4 varianten van de VAR-verklaring

Bijgewerkt op 05 juli 2020
4 min  leestijd
918
Image

Het kabinet wil vanaf 2021 de opdrachtgeversverklaring invoeren. Dit is een webmodule waarin opdrachtgevers de aard van een samenwerking met een zzp'er vastleggen.  Deze verklaring omtrent de arbeidsrelatie van zzp'ers met opdrachtgevers begon ooit met de VAR-verklaring, die vier varianten kende.

Let op:  De VAR is vervangen door de wet DBA en modelovereenkomsten. Dit bleek echter geen goed alternatief. Op 24-06-2019 is bekend gemaakt dat de wet DBA niet tot 2020, maar tot 2021 niet gehandhaafd wordt. Daarna hoopt de regering met een alternatief te komen: de webmodule. Lees er hier alles over.

VAR-aanvraag, hoe zat het ook alweer?

De vaststelling hoe de arbeidsrelatie tussen zzp'er en opdrachtgever was, werd in eerste instantie vastgelegd in de VAR-verklaring. Hoe zat het ook alweer en welke vier varianten waren er? 

Letterlijk betekent VAR: Verklaring arbeidsrelatie. Dit officiële document, uitgegeven door de Belastingdienst, verschafte duidelijkheid over de arbeidsrelatie die je met je opdrachtgever had.

Arbeidsrelatie

Een VAR-verklaring was niet verplicht, maar het gebeurde steeds vaker dat een nieuwe opdrachtgever vroeg zo'n verklaring te overleggen. Een VAR was met name relevant voor zelfstandige professionals die vaker (of gedurende een lange termijn) voor dezelfde opdrachtgever werkzaamheden uitvoerden.

Bij de VAR ging het met name om het feit of de Belastingdienst je als ondernemer zag. Bij het invullen van de aanvraag moest je door het aanvinken van vakjes diverse vragen beantwoorden over je beroep, de specifieke werkzaamheden en het aantal verwachte opdrachtgevers.

De fiscus bepaalde uiteindelijk of je belastingtechnisch gezien als ondernemer werd beschouwd.

1. De VAR-wuo (winst uit onderneming)

Ontving je een VAR-wuo van de Belastingdienst? Dan zag de fiscus je als een zelfstandig ondernemer. Opdrachtgevers mochten er dan van uitgaan dat zij geen loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen hoefden in te houden. Je was in dit geval ook niet meer automatisch verzekerd voor werknemersverzekeringen.

Bij een VAR-wuo mocht je alleen die werkzaamheden uitvoeren waarvoor je de VAR-verklaring had gekregen (een stukadoor mocht dus niet als IT-consultant aan de slag gaan).  

Daarnaast mocht je dit de werkzaamheden alleen doen zolang de VAR geldig was. Die werd jaarlijks verstrekt. In eerste instantie moest je dat zelf aanvragen, later ging dat automatisch.

Image
whitepaper administratie cover

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Download gratis PDF

2. De VAR-dga (werkzaamheden voor een vennootschap)

Kreeg je een VAR waarin de Belastingsdienst de inkomsten aanmerkte als inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van je vennootschap, dan had je de zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen in hoefde te houden en af te dragen.

Op een VAR-dga waren dezelfde voorwaarden van toepassing als op een VAR-wuo. Je wasniet verplicht gebruik te maken van de VAR-dga, maar wanneer je dit wel deed, moest je er rekening mee houden dat je niet meer automatisch verzekerd was voor werknemersverzekeringen.

3. De VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden)

Als je er zelf van overtuigd was dat je ondernemer was, maar de Belastingdienst dit anders beoordeelde, kreeg je waarschijnlijk een VAR-row toegewezen.

Dit was vaak het geval bij freelancers die zo nu en dan voor verschillende opdrachtgevers actief zijn. De inkomsten werden bij een VAR-row door de fiscus dus niet als winst uit onderneming, maar ook niet als loon beschouwd. 

Wanneer je in aanmerking kwam voor een nieuwe opdracht, moest de opdrachtgever bepalen of er bij de specifieke werkzaamheden sprake was van een (fictief) dienstverband.

Alleen een VAR-row verschafte daarover onvoldoende duidelijkheid. Als er sprake van een dienstverband was, moest de opdrachtgever loonheffing en premies betalen.

De Belastingdienst kon achteraf constateren dat er toch sprake was van een dienstverband. In dat geval moest de opdrachtgever dus alsnog loonheffingen afdragen.

4. VAR-loon (grote kans op loon uit dienstverband)

Was de Belastingdienst van mening dat je de werkzaamheden (voor een groot deel) in dienstbetrekking verrichte? Dan kreeg je een VAR-loon toegestuurd. De fiscus letle bij de aanvraag onder meer op de verplichting tot het opvolgen van instructies, maar keek ook of je tijdens vakantie en ziekte werd doorbetaald en of je verplicht was om de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren.

Een VAR-loon bood geen zekerheid aan opdrachtgevers. Zij moesten per opdracht bepalen of er sprake was van een (fictief) dienstverband en het betalen van loonheffing en premies noodzakelijk was.

Bij twijfel of er sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking, kon de opdrachtgever de Belastingdienst om een uitspraak vragen.

Image
zakelijke rekening afbeelding

Zakelijke rekening: 5 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 5 voordelen

Meer over var verklaring / wet dba

Meer over var verklaring / wet dba