marieke

4 varianten van de VAR-verklaring

De ene ondernemer is de andere niet. Bij de aanvraag van een VAR-verklaring bepaalt de Belastingdienst welke VAR op uw situatie van toepassing is. Sinds 1 september is het weer mogelijk een VAR voor het nieuwe kalenderjaar aan te vragen. In deze checklist leest u er meer over: 4 varianten van de VAR-verklaring.

Let op:  De VAR is vervangen door de wet DBA en modelovereenkomsten. Dit bleek echter geen goed alternatief. Op 24-06-2019 is bekend gemaakt dat de wet DBA niet tot 2020, maar tot 2021 niet gehandhaafd wordt. Daarna hoopt de regering met een alternatief te komen. Lees er alles over.

Letterlijk betekent VAR: Verklaring arbeidsrelatie. Dit officiële document, uitgegeven door de Belastingdienst, verschaft duidelijkheid over de arbeidsrelatie die u met uw opdrachtgever heeft. Een VAR-verklaring is niet verplicht, maar het komt steeds vaker voor dat een nieuwe opdrachtgever u vraagt zo'n verklaring te overleggen. Een VAR is met name relevant voor zelfstandige professionals die vaker (of gedurende een lange termijn) voor dezelfde opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren.

VAR-aanvraag

Bij de VAR gaat het met name om het feit of de Belastingdienst u als ondernemer ziet. Bij het invullen van de aanvraag moet u door het aanvinken van vakjes diverse vragen beantwoorden over uw beroep, de specifieke werkzaamheden en het aantal verwachte opdrachtgevers. Vul de vragenlijst volledig en eerlijk in, want niet u, maar de fiscus bepaalt uiteindelijk of u belastingtechnisch gezien als ondernemer mag worden beschouwd.

De 4 verschillende VAR-varianten

1. De VAR-wuo (winst uit onderneming)

Ontvangt u een VAR-wuo van de Belastingdienst? Dan ziet de fiscus u als een zelfstandig ondernemer. Uw opdrachtgevers mogen dan ervan uitgaan dat zij geen loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen hoeven in te houden. Let op: u bent in dit geval ook niet meer automatisch verzekerd voor werknemersverzekeringen.

Bij een VAR-wuo mag u alleen die werkzaamheden uitvoeren waarvoor u de VAR-verklaring hebt gekregen (een stukadoor mag dus niet ook zomaar als freelance IT-consultant aan de slag gaan. Daarnaast kunt u dit werk alleen doen zolang de VAR geldig is. Zorg dus dat u tijdig een nieuwe VAR aanvraagt, zodat u niet in de problemen komt met uw opdrachtgevers. Tot slot moet iedere nieuwe opdrachtgever een kopie van uw legitimatiebewijs en de VAR opnemen in zijn administratie.

2. De VAR-dga (werkzaamheden voor een vennootschap)

Krijgt u een VAR toegestuurd met daarin de boodschap dat de fiscus de inkomsten aanmerkt als inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (wanneer uw BV als onderneming kan worden aangemerkt), dan hebben u en uw opdrachtgevers wederom de zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Op een VAR-dga zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op een VAR-wuo. U bent niet verplicht om gebruik te maken van de VAR-dga, maar wanneer u dit wel doet, moet u er rekening mee houden dat u niet meer automatisch bent verzekerd voor werknemersverzekeringen.

3. De VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden)

U kunt zelf wel ervan overtuigd zijn dat u ondernemer bent, maar als de Belastingdienst dit anders ziet, krijgt u waarschijnlijk een VAR-row toegewezen. Dit is vaak het geval bij freelancers die zo nu en dan voor verschillende opdrachtgevers actief zijn. De inkomsten worden bij een VAR-row door de fiscus dus niet als winst uit onderneming, maar ook niet als loon beschouwd. Wat betekent dit voor de opdrachtgevers en opdrachtgevers?

