er als volgt uit:

 • € 21.500 (vlottende activa) + € 10.000 (liquide middelen) - € 14.500 (kort vreemd vermogen) = € 17.000.

Levert de uitkomst van je berekening een positief cijfer op? Dan zou je kunnen stellen dat je bedrijf liquide is. Toch zegt zo'n getal lang niet alles.

Is jouw werkkapitaal bijvoorbeeld € 3.000 en moet je regelmatig rekeningen betalen die hoger zijn dan dit bedrag, dan is je werkkapitaal eigenlijk te laag.

Om deze reden hanteren veel ondernemers liever niet een absoluut getal, maar een kengetal. De current ratio is zo'n kengetal.

2. Current ratio berekenen

De current ratio is een veel gebruikte methode om de liquiditeit van een onderneming te berekenen. Je komt hierbij uit op een relatief getal, ook wel kengetal genoemd. Zo kun je makkelijker een vergelijking maken met andere bedrijven.

Vergelijk het wat dat betreft maar met een percentage.

Over het algemeen wordt gesteld dat een current ratio van 2 sowieso voldoende is. Het cijfer 1,5 is meestal nog niet direct reden tot paniek, maar lager dan dit getal moet je als ondernemer wel zorgen baren.

De kans dat er op korte termijn nieuwe betalingen aan zitten te komen waarvoor je eigenlijk geen geld hebt is aanzienlijk.

Current ratio, de formule

Ook voor het berekenen van de current ratio is er een formule. En nogmaals, je kunt dit ook aan je financiële adviseur overlaten, maar het is wel goed om een beetje te begrijpen hoe het werkt.

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / kort vreemd vermogen.

We pakken opnieuw de balans erbij en maken dan de volgende berekening: 
€ 21.500 (vlottende activa) + € 10.000 (liquide middelen) / € 14.500 (kort vreemd vermogen) = 2,17. Dit bedrijf is met andere woorden voldoende liquide. 

3. Quick ratio berekenen

Dan is er nog een derde rekenmethode: de quick ratio. Ten opzichte van de current ratio is er één wezenlijk verschil en dat gaat over de voorraad goederen. Die geldt als onderdeel van je vlottende activa en wordt in deze berekening niet meegenomen.

Hiervoor kun je kiezen omdat:

 • Je vermoedt dat je voorraad niet snel wordt verkocht.
 • Het risico dat je voorraad bederft is aanwezig.
 • Je voorraad dreigt uit de mode te raken.

Het gevolg is dat je voorraad niet snel kan worden omgezet in liquide middelen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor je liquiditeit.

Voor welke berekening je kiest, hangt helemaal van het type producten af dat je verkoopt. Zo kun je je bijvoorbeeld voorstellen dat een groenteboer eerder voor quick ratio zal kiezen.

Ook omloopsnelheid is hier een factor. Voor een bedrijf dat heel exclusieve designerklokken ontwikkelt en er per maand slechts een handjevol verkoopt, is quick ratio een betere manier om de liquiditeit te berekenen.

Quick ratio, de formule

De formule voor de quick ratio lijkt erg op die van de current ratio. Enig verschil is zoals gezegd dat je de voorraad goederen aftrekt. 

Quick ratio = vlottende activa - voorraad goederen + liquide middelen / kort vreemd vermogen

Voor wat betreft quick ratio moet de uitkomst van je berekening uitkomen op minimaal 1. Zit je daaronder? Dan is het zaak om snel een deel van je voorraad om te zetten in verkochte goederen. We pakken het voorbeeld met onze fictieve balans er weer bij:

€ 11.500 (vlottende activa - voorraad goederen) + € 10.000 (liquide middelen) / € 14.500 (kort vreemd vermogen)(vlottende activa) + (liquide middelen) / (kort vreemd vermogen) = 1,48. Dit bedrijf is dus ook volgens de rekenmethode van de quick ratio voldoende liquide. 

Liquiditeitsbegroting opstellen

De voorraad die verandert, facturen die worden betaald, nieuwe orders en leningen die aflopen. Financieel gezien verandert er voortdurend van alles in je bedrijf. 

Het berekenen van je liquiditeit is dan ook altijd een momentopname. Jouw berekening van nu kan er over een week wel wel anders uitzien.

Groeit je bedrijf straks snel en word je alsmaar groter? Dan is het slim om regelmatig een liquiditeitsbegroting op te stellen. Hiermee houd je beter grip op je inkomsten en uitgaven. Laat je financieel adviseur je hiermee helpen.

Liquiditeitsbegroting, voor wie?

Als ondernemer wil je graag weten of je straks in staat bent om je rekeningen te betalen. Toch is het liquiditeitscijfer niet alleen voor jou als ondernemer relevant.

 • Vraag je een bedrijfslening aan bij de bank? Een liquiditeitscijfer geeft een aardig beeld of jij in staat bent de rente en aflossing te betalen.
 • Leveranciers vragen bij een grote levering soms om extra zekerheid. Een liquiditeitsprognose laat zien of jij deze crediteuren op korte termijn kunt betalen.
 • Een investeerder gebruikt de liquiditeitsbegroting om te zien hoe jouw bedrijf er op dit moment financieel voorstaat. 

Bijgewerkt op: 10-09-2020

Wat vind je van dit artikel?

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Boekhouding en administratie

Boekhouden en de administratie bijwerken: bij veel ondernemers en zzp'ers staat deze klus niet bovenaan het lijstje van leukste werkzaamheden. Toch is een overzichtelijke zakelijke administratie onmisbaar voor het opbouwen van een financieel gezond bedrijf. Als je als starter jouw bedrijfsadministratie wilt gaan inrichten, waar moet je dan op letten?

Bedrijfsadministratie inrichten

Bij het opzetten en inrichten van je administratie moet je onder andere aan de volgende zaken denken:

 1. Ga ik de boekhouding zelf doen of besteed ik dit uit?
 2. Heb ik een zakelijke rekening nodig?
 3. Hoe richt ik mijn administratie in?

Facturen en offertes opstellen

Lees hier hoe je een goede factuur en offerte opstelt.

Btw berekenen? Gebruik de btw-calculator

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Zakelijke rekening eerste 6 maanden gratis

Start nóg sterker in 2021 met een zakelijke rekening en krijg meer grip op je geldzaken.

 

Je zakelijke rekening is de eerste 6 maanden gratis inclusief pinpas, internetbankieren en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Bekijk je voordeel

 

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.