• print

9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers

9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers

Als startende ondernemer bent u vaak vooral bezig met investeren in uw bedrijf. Dat kost geld, maar gelukkig steunt de overheid ondernemersinitiatieven door starters de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van fiscale voordelen. Dit zijn de belangrijkste regelingen: 9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers.

1. Bijstandverlening zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers kunnen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) in veel gevallen aankloppen bij hun gemeente voor financiële ondersteuning. Denk hierbij aan het verstrekken van een lening of krediet. Een voorwaarde is dat u jaarlijks minimaal 1225 uur aan uw onderneming besteedt. Daarnaast moet uw bedrijf levensvatbaar zijn, mag u geen eigen vermogen hebben en kunt u geen hulp (meer) krijgen via een bank of borgstellingsfonds. Klik om alle voorwaarden te lezen.

2. Borgstelling MKB-kredieten

Als MKB-ondernemer kunt u aanspraak maken op een borgstelling voor een deel van het krediet. In dat geval kunt u dus bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. De financiële instellling kan bij de overheid een beroep doen op de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Het krediet is is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot vijftig miljoen euro óf een balanstotaal tot 43 miljoen euro. U kunt doorlopend een krediet aanvragen bij een deelnemende bankinstelling of andere financiers. Klik hier om te zien of de voorwaarden ook op uw onderneming van toepassing zijn en u in aanmerking komt voor deze regeling.

3. Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Indien u door omstandigheden langdurig arbeidsongeschikt bent geraakt, kunt u bij het starten van een bedrijf op de nodige ondersteuning rekenen. Denk aan een starters- of voorbereidinskrediet, vervoersvoorzieningen of vergoedingen voor bijvoorbeeld een voorleeshulp of tolk. Deze voorziening kan het hele jaar door worden aangevraagd bij het UWV. Voorwaarde is onder meer dat u een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering hebt en de voorzieningen essentieel zijn voor het uitvoeren van uw werk. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u hier.

4. Starten vanuit een WW-uitkering

Heeft u een WW-uitkering en overweegt u om te gaan ondernemen, maar bent u bang uw uitkering kwijt te raken? Dat hoeft niet. Het is namelijk mogelijk om met geheel of gedeeltelijk behoud van uw WW-uitkering een eigen bedrijf starten. Uw contactpersoon bij UWV - in de meeste gevallen is dat een werkcoach - kan u verder ondersteunen in dit traject. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een goed ondernemingsplan. Ga voor alle details naar het how to-artikel: Starten vanuit de WW in 7 stappen.

5. Durfkapitaal

Er bestaat een regeling die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk maakt geld aan startende ondernemers te lenen, waardoor het voor u makkelijker is om startkapitaal voor uw onderneming te vergaren. Wellicht kunt u met behulp van de zogenoemde durfkapitaal-regeling sneller iemand vinden die (een deel van) zijn vermogen in uw onderneming wil steken. Wat betreft de bijbehorende fiscale voordelen: Geldverstrekkers aan startende ondernemers konden voorheen profiteren van een heffingskorting voor durfkapitaal. Deze heffingskorting zou aanvankelijk in 2014 verdwijnen, maar vervalt al in 2013. Van dit belastingvoordeel kunnen investeerders dus niet meer profiteren. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Start met een voorsprong
Als startende ondernemer komt er veel op je af. Zo moet je denken aan:

Zeker weten dat je niets belangrijks over het hoofd ziet? Kijk op de pagina Speciaal voor starters.

6. Erasmus for Young Entrepreneurs

Jonge ondernemers kunnen in aanmerking komen voor het programma Erasmus for Young Entrepreneurs. Dit programma biedt de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden in een MKB-bedrijf van een ervaren ondernemer in een ander EU-land te werken en essentiële werkervaring op te doen. Aanvragen lopen via KplusV, de organisatie die door de Europese Commissie is aangewezen om op te treden als intermediair in Nederland. Daarnaast kunt u hiervoor sinds februari 2013 terecht bij de Kamer van Koophandel. Klik hier voor meer informatie over deze regeling. Uw startup direct aanmelden kan hier.

7. Investeringsfondsen: technostarters en creatieve starters

De regeling Seed Capital Technostarters, die sinds 1 januari 2012 deel uitmaakt van het Innovatiefonds MKB+, maakt het mogelijk om in technostarters en creatieve starters te investeren. Er zijn meer dan twintig uiteenlopende fondsen waarop technische en creatieve startende ondernemer een beroep kunnen doen. Ieder fonds heeft zijn eigen strategie en hanteert bij de aanvraagprocedure specifieke criteria. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke technostarter of creatieve starter het fonds investeert.

8. Microfinanciering

Microfinanciering is in het leven geroepen om het leven van startende ondernemers makkelijker te maken. Bij microfinanciering kunt u krediet (maximaal vijftigduizend euro) aanvragen, maar het is daarnaast de bedoeling dat u wordt begeleid en geadviseerd voor, tijdens en na de start van uw bedrijf te krijgen. Voorwaarde is dat u een haalbaar businessplan heeft en er voldoende 'ondernemersbloed' door uw aderen stroomt. Voor het aanvragen van deze regeling kunt u terecht bij een lokaal Microfinanciering-ondernemerspunt. Het krediet wordt verstrekt door Qredits, Stichting Microkrediet Nederland.

9. Startersaftrek

We hebben een van de belangrijkste startersregelingen voor het laatst bewaard. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld om het starten van ondernemingen te stimuleren. Starters kunnen hierdoor in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken. Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet u:

  • Recht hebben op zelfstandigenaftrek;
  • In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek;
  • In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar ten minste een jaar geen ondernemer zijn geweest

Let op: indien u vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een eigen onderneming opzet, heeft u mogelijk recht op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Meer weten over arbeidsongeschikt raken en ondernemer zijn? Lees het how to-artikel: Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid.

Woensdag 8 mei 2013

how to

alle how to's

gerelateerde video's

alle video’s