Wanneer u in aanmerking komt voor een nieuwe klus, moet de opdrachtgever bepalen of er bij de specifieke werkzaamheden sprake is van een (fictief) dienstverband. Alleen een VAR-row verschaft daarover onvoldoende duidelijkheid. Is er sprake van een dienstverband? Dan moet de opdrachtgever loonheffing en premies betalen. Let op: de Belastingdienst kan achteraf constateren dat er toch sprake was van een dienstverband. In dat geval zal de opdrachtgever dus alsnog loonheffingen moeten afdragen.

4. VAR-loon (grote kans op loon uit dienstverband)

Is de Belastingdienst naar aanleiding van uw aanvraagformulier van mening dat u de werkzaamheden (voor een groot deel) in dienstbetrekking verricht? Dan krijgt u een VAR-loon toegestuurd. De fiscus let bij de aanvraag onder meer op de verplichting tot het opvolgen van instructies, maar ook het feit of u tijdens vakantie en ziekte wordt doorbetaald en of u verplicht bent om de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren speelt een rol bij de beslissing.

Een VAR-loon biedt geen zekerheid aan opdrachtgevers. Zij zullen per opdracht moeten bepalen of er sprake is van een (fictief) dienstverband en het betalen van loonheffing en premies dus noodzakelijk is. Bij twijfel of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, kan de opdrachtgever de Belastingdienst om een uitspraak vragen. Als opdrachtnemer kunt u hiervoor bij het UWV terecht.

Vraag hier een (nieuwe) VAR-verklaring aan.

Bijgewerkt op: 27-06-2019

Wat vind je van dit artikel?

x3
x4

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Als je in de WW zit en betaald werk wilt vinden, heb je twee opties: solliciteren naar een nieuwe baan of een bedrijf starten. Het UWV biedt onder meer de mogelijkheid om een bedrijf te starten met behoud van uitkering: zo start je vanuit de WW.

Starten vanuit de WW in 7 stappen
Starten vanuit de WW in 7 stappen

VAR verklaring / Wet DBA

Vroeger werkte je als zzp'er vaak op basis van een VAR-verklaring. Met een geldige VAR toonde je aan dat er geen sprake was van een vaste dienstbetrekking tussen jou en de opdrachtgever.

Opvolger VAR - wet DBA - lijkt van de baan

Omdat dit in de praktijk voor de Belastingdienst moeilijk te controleren bleek, werd op 1 mei 2016 een nieuw systeem van modelovereenkomsten ingevoerd. De wetswijziging veroorzaakte veel onzekerheid bij zzp'ers én opdrachtgevers over de mogelijk nadelige financiële gevolgen.

Rutte 3 wil opdrachtgeversverklaring 

Het kabinet Rutte 3 wil niet verder met de wet DBA. Wel willen ze op een andere manier schijnzelfstandigheid voorkomen: ‘Het is belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie.’ 

Zo mag er bijvoorbeeld bij zzp’ers geen sprake zijn van een ‘gezagsverhouding’. De wet DBA van Rutte 2 strandde onder andere op dit punt, want hoe beoordeel je dat. Het bleek voor oprachtgevers te ingewikkeld om dit in de modelovereenkomst goed en logisch vast te leggen. 

Zzp’er of arbeidsrelatie: meer meetbare criteria

Het kabinet wil meer duidelijkheid scheppen over wanneer je echt zzp'er bent of wanneer het een verkapt dienstverband is. Is je uurtarief bijvoorbeeld heel laag? Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat je eigenlijk een contract zou moeten krijgen.

Opdrachtgeversverklaring

Met een online ‘opdrachtgeversklaring’ kan een opdrachtgever straks invullen wat voor type arbeidsrelatie er is met een zzp’er. Dit moet eenvoudiger zijn dan het bij de VAR en modelovereenkomst (wet DBA) was.

Minimumuurtarief

Een van de criteria wordt het uurtarief, als het aan Rutte 3 ligt. Het minimum uurtarief zal naar verwachting veel schijnzelfstandigheid oplossen, omdat die juist bij lage tarieven veel voorkomt. Denk aan schijnzelfstandigheid in de bouw of schoonmaak. 

Lees hier meer over de plannen tot 2021.

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 6.072 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.