10 subsidies, aftrekposten en kredieten voor starters

Bijgewerkt op 11 januari 2022
7 min  leestijd
0
Image
Subsidies, aftrekposten en kredieten

Een bedrijf starten kost doorgaans geld. Gelukkig zijn er manieren om ondernemen iets minder duur te maken. Dit zijn tien subsidies, aftrekposten en kredieten die je als startende ondernemer kunnen helpen.

In dit artikel gaan we in op regelingen, subsidies en aftrekposten die de overheid biedt om je te helpen met ondernemen. Benieuwd naar een specifiek onderwerp? Klik dan op een van de links hieronder:

 1. Zelfstandigenaftrek
 2. Startersaftrek
 3. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 4. Mkb-winstvrijstelling
 5. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 6. Bijstandsverlening zelfstandigen
 7. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 8. Starten vanuit de WW
 9. WBSO
 10. Microfinanciering

1. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is één van de bekendste belastingvoordelen voor ondernemers. Dit bedrag trek je van je winst af. Hiermee verlaag je je belastbaar inkomen, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.

 • De zelfstandigenaftrek was jarenlang € 7.280
 • De komende jaren wordt deze aftrek stapsgewijs afgebouwd naar € 3.240 in 2036
 • Voor de winst die je in 2020 maakte, is de zelfstandigenaftrek € 7.030 
 • In 2021 mag je als ondernemer € 6.670 van de winst aftrekken
 • Voor 2022 is de zelfstandigenaftrek verder verlaagd naar € 6.310.

 

Image
Zelfstandigenaftrek 2021

Tabel zelfstandigenaftrek

In de tabel kun je zien dat de zelfstandigenaftrek tot en met 2027 elk jaar met € 360 wordt verlaagd. In 2028 is deze verlaging € 390. Na 2028 gaat de zelfstandigenaftrek jaarlijks met € 110 omlaag, tot de aftrek in 2036 nog € 3.240 bedraagt.

Jaar: Zelfstandigenaftrek:
2020 € 7.030
2021 € 6.670
2022 € 6.310
2023 € 5.950
2024 € 5.590
2025 € 5.230
2026 € 4.870
2027 € 4.510
2028 € 4.120

2. Startersaftrek

De startersaftrek is een extra aftrekpost voor - de naam zegt het al - startende ondernemers. Deze komt altijd bovenop de zelfstandigenaftrek. 

Starters mogen nog eens € 2.123 aftrekken van hun winst. Dat is prettig, want je betaalt dan minder belasting. Om voor de startersaftrek in aanmerking te komen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek
 • In de vijf jaar voor het belastingjaar waar je aangifte over doet, heb je niet meer dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruik gemaakt
 • In de vijf jaar voor het belastingjaar waar je aangifte over doet, was je minstens één jaar geen ondernemer

Starters mogen nog eens € 2.123 aftrekken van hun winst. 

3. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Stel, je bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Je hebt besloten om vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor jezelf te beginnen. Dan heb je mogelijk recht op 'startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid'. Ook dit komt bovenop de zelfstandigenaftrek.

Voor deze extra aftrekpost voor de inkomstenbelasting gelden wel voorwaarden.

 • Je staat bij de Belastingdienst bekend als ondernemer
 • Je hebt winst gemaakt in het kalenderjaar waarop je aanspraak wilt maken op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Daarnaast mag je de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen eigen onderneming hebben gehad
 • Verder voldoe je aan het verlaagde urencriterium van minimaal 800 uur per kalenderjaar

4. Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst.  Deze bedraagt standaard 14 procent. De winst moet je wel eerst verminderen met de ondernemersaftrek.  Je krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die je hebt behaald als medegerechtigde.

De mkb-winstvrijstelling verlaagt je fiscale winst. Daardoor hoef je minder belasting te betalen. Lijdt je bedrijf verlies, dan verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval pakt de vrijstelling dus nadelig voor je uit.

5. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Net als iedere ondernemer investeren ook starters in bedrijfsmiddelen. Bij het starten van een bedrijf komt tenslotte ook materieel gezien het nodige kijken.

Denk aan de aanschaf van computers, (lease)auto's, machines of andere gereedschappen die van toepassing zijn op je bedrijfsvoering. Gelukkig kunnen dit soort bedragen via de investeringsaftrek worden afgetrokken van de winst.

Wanneer kom je in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Wanneer je tussen de € 2.400 en € 332.995 investeert, dan kun je recht hebben op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De KIA is een percentage van al je investeringen. De hoogte - mits je investeringen in aanmerking komen voor deze aftrekpost - hangt af van het geïnvesteerde bedrag. 

Voor 2022 ziet de verdeling er als volgt uit:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 0 procent
€ 2.401 t/m
€ 59.939
28 procent van het investeringsbedrag
€ 59.939 t/m
€ 110.998
€ 16.784
€ 110.998 t/m
€  332.994
€ 16.784 min 7,56% van het deel boven de € 110.998
meer dan €  332.995 0 procent

Financiering

Geld nodig?

Wie kapitaal nodig heeft komt steeds vaker uit bij een combinatie van financieringen. Hoe werkt deze vorm van gestapeld financieren?

Bekijk de financieringsvormen

6. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Sommige regelingen worden niet landelijk, maar lokaal toegewezen. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is hier een voorbeeld van. Als zelfstandig ondernemer kun je namelijk op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen financieel worden ondersteund door je gemeente.

Dit kan zijn in de vorm van een lening, krediet of aanvulling op je inkomen. Vraag voor meer informatie bij je eigen gemeente naar de specifieke voorwaarden.

Voor wie is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) beschikbaar?

Het Bbz is speciaal bedoeld voor de volgende groepen:

 • Starters
 • Gevestigde ondernemers die tijdelijk in financiële problemen verkeren
 • Ondernemers van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf
 • Ondernemers die hun bedrijf willen stopzetten.

De gemeente beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering.

7. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als mkb'er kun je een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Dit maakt het voor ondernemers makkelijker om bij de bank meer geld te lenen dan zij normaal op basis van hun onderpand zouden krijgen. De overheid staat voor maximaal € 1 miljoen euro garant.

In verband met de coronacrisis is de BMKB verruimd tot en met 30 juni 2022. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet. Normaal gesproken ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking.

Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90 procent van toepassing.

Voorwaarden MKB-krediet

Ook hier geldt weer een aantal voorwaarden. Voor deze regeling ben je een startende ondernemer wanneer je minder dan drie jaar een bedrijf bent begonnen. Je kunt van de borgstellingsregeling gebruik maken als je een eenmanszaak hebt of een vof, maar ook als je directeur-grootaandeelhouder bent van een bv.

8. Starten met een WW-uitkering

Indien je een WW-uitkering krijgt, dan stimuleert de overheid een overstap naar het ondernemerschap. Je kunt dan geheel of met gedeeltelijk behoud van je WW-uitkering voor jezelf beginnen. Dit kan op twee manieren:

 1. Tijdens de zogenaamde startperiode, waarin je maximaal 26 weken aan de realisatie van je onderneming werkt, vervalt je sollicitatieplicht. Je ontvangt in dat geval de WW-uitkering als voorschot.
 2. Je kiest ervoor om je WW-uitkering te verlagen. Je laat deze stopzetten voor het aantal uren dat je als zelfstandige aan de slag gaat. Dat betekent dat de uitkering definitief omlaag zal gaan.

Om een bedrijf te starten vanuit een WW-uitkering geldt als voorwaarde dat je eerst een goed ondernemingsplan schrijft. Lees ook de complete Checklist: een bedrijf starten vanuit de WW

9. Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling voor innovaties. Met deze regeling wordt een deel van de loonkosten voor technologisch speur- en ontwikkelingswerk vergoed. Je hoeft in dat geval minder loonheffing af te dragen.

De hoogte van de aftrek wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, al komen starters in aanmerking voor een extra tegemoetkoming wat betreft de mate van het speur- en ontwikkelingswerk.

Voorbeelden van WBSO-innovaties

Voorbeelden van innovaties die voor WBSO in aanmerking komen:

 • 3D metaalprinter
 • Energieopwekkende dansvloer
 • Kinderwagen van 100 procent gebruikte kunststof
 • Visnet van zeewier
 • Verpakking van biomassa

WBSO aanvragen

De aanvraagprocedure voor deze aftrekpost loopt via de RVO. Wel moet je hiervoor aan twee belangrijke voorwaarden voldoen:

 1. Je moet een accurate administratie bijhouden van het speur- en ontwikkelingswerk
 2. Je moet per kalenderjaar minstens 500 uur aan deze activiteit besteden

10. Microfinanciering

In eerste instantie gaat het bij microfinanciering om het verlenen van extra krediet aan kleine en startende ondernemers. Toch gaat deze vorm van financiering verder dan alleen het verstrekken van geld.

Vaak word je als ondernemer ook geholpen met persoonlijke coaching en kun je meedoen aan één of meerdere trainingen. Er zijn veel verschillende aanbieders, met allemaal hun eigen voorwaarden.

zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening nodig?

Open je rekening online of in de app al in 5 minuten

1e halfjaar € 0,00

Lees ook:
5 slimme tips voor je aangifte inkomstenbelasting
Zelfstandigenaftrek en startersaftrek: zo zit dat

Meer over belasting

Meer over belasting
Ondernemingsplan

Gratis ondernemingsplan voorbeelden!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van je ondernemingsplan? De Rabobank heeft voorbeelden van meerdere ondernemersplannen, ieder gericht op een bepaalde branche. Downloaden is gratis.

Sluiten