• print

Dossier: 6 soorten financiering

Stimuleringskapitaal

Stimuleringskapitaal

Het Rabobank Stimuleringskapitaal is een financieringsvorm, onder andere bedoeld voor beginnende bedrijven, doorgroeiers en innovatieve bedrijven. Op twee belangrijke punten verschilt het Stimuleringskapitaal van een gewone banklening: Het is een achtergestelde lening en de lening kan in de eerste vijf jaar aflossingsvrij gemaakt worden.

Het feit dat het Stimuleringskapitaal een achtergestelde lening is, houdt in dat u - mocht u failliet gaan - eerst alle andere schuldeisers betaalt. Pas daarna start u met het aflossen van het Stimuleringskapitaal. Het kan dus zijn dat, mocht uw bedrijf in een faillissement geraken, u deze lening uiteindelijk helemaal niet kunt aflossen. In dat geval wordt het resterende bedrag kwijtgescholden. Een achtergestelde lening vormt, net als het eigen vermogen, risicodragend kapitaal. Als u over meer risicodragend kapitaal in uw bedrijf beschikt, heeft u een grotere buffer voor eventuele tegenvallers en wordt het gemakkelijker om financieringen van derden te krijgen. Stimuleringskapitaal bedraagt maximaal een half miljoen euro én maximaal vijftig procent van de (gevraagde uitbreiding van de) zakelijke financiering.

Eerste vijf jaar aflossingsvrij
U heeft de mogelijkheid om de lening de eerste vijf jaar aflossingsvrij te maken. Hierdoor beschikt uw bedrijf in de eerste jaren over extra financiële ruimte. Klik hier voor meer informatie over het Rabobank Stimuleringskapitaal. Informeer daarnaast bij uw bank naar andere kredietmogelijkheden voor uw startup.

how to

alle how to's

gerelateerde video's

alle video’